Dzień Weterynarii w URPL

ZAPRASZAMY do rejestrowania się https://rejestracja.urpl.gov.pl/ na wydarzenie: DZIEŃ WETERYNARII W URPL, które odbędzie się 25.01.2022 r.
Spotkanie ma na celu przybliżenie kluczowych zmian w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2018 r. Nr 2019/6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE.
Wśród prelegentów gościć będziemy przedstawicieli MRiRW, GIF i GIW.
W trakcie spotkania przedstawimy następujące zagadnienia:
• Dopuszczenie do obrotu oraz nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii weterynaryjnych produktów leczniczych
• Wytwarzanie weterynaryjnych produktów leczniczych
• Dystrybucja oraz sprzedaż weterynaryjnych produktów leczniczych
• Stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych weterynaryjnych.
Spotkanie jest bezpłatne i odbędzie się on-line

Informacja pochodzi ze strony https://pl-pl.facebook.com/urplwmipb

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, kot i tekst „DZIEŃ WETERYNARII W URPL 25.01.2022 GODZINA 9.00-15.00 1”

Zgłoszenia na szkolenie z prawa podatkowego można jeszcze dokonać do poniedziałku 24 stycznia 2022r. do 09:00

Agenda ostateczna Szkolenie z prawa podatkowego 2022 01 25

Posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 11 lutego 2022r.

Informujemy, iż w dniu wczorajszym Prezydium Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęło decyzję o zwołaniu posiedzenia Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 11 lutego 2022 r. Wobec powyższego prosimy, aby wnioski/podania z zakresu właściwości rzeczowej Rady, które miałyby być rozpatrzone na posiedzeniu Rady, złożyć do Biura Rady (osobiście, pocztą, drogą elektroniczną) do dnia 03 lutego 2022r.

Sprostowanie KASu w sprawie terminu do wyboru formy opodatkowania

Poniżej publikujemy sprostowanie Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej w sprawie pisma z dnia 18 stycznia 2022 roku dotyczącego opodatkowania w roku 2022 w formie karty podatkowej działalności gospodarczej prowadzonej przez lekarzy weterynarii, do którego wkradł się błąd. Termin do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w przypadku lekarzy weterynarii, którzy osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w styczniu bieżącego roku, upływa 20 lutego 2022 roku. Tym bardziej zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu z prawa podatkowego we wtorek, 25 stycznia 2022r. (stacjonarnie lub on-line), co pomoże podjąć świadomą decyzję.

Pismo do P. Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – sprostowanie

Komunikat lekarze i pielęgniarki 18.01.2022

Szczepmy zwierzęta. Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 109-113 przypadku wścieklizny u zwierząt w 2021 r. oraz obowiązku szczepień kotów przeciwko wściekliźnie na obszarze zagrożonym w woj. mazowieckim

W związku z groźną sytuacją w województwie mazowieckim Główny Lekarz Weterynarii apeluje o wykonywanie szczepień przeciwko wściekliźnie u psów i kotów.Po latach spokoju w zeszłym roku odnotowano 113 przepadków wścieklizny u zwierząt w tym u 6 kotów oraz u 3 psów. Pamiętajmy, wścieklizna jest śmiertelną chorobą zwierząt i ludzi i ZAWSZE kończy się śmiercią chorego. Szczepienie zwierząt przeciwko wściekliźnie to udowodniona metoda uniknięcia zarażenia.

Dostęp do komunikatu po kliknięciu ikonografiki

Ważny komunikat w sprawie terminu wyboru formy opodatkowania

Szkolenie z prawa podatkowego 25 stycznia 2022r.

Jednocześnie publikujemy pismo Sekretarza Stanu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleny Rzeczkowskiej informujące, iż w roku 2022 osoby wykonujące zawód lekarza weterynarii nie mogą dłużej korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Agenda ostateczna Szkolenie z prawa podatkowego 2022 01 25

061-02-22 KAS informacja o wyborze formy opodatkowania

XII Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii

W dniach 14-16 stycznia 2022r. w Warszawie odbył się XII Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii. W kadencji Samorządu na lata 2022-2026 Delegatom Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w drodze tajnych wyborów zostały powierzone następujące funkcje:

1. Zastępcy Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – lek.wet. Marzenie Madej-Szklany,

2.Członka Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – lek.wet. Tadeuszowi Perskiewiczowi,

3.Członka Krajowej Komisji Rewizyjnej – lek.wet. Zdzisławowi Czerwińskiemu,

4. Sędziego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego -lek.wet. Zdzisławowi Kalupie .

Wybranym serdecznie gratulujemy.

Europejski Raport Zoonotyczny 2020

W dniu 13 grudnia 2021r. na stronie internetowej EFSA opublikowano wspólny raport  naukowy EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC (European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control) przedstawiający wyniki monitoringu chorób odzwierzęcych przeprowadzonych w 2020 r. w 27 państwach członkowskich UE  i dziewięciu państwach niebędących państwami członkowskimi. W raporcie opublikowano  statystyki dotyczące występowania chorób odzwierzęcych i czynników odzwierzęcych u ludzi, w żywności, u zwierząt i w paszach. Dwa zdarzenia miały kluczowy wpływ na gromadzenie danych państw członkowskich w 2020 r. i powiązanych statystyk: pandemia choroby koronawirusowej (COVID-19) oraz  wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE.

Link do publikacji uruchamia się po naciśnięciu strony tytułowej raportu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Biuro Izby w dniu 07.01.2022r. zamknięte

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. Biuro Izby będzie nieczynne.  W załączeniu publikujemy Zarządzenie nr 01/01/2022 Prezesa Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Szczecinie  w tej sprawie.

Zarządzenie z dnia 03 01 2022 w sprawie dnia wolnego

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lekarza weterynarii Edwarda Czerwińskiego, ojca Zdzisława Czerwińskiego, Wiceprezesa Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i Najbliższym zmarłego składają Koleżanki i Koledzy lekarze weterynarii.

Opinie naukowe EFSA: Analiza występowania chorób zwierząt wywoływanych przez bakterie antybiotykooporne

Informujemy, że w grudniowym wydaniu ESFA Journal ukazały się opinie naukowe dotyczące analizy występowania chorób zakaźnych zwierząt wywoływanych przez bakterie antybiotykooporne. Dla drobiu, świń i koni publikacje ukazały się w dniu 24 grudnia 2021 r. , dla królików 23 grudnia 2021r. , dla bydła w dniu 10 grudnia 2021r. AMR oceniano pod kątem klinicznie istotnych środków przeciwdrobnoustrojowych dla oceny chorób zwierząt wywołanych przez bakterie oporne
na środki przeciwdrobnoustrojowe. Lista klinicznie istotnych antybiotyków dla każdego docelowego gatunku  bakterii opublikowana jest w załącznikach do opinii naukowych dla poszczególnych gatunków zwierząt.  W wypadku, gdy więcej niż jeden środek przeciwdrobnoustrojowy z danej klasy został uznany za kwalifikujący się do włączenia do raportu, uwzględniono w opiniach naukowych kolejność preferencji dla każdej klasy przeciwdrobnoustrojowej i patogenu bakteryjnego.

Np. dla drobiu:
- w odniesieniu do fluorochinolonów kolejność preferencji to enrofloksacyna > cyprofloksacyna.
- w odniesieniu do  tetracyklin kolejność preferencji to : tetracyklina > oksytetracyklina > doksycyklina
> chlorotetracyklina.
- w odniesieniu do aminopenicyliny kolejność preferencji to ampicylina > amoksycylina.

Gorąco polecamy lekturę opinii naukowych lekarzom weterynarii-terapeutom  poszczególnych gatunków zwierząt. Analiza przeprowadzona przez EFSA chorób zwierząt wywoływanych przez szczepy antybiotykooporne bakterii oraz konkluzje końcowe zapewne będą pomocne w rozważnym stosowaniu antybiotyków u zwierząt, z których pozyskiwane są tkanki do spożycia przez ludzi.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/toc/18314732/2021/19/12

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.7114

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.7113

Zarezerwuj termin. Konferencja farmaceutycza w Kołobrzegu w dniach 10-12.06.2022r..

Informujemy, iż w dniach 10-12 czerwca 2022r. w Kołobrzegu, w hotelu „IKAR Plaza” ul. Wschodnia 35 odbędzie kolejna edycja Konferencji Farmaceutycznej . W głównej mierze tematyka zdominowana będzie przez wchodzące w życie w dniu 2022.01.28 rozporządzenie (UE) Nr 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE, które będzie miało wpływ na pracę wszystkich lekarzy weterynarii zajmujących się terapią, urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych oraz urzędowych lekarzy – pracowników IW. Serdecznie zapraszamy i prosimy o zarezerwowanie czasu. Szczegóły dotyczące konferencji wkrótce.

latarnia morska kolobrzeg

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Publikujemy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Uwagi do projektu prosimy zgłaszać do biura Izby do dnia 10 stycznia 2022r.

03211-12-21 MRiRW proj. środki HPAI – bioasekuracja – do społecznych

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów

Publikujemy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów.  Uwagi do projektu prosimy zgłaszać do biura Izby do dnia 10 stycznia 2022r.

13.12.2021 proj.do uzgodn.społ_

13.12.21 świadectwo

Skradziono tarnik elektryczny

W nocy z  21 na 22 grudnia br. skradziono na parkingu w Szczecinie lekarzowi weterynarii- członkowi naszej Izby specjalistyczny sprzęt weterynaryjny- walizkę z tarnikiem elektrycznym- Tarnik Terafloat ECO Turnflex (numery seryjne: silnik M1438F, prowadnica SET0378A, głowice K1459F, K1464F). Sprzęt ma wąskie grono odbiorców, możliwym jest, iż będą oferty sprzedaży lekarzom weterynarii. W powyższym przypadku prosimy o kontakt pod numerem telefonu 723855155.

Tarnik Terafloat ECO Turnflex - zestaw Standard

Tarnik Terafloat ECO Turnflex - zestaw Standard

Uchwała Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby w sprawie Funduszu Samopomocowego

Decyzją Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 26 listopada 2021 r. powołano do życia Fundusz Samopomocowy Członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie. Statut Funduszu publikujemy w załączeniu.

Na ostatnim posiedzeniu Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej powołana została Komisja, o której mowa w §3 uchwały, zarządzająca Funduszem, w składzie:

1.  lek. wet. Paulina Stapurewicz,

2. lek. wet. Zdzisław Czerwiński

3. dr n. wet Maciej L. Prost.

Zachęcamy do korzystania z Funduszu

uchwała w sprawie funduszu samopomocowego

Życzenia Świąteczne