Warsztaty z fizjoterapii koni w Szczecinie

Kurs poświęcony jest aparatowi powięziowemu konia oraz kompleksowej terapii zaburzeń, które występują w jego obrębie. Metoda manipulacji powięziowych wg Stecco stanowi doskonałe uzupełnienie warsztatu pracy. Aktualne informacje można śledzić na facebooku https://www.facebook.com/events/1320360111380312/

Plan warsztatów

Fascial Manipulation Method_Equine

Fotorelacja z Konferencji w Kołobrzegu 2016

Obchody światowego tygodnia wiedzy o antybiotykach

W ramach obchodów Światowego tygodnia wiedzy o antybiotykach w dniu dzisiejszym rozpoczyna się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzydniowa Konferencja Farmaceutyczna w Kołobrzegu w hotelu Marine/Ultramarine *****. Lekarze weterynarii z całego Kraju będą dyskutować o rosnącym zjawisku antybiotykooporności  i działaniach , jakie trzeba podjąć celem zapobieżenia rozwojowi tej sytuacji.

Przypadek grypy ptaków H5N8 zachodniopomorskie

Ocena ryzyka w odniesieniu do wirusa H5N8

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czyli powrót po 6 latach świadectw zdrowia dla świń

Informujemy , iż pod pozycją 1770 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w części dotyczącej  nakazu zaopatrywania świń przemieszczanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń . Z satysfakcją należy odnotować, iż powyższa zmiana rozporządzenia jest realizacją postulatów środowiska lekarzy weterynarii zgłaszanych od 2010 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2016 r. Należy odnotować , iż stawka opłaty pobieranej przez Inspekcję Weterynaryjną  i wynagrodzenia dla lekarza weterynarii nie uległa zmianie od 2010 r. Szkoda.

Rozporządzenie poz.1770

Wolne stanowiska pracy dla lekarzy weterynarii

PIW Stargard

PIW Szczecin

Oświadczenie

Wniosek o wyznaczenie

Zasady ochrony świń przed ASF

Prezentujemy poniżej link do filmu

Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą

Film szkoleniowy z zakresu ASF

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

Z dumą i radością informujemy , iż w dniu wczorajszym, w ramach obchodów 25- lecia samorządu lekarzy weterynarii, odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej siedziby Izby w Szczecinie przy ulicy Wielkopolskiej 32. Uroczystość zaszczycili : Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Andrzej Dzięga  Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej, Dariusz  Matejski Zastępca Dyrektora Wydziału  Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska, Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Jacek Łukaszewicz – Prezes KRL-W oraz Mirosław Kalicki – Prezes Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup poświęcił nową siedzibę samorządu lekarzy weterynarii. Uroczystość  poprzedzona została wręczeniem aktów powołania na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii dla wszystkich piastujących te funkcje w województwie zachodniopomorskim lekarzy po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Maciej Prost  i jego Zastępca Przemysław Jurczyk wręczają akty powołania

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Zachodniopomorskiej Rady Tadeusz Perskiewicz , Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz oraz Marek Kubica

Przewodniczący KKR i Wiceprezes ZRL-W Zdzisław Czerwiński, Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Komisji Rewizyjnej Danuta Czerwińska oraz Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz

Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica

Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa zachodniopomorskiego  oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii po otrzymaniu aktów powołania

Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP, Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Andrzej Dzięga

Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Andrzej Dzięga w trakcie święcenia lokalu Izby , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach Ewa Sobieszczyk oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu Ryszard Sawicki

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski  oraz Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP

Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP

List gratulacyjny od GLW

Apel w sprawie rejonizacji i standaryzacji zakładów leczniczych dla zwierząt

Apel w sprawie rejonizacji i standaryzacji zakładów leczniczych

Stanowisko w sprawie definicji lekarza opiekującego sie stadem

Stanowisko w sprawie definicji lekarza opiekującego się stadem

KOMUNIKAT W SPRAWIE KAMPANII MEDIALNEJ

Ruszył vortal bezpieczna żywność

Informujemy , iż ruszył vortal bezpieczna żywność pod adresem http://bezpieczna-zywnosc.pl/.

Vortal promuje ideę bezpiecznej żywności jako efektu pracy tysięcy lekarzy weterynarii i uświadamia o zadaniach , jakie realizowane są nakładem pracy lekarzy weterynarii na różnych stanowiskach w sektorze państwowym i prywatnym. Polecamy lekturę vortalu uruchomionego w ramach kampanii medialnej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej .

Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z radością donosimy , iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel objął patronatem honorowym Ogólnopolska Konferencję i Szkolenie pn. “Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych” w dniach 18-20 listopada 2016 r. w Kołobrzegu .

Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja farmaceutyczna w Kołobrzegu.

Mamy zaszczy zaprosić na kolejną edycję Konferencji w dniach 18-20 listopada 2016 w Kołobrzegu.

Plan konferencji

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z ogniskami ASF

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Białowieskie Spotkanie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Nieudomowionych

Zaproszenie

Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”

Publikujemy Konkluzję Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 2016 r.

Podkreślić należy, iż Rada postawiła przez krajami członkowskimi nowe cele , odnoszące się do wdrożenia do połowy 2017 r. krajowych planów działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe opartych na podejściu „Jedno zdrowie” oraz zgodnie z celami globalnego planu działania WHO. Krajowy plan działania, dostosowany do warunków krajowych, powinien:
a)zapewniać, by środki i działania w poszczególnych dziedzinach uwzględniały istotne w kontekście zdrowia publicznego kwestie związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe;
b)zostać opracowany i wdrożony we współpracy z wszystkimi odnośnymi ministerstwami i zainteresowanymi stronami w sektorze publicznym i prywatnym;
c)zawierać mierzalne cele w zakresie zmniejszenia liczby zakażeń u ludzi i zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi i w medycynie weterynaryjnej oraz w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe we wszystkich obszarach. Cele te mogą być jakościowe lub ilościowe i powinny być realizowane za pomocą skutecznych środków dostosowanych do sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich;
d)zawierać środki służące ograniczeniu ryzyka oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz wzmacniać rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej zgodnie z unijnymi (2) i krajowymi wytycznymi, z uwzględnieniem działań służących unikaniu rutynowego profilaktycznego stosowania weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych oraz działań mających na celu ograniczenie stosowania u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu dla zdrowia ludzkiego (np. stosowanie na podstawie oznaczenia wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe);
e)zawierać środki służące ograniczeniu ryzyka wystąpienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawiać rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie ludzkiej, z uwzględnieniem działań mających na celu poprawę praktyk przepisywania leków oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu dla zdrowia ludzkiego (np. stosowanie na podstawie oznaczenia wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe);
f)zawierać mechanizm wdrażania krajowych planów działania i monitorowania ich postępów, w tym sposób dalszego wzmacniania nadzoru i poprawy jakości i porównywalności zgłaszanych do ECDC, EFSA i EMA danych dotyczących stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych oraz dotyczących oporności u ludzi, zwierząt, w łańcuchu żywnościowym oraz w miarę możliwości w środowisku;
g)określać, w jaki sposób w danym państwie członkowskim zostanie zorganizowane i będzie zapewniane egzekwowanie przepisów dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;
h)w stosownych przypadkach uwzględniać programy edukacyjne i ukierunkowane kampanie mające na celu budowanie świadomości wśród konsumentów, hodowców zwierząt i odpowiednich specjalistów

Konkluzje Rady z dnia 23 lipca 2016 roku

Raport Komisji Europejskiej dotyczący oporności przeciwbakteryjnej w kontekście używania abntybiotyków w EU

Publikujemy w załączeniu raport Komisji Europejskiej w sprawie oporności przeciwbakteryjnej związanej z używaniem antybiotyków . Z przytoczonych danych wynika, iż prawie 60 % społeczeństwa Wspólnoty w dalszym ciągu nie jest świadomym, iż antybiotyki są nieefektywne w leczeniu infekcji wirusowych. Zużycie antybiotyków w ciągu ostatnich 7 lat spadło o 6 % .

Dane związane z opornością przeciwbakteryjną

Obchody 25-lecia Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W ubiegły weekend w Starym Drawsku Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna świętowała przy wspaniałej pogodzie obchody 25 -lecia swojej działalności. Formuła spotkania była typowo piknikowa: zawody w siatkówkę, zawody łodzi wiosłowych, turniej łuczniczy etc. Lekarze weterynarii przybyli na to spotkanie całymi rodzinami, i głownie maluchy były adresatami rozlicznych atrakcji, żaden nie wyjechał bez naręcza prezentów i zdobytych trofeów. W niedzielę piknik przeniósł się do pobliskiego Sławogrodu, gdzie odbył się konkurs łuczniczy. Uczestnicy obchodów masowo korzystali z rowerów wodnych, kajaków czy kąpieli wpław. Spotkanie zakończyło posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.Współorganizatorami były firmy Bioveta i Scanvet.

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy:

- stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

- apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o poparcie stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

- list poparcia działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zmierzającego do zmiany struktury nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego w kraju.