Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie świadczenia usług typu “czipobus”

W załączeniu publikujemy Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie niedopuszczalności świadczenia zbiorowych usług lekarsko-weterynaryjnych przy wykorzystaniu mobilnych stanowisk typu “czipobus”, namiot itp.(…)

Komunikat Prezesa KRL-W w sprawie świadczenia usług typu czipobus

Raport naukowy EFSA – dobrostan w transporcie świń oraz drobiu domowego

7 września 2022r. EFSA opublikowała naukowe raporty dotyczące zapewnienia dobrostanu podczas transportu świń jak również drobiu przewożonego w kontenerach. Opracowania są realizacją strategii Farm to fork i zapewne będą implikować zmianą przepisów w powyższym zakresie.

EFSA Journal – 2022 – - Welfare of pigs during transport

EFSA Journal – 2022 – - Welfare of domestic birds and rabbits transported in containers

Dobrostan ryb- rekomendacje AAC

Komitet Doradczy ds. Akwakultury (Aquaculture Advisory Council, AAC) opublikował zalecenia dotyczące dobrostanu ryb w transporcie żywych ryb. Dokument może być pomocny w pracy lekarzy weterynarii opiekujących się akwakulturami oraz urzędowych lekarzy weterynarii, certyfikujących transporty żywych ryb. Komitet doradczy został powołany do życia na mocy przepisów wspólnotowych (Common Fisheries Policy Regulation (EU) No 1380/2013)

PL_7.AAC_Recommendation_-_Fish_Welfare_in_Live_Fish_Transport_2022_07