I Pomorska Konferencja Weterynaryjna

https://ipomorskakonferencjaweterynaryjna.evenea.pl/

XXV JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA LEKARZY I SŁUŻB WETERYNARYJNYCH NA JASNĄ GÓRĘ

Program pielgrzymki wygląda następująco:
12.00 Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu
13.30 Konferencja ojca Jerzy Brusiło (Krajowy duszpasterz lekarzy weterynarii) w kaplicy św. Józefa
15.00 Droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
16.00 Zakończenie Pielgrzymki i błogosławieństwo przy pomniku św. Jana Pawła II
Dla osób zainteresowanych jest możliwość indywidualnego lub grupowego zwiedzania klasztoru. Wśród miejsc, które warto odwiedzić jest m.in Bastion św. Rocha (naszego patrona), Wieża widokowa, czy Skarbiec. W załączniku przesyłamy plan Klasztoru Jasnogórskiego.
Istnieje także możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych:
1. Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II – ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31, tel. 34 377 75 64
2. Dom pielgrzyma “Hale noclegowe” – ul. Klasztorna 1,
tel. 34 37 77 224 lub 517 016 332

Zaproszenie

Puchar Polski Lekarzy Weterynarii w Ujeżdżaniu i Skokach

Zaproszenie

Rozród Zwierząt Konferencja Wrocław

XIII Kongres Wrocław

“Gospodarka lekowa” w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Szanowni Państwo

Publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w ramach funkcjonujących zakładów leczniczych dla zwierząt. Stanowi ono krótkie kompendium zasad, których kierownicy zlz-ów winni przestrzegać w ramach prowadzonej działalności.

GIWpuf-7202-24

Prośba o wsparcie

Apel o pomoc dla Tomka Siódmiaka

Praca dla urzędowego lekarza weterynarii

Ogłoszenie

IV Vet off Road

W imieniu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Vet off Road.

Ogłoszenie pełne

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Ultramaraton Weterynaryjny 2017

Zaproszenie na III Ultramaraton Górski

II Konferencja Okulistyczna

II Konferencja okulistyczna EESVO

Warsztaty Okulistyczna Warsztaty z chirurgii okulistycznej część I_Wrocław

Materiały Zjazdowe 2017

W załączeniu  materiały na Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu , który odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Ikar Plaza .

program zjazdu

Projekt budżetu na rok 2017- załącznik nr 2 do Sprawozdania Skarbnika

Projekty uchwał zjazdowych

REGULAMIN ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII ZILW 03.04.2017

Sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie roczne z prac Rady 2017

sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

zal do uchwaly nr 100-2016-VI – regulamin wyborów

Wykonanie budżetu-rok 2016- załacznik nr 1 do Sprawozdania Skarbnika

uchwala nr 100-2016-VI dot zmiany regul wybor

Potrzebna pomoc dla Lekarza Weterynarii Waldemara Nowaczyka

Lekarz Weterynarii Waldemar Nowaczyk z Lubuskiej Izby 3 lata temu dostał nagłego zatrzymania krążenia. Długotrwała, prawie 2 miesięczna
śpiączka, spowodowała uszkodzenie mózgu, a przez to utratę pamięci. Pełen pasji i poświęcenia dla swej pracy, lekarz
weterynarii, kochający ojciec i wspaniały dziadek, dziś zagubiony w rzeczywistości, nie może odnaleźć się w
codziennym życiu. Pomóżmy !

Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Nowaczyk, 6628 dają  Państwo nadzieję na powrót do zdrowia lekarza weterynarii.

W rubryce cel, tytuł proszę wpisać : Nowaczyk , 6628

Szczegóły poniżej

Nowaczyk Waldemar

Warsztaty z fizjoterapii koni w Szczecinie – relacja

W dniach 22.02 – 25.02 w Szczecinie odbył się kurs Manipulacji Powięziowych u koni – Equine Fascial Manipulanion by Luigi Stecco Level I. Uczestnicy z całego świata -  lekarze weterynarii, fizjoterapeuci, zoofizjoterapeuci i osoby pracujące oraz zajmujące się koniami zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i umiejętności z anatomii palpacyjnej, które się niezbędne przy pracowaniu tą metodą. Znakomici wykładowcy z Finlandii w sposób przystępny i ciekawy przedstawili koncepcję metody,która do najprostszych nie należy. Cztery dni intensywnych zmagań i wytężonej pracy zaowocowały pierwszymi sukcesami w usuwaniu dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego i towarzyszącej mu powięzi.

Kolejne edycje zarówno u koni jak i psów już wkrótce. Więcej informacji można znaleźć na fb:

https://www.facebook.com/fizjokonie/?fref=ts

Dobrze płatna praca dla urzędowego lekarza weterynarii !

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Stargardzie
73-110 Stargard
ul. Broniewskiego  1
tel./fax 091 577 10 72, 577 00 36

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie poszukuje lekarzy weterynarii do wyznaczenia w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźni bydła i trzody chlewnej oraz w rzeźni drobiu (dobre warunki płacowe).
tel. 091-577-10-72 , 534-250-670

Zmierzch wyznaczeń ?

Polecamy lekturę działu “Uwagi szczegółowe” pkt 3

Uwagi MF

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli zostało uchwalone!

Jak zwykle jako pierwsza, Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie, informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. zostało w drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim zatwierdzone bez poprawek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/… z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i
paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr1151/2012, (UE) nr
652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady  89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 9 7/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019r. Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE i decyzja 92/438/EWG tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z dniem 15 marca 2017 r. rozporządzenie zostało zatwierdzone przez przewodniczącego PE i przewodniczącego Rady. Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Należy wyrazić nadzieję, iż akty delegowane i wykonawcze będą uwzględniać troskę o zdrowie konsumenta .

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli

Zalecenie do drugiego czytania

Proces legislacyjny

Praca dla lekarza weterynarii

Ogłoszenie Agri Plus

Zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i żywności . Więcej informacji pod adresem : http://bezpieczna-zywnosc.pl/zbieraj-podpisy/

Prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzędowych kontroli

Na przestrzeni ostatnich miesięcy prace  w ramach trialogu nad projektem rozporządzenia w sprawie urzędowych kontroli nabrały rumieńców. Polecamy uwadze poniżej zamieszczone dokumenty , które w zarysach opisują , w jakim kierunku podążają prace i jaka będzie przyszłość dla urzędowego lekarza weterynarii. W szczególności intrygujący wydaje się zapis z dokumentu sporządzonego na poziomie Komisji korespondujący z propozycją Parlamentu :

Stała obecność urzędowego lekarza weterynarii. Parlament Europejski zaproponował stałą obowiązkową obecność urzędowego lekarza weterynarii podczas badania przedubojowego i poubojowego. Zaproponował ponadto, by możliwość zaangażowania pracowników rzeźni w kontrole urzędowe, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, ograniczyć do drobiu i zajęczaków. Komisja odrzuciła te poprawki, ponieważ stałyby w sprzeczności z celem, jakim jest umożliwienie – bez obniżania poziomu bezpieczeństwa żywności – efektywniejszego wykorzystania zasobów kontrolnych i ograniczenia obciążenia właściwych organów. Również Rada odrzuciła większość tych poprawek, kierując się podobnym rozumowaniem. Zgodnie ze stanowiskiem Rady warunki elastyczności zostaną ustanowione aktami delegowanymi i wykonawczymi.

Równie smakowicie rysuje się przyszłość w oparciu o art. 18 i następne projektu rozporządzenia .

Stanowisko Rady w I czytaniu

Komunikat Komisji do Parlamentu

Aktualny tekst projektu

Praca na rzeźni

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie poszukuje lekarzy weterynarii do wyznaczenia
w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rok 2017 w rzeźni bydła i trzody chlewnej
oraz w rzeźni drobiu.
Telefon kontaktowy:
91-577-10-72, 534-250-670