Zarządzanie kryzysowe w ognisku ASF

Szanowni Państwo

Publikujemy pismo GLW będące zaproszeniem na szkolenie z zakresu postępowania w ramach zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia ogniska ASF. Zgodnie z załączoną agendą przysługują nam cztery miejsca dla lekarzy weterynarii. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Izby.

Szkolenie ASF

Wniosek o zaskarżenie do Sądu Najwyższego uchwały Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej

W załączeniu prezentujemy wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaskarżenie uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej jako naruszającej ustalony porządek prawny. W wymiarze lokalnym wejście w życie niniejszej uchwały w obecnie obowiązującym brzmieniu skutkowałoby pozbawieniem ponad 50% zakładów leczniczych dla zwierząt możliwości przeprowadzenia sterylizacji kocura. Dbając o interes wszystkich lekarzy weterynarii Rada Zachodniopomorskiej Izby podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku.  Należy podkreślić , iż wysłanie załączonego wniosku poprzedzone zostało przeprowadzeniem ankiety wśród podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt. Wyniki ankiety były w swej wymowie jednoznaczne , dając Radzie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej silny mandat do reprezentacji koleżanek i kolegów.  Wśród lekarzy weterynarii województwa zachodniopomorskiego na ankietę odpowiedziało 112 przedstawicieli zakładów leczniczych dla zwierząt  popierając  wniosek, a jedynie 4 było przeciw.

Wniosek

II Dolnośląski Weterynaryjnym Rajd Samochodowy “Vet Off Road”

II Vet Off Road

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych czyli niezgoda rujnuje.

Publikujemy projekt rozporządzenia PEiR w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które stanowi smutne epitafium do niedawno zakończonej konferencji w Kołobrzegu. Na naszych oczach pada kolejny bastion tożsamości zawodowej.  Należy zwrócić uwagę, iż motywy w preambule wskazują jednoznacznie na intencję projektodawców, którzy przede wszystkim chcą (sic!) zwiększyć  dostępność leków dla producentów żywca. W rozporządzeniu w odniesieniu do osób upoważnionych do wystawiania recept weterynaryjnych słowo lekarz weterynarii nie jest użyte ani razu. Lekarze weterynarii tymczasem ….

558 reg_part1_pl-1

558 reg_part1_pl-2

Preparaty weterynaryjne wycofane z obrotu

Decyzja GLW wycofanie z obrotu produktu Ibraxion

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (FECAVA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt bardzo proszę o wypełnienie kwestionariusza na temat dobrostanu psów i kotów w praktykach handlowych na terenie naszego kraju i Unii Europejskiej.

Link do kwestionariusza znajdziecie Państwo po kliknięciu linka:  http://sancodogandcat.izs.it/

Termin wypełniania kwestionariusza upływa 20 września br. Kwestionariusz stworzony został przez Komisję UE i dostępny jest w języku polskim.

Jednocześnie bardzo Państwa proszę o pomoc w rozpropagowaniu kwestionariusza wśród lekarzy weterynarii, instytucji naukowych, schronisk, hodowli, sprzedawców zwierząt, właścicieli oraz innych podmiotów związanych z obrotem, opieką i hodowlą psów i kotów na terenie UE.

Z poważaniem

dr n. wet. Zbigniew Blimke

Prezes PSLWMZ

Raport w sprawie skandalu z koniną półkownikiem

Poniżej publikujemy tłumaczenie artykułu, który ukazał się w The Guardian 15 sierpnia 2014 r., sugerujący , iż raport w sprawie skandalu z mięsem końskim został odłożony na półkę , gdyż oficjalne czynniki nie są zainteresowane ujawnieniem jego, ponieważ raport ten obnaża niedostatki obecnego systemu opartego na nadzorze właścicielskim. Życzyć należy sobie , aby nasi decydenci, w pogoni za popularnością, nie ulegli namowom przemysłu spożywczego, oddając im pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowia publicznego, gdyż efekty mogą być analogiczne do opisanych.

Oficjalny raport w sprawie przyczyn skandalu z koniną został odłożony na półkę przynajmniej do jesieni, co wzbudza krytyczne głosy, że rząd nie robi wystarczająco dużo w sprawie bezpieczeństwa żywności.

Dochodzenie prowadzone przez Chris’a Elliott’a, profesora bezpieczeństwa żywności z Uniwersytetu Queen w Belfaście, zostało ogłoszone przez Defra 16 miesięcy temu i miało zostać zakończone do wiosny. Oczekuje się, że dochodzenie zwróci uwagę na wpływ cięć wydatków na egzekwowanie prawa i inspekcje w przemyśle spożywczym.

Jednakże, źródła gazety Guardian ujawniły, że publikacja została zablokowana wśród obaw rządu, że społeczeństwo przerazi pogląd, że przestępcy są nadal w stanie ingerować w ich żywność.

W grudniu prof. Elliott stwierdził, że sektor spożywczy stał się łatwym celem dla przestępców, którzy wiedzą, że ryzyko wykrycia lub poważnej kary jest małe oraz, że odpowiedź FSA jest niewystarczająco mocna. Wezwał również do stworzenia nowej siły policyjnej do walki z przestępczością w sektorze spożywczym, twierdząc że ryzyko jest tak duże, że potrzebny jest specjalny odział obsadzony przez doświadczonych śledczych.

Skandal dotyczący koniny był największym oszustwem spożywczym w ostatnim czasie. Miliony burgerów, gotowych posiłków i opakowań mięsa mielonego zostały wycofane w 2013 r.  z supermarketów i restauracji typu fast food w Wielkiej Brytanii i Europie, po ujawnieniu, że zostały one zafałszowane na skalę przemysłową koniną nieznanego pochodzenia.

Prof. Elliott został poproszony o prowadzenie dochodzenia w Wielkiej Brytanii i podobno dostarczył on wnioski końcowe rządowi kilka tygodni temu. Publikacja była planowana na 22 lipca, jak podają źródła, lecz nowa sekretarz ds. środowiska, Liz Truss, zablokowała ją po przetasowaniach w rządzie.

Tim Lang, profesor polityki żywnościowej z Uniwersytetu City w Londynie, stwierdził, że nieopublikowanie raportu jest skandaliczne: ” Rząd obawia się ujawnienia go, bo to przypomina społeczeństwu europejskiemu o katastrofalnym stanie handlu mięsem. Raport jest również niewygodny dla Konserwatystów ponieważ Elliott chce zaostrzenia przepisów, co jest wbrew obecnej tendencji”

Łącznie z niedawną decyzją zarządu FSA aby utrzymać w tajemnicy nazwy supermarketów i zakładów, ” to oznacza smutny powrót do rządzenia w starym stylu, kiedy ponad ochronę konsumentów stawiało się interesy przemysłu spożywczego”- dodaje prof. Lang.

Sekretarz ds. środowiska w gabinecie cieni, Maria Eagle, potępiła wstrzymanie opublikowania raportu: ” Skandal dotyczący koniny i dochodzenie gazety Guardian w sprawie przemysłu  drobiowego ujawniły ewidentne wady w łańcuchu dostaw żywności i braki w ochronie konsumentów. Dlatego ciągłe opóźnianie przez rząd publikacji raportu Elliott’a jest złe dla konsumentów i dla przemysłu.”

Dodała ,że ” konsumenci mają prawo wiedzieć co jedzą, gdzie to zostało wytworzone i że istnieją mechanizmy zdecydowanej odpowiedzi na poważne incydenty, umożliwiające kontrolującym radzenie sobie z takimi incydentami. Rząd musi pokazać iż dąży do odnowienia zaufania do przemysłu spożywczego i pilnie podjąć działania w związku z raportem, zanim staniemy przed kolejnym skandalem spożywczym.”

Wnioski raportu prawdopodobnie zawstydzą ministrów. Guardian podejrzewa, że są one podobne do konkluzji zawartych w raporcie okresowym złożonym w zeszłym roku, podkreślającym wpływ dużych cięć wydatków na wcielanie przepisów i kontrole w przemyśle spożywczym. Stwierdzono, że zamieszanie po wybuchnięciu skandalu z koniną, było spowodowane pozbawieniem FSA, przez koalicję, generalnej odpowiedzialności za właściwa jakość żywności.

Raport zawierał wnioski, że audyty wewnętrzne w przemyśle były nieadekwatne dla ochrony społeczeństwa i audyty ,o ile nie są niezapowiedziane, stanowią małą wartość. Na konferencji ekspertów żywności w maju, prof. Elliott również powiedział, ze został ostrzeżony przez wysokiego rangą urzędnika, że jego raport w sprawie skandalu z koniną jest tak bezkompromisowy, że rząd może chcieć go ukryć. W tym tygodniu, profesor odmówił komentarzy poza tym, że oczekuje na informację o dacie publikacji.

Jednakże, źródła podają, że zespół komunikacji Premiera obawia się, że społeczeństwo przestraszy się, że przestępcy nadal są w stanie ingerować w ich żywność. W związku z niedawną propozycją FSA aby podać do wiadomości nazwy supermarketów i zakładów drobiarskich odpowiedzialnych za zanieczyszczenie żywności przez Campylobacter, powstała obawa o sprowokowanie sytuacji podobnej do tej gdy Edwina Currie, ówczesna minister w rządzie Torysów, wykreowała panikę dotycząca jajek z Salmonellą w 1988. Agencja wycofała się z tej propozycji po naciskach ze strony rządu.

Obawy o ukrycie lub opóźnienie raportu ws. bezpieczeństwa żywności narosły po ogłoszeniu przez urzędników ds. zdrowia w piątek, rozpoczęcia dochodzenia w sprawie epidemii Salmonelli eneritidis – łącznie 156 przypadków zatruć w hrabstwach Hampshire, Londyn, West Midlands, Cheshire i Merseyside.

Rozumie się, że jajka importowane w formie płynnej z kontynentalnej Europy są głównym przedmiotem dochodzenia jako możliwe źródło epidemii. Badanie genotypów wykazało, że jest ona spowodowana przez serotyp podobny do Salmonelli, która spowodowała zatrucia w Austrii i Francji w tym roku.

Rzecznik Defra poinformował, ze raport Elliott’a będzie opublikowany w odpowiednim czasie i następująco wytłumaczył nieujawnienie go przed wakacyjną przerwą w pracach parlamentu: “Zbiegniecie się ukończenia raportu ze zmianami w rządzie oznaczało, że nowa sekretarz potrzebowała czasu aby właściwie rozważyć raport przed publikacją.”

Później rzecznik dodał: ” Raport Elliott’a będzie opublikowany wkrótce, kiedy będzie mógł zostać przedłożony parlamentowi. Nigdy nie było żadnych prób zablokowania go.”

Zamieszanie, co do odpowiedzialności różnych urzędów w przypadku wybuchu skandali żywnościowych zostało ponownie przywołane przez dochodzenie gazety Guardian,  w związku z domniemanymi uchybieniami w przemyśle drobiarskim. Sekretarz ds. zdrowia, Jeremy Hunt, zażądał aby FSA przeprowadziła inspekcje w rzeźniach, w trakcie naszego dochodzenia, zaledwie kilka godzin po tym jak FSA stwierdziła, iż jest “zadowolona” z prawidłowego poradzenia sobie z incydentami.

Biuro Premiera odmówiło komentarza, czy jego zespół prasowy obawia się wpływu raportu Elliotta i ujawnienia przez FSA nazw sklepów  i zakładów, natomiast rzecznik rządu oznajmił: “Nie zgadzamy się, że obecny podział odpowiedzialności pomiędzy Defra, Departament Zdrowia i FSA podważa naszą zdolność do ochrony społeczeństwa. Normą jest, że ministrowie ustalają taktykę a inni egzekwują jej wykonanie – w tym przypadku FSA.”

Public Health England poinformowało, że wystąpiło 55 przypadków zatruć Salmonellą w Hampshire, 25 w Londynie, 33 w Cheshire i 43 w West Midlands. W przypadku Hampshire, 32 zatrucia powiązano z restauracją The Real China w Eastleigh, która to restauracja dobrowolnie poddała się zamknięciu w zeszłym miesiącu. Od tego czasu została ponownie otwarta. W Cheshire i Merseyside 31 przypadków było powiązanych z chińską restauracją dań na wynos. Spośród 43 przypadków w West Midlands, 34 były powiązane ze szpitalem Birmingham Heartlands, co spowodowało zamkniecie ośmiu oddziałów.

PHE poinformowało również, że zatrucia wydarzyły się jako odosobnione przypadki w ciągu kilku miesięcy i były rozpatrywane lokalnie. Obecnie poddane są ponownej ocenie w krajowym dochodzeniu jako potencjalnie powiązane.

Znakowanie zwierząt towarzyszących

Szanowni Państwo

Publikujemy korespondencję pomiędzy Radą Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej a Głównym Lekarzem Weterynarii dotyczącą zasad trwałego oznakowania zwierząt towarzyszących w aspekcie wydawanych paszportów przez lekarzy weterynarii.

Pismo Rady ZILW

Pismo GLW

Shotapen wycofany z obrotu

Decyzją znak  GLW GIWpuf-025-16/2014(1) z 17 lipca 2014 r. w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego o nazwie  Shotapen, zawiesina do wstrzykiwań dla bydła i świń, numer serii: 4MUW, data ważności: 10.2014 r. Główny Lekarz Weterynarii wycofał z obrotu na terenie całego kraju zawiesinę do wstrzykiwań dla świń oraz bydła SHOTAPEN. Szczegóły w decyzji poniżej.

Decyzja GLW- wycofanie z obrotu p.l.w. Shotapen.skan._pdf

Ogólnopolska Konferencja w Kołobrzegu 4-5 października 2014 r.

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna ma zaszczyt poinformować o organizacji ogólnopolskiej konferencji i szkolenia pt. “Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych gwarancją zdrowia publicznego”. Konferencja jest owocem współpracy naszej Izby z Departamentem Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Zachodniopomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Szczecinie.
Prelekcje wygłoszą zaproszeni goście z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Wojewódzkiego Inspektoratu w Szczecinie a także przedstawiciele naszej Izby.
Serdecznie zapraszamy lekarzy pracujących w Inspekcji Weterynaryjnej oraz  lekarzy wolnej praktyki do udziału w inicjatywie przybliżającej aktualny stan prawny oraz nadchodzące zmiany w niedalekiej przyszłości w powyższym zakresie.
Konferencja odbędzie się w terminie 4-5 października 2014 r. w Kołobrzegu w Hotelu Marina.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.
Tel. 91 4880626
e-mail  zachizba@send.pl

Więcej informacji w poniższych załącznikach.

Zaproszenie na Konferencję w Kołobrzegu

Program konferencji 4-5 października

Studia podyplomowe “Choroby zwierząt nieudomowionych”

Ogłoszenie

Preparaty weterynaryjne wstrzymane w obrocie

Decyzja GLW Selenate Long Acting

Decyzja GLW Clamoxyl LA

Uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Uchwała 23-2014-VI dotycząca standardów usług lekarsko-weterynaryjnych

Uchwała 24-14-VI dotycząca odpłatności za szkolenie praktyczne

Uchwała 26-14-VI dotycząca obowiązku noszenia identyfikatora

załącznik do uchwały 26-14-VI

załączniki do uchwały 23-14-VI

Nowość w zwalczaniu pcheł i kleszczy

Bravecto

Uchwały XXIII-go Sprawozdawczego Zjazdu z 11 kwietnia 2014 r.

Uchwały

Preparaty weterynaryjne wstrzymane w obrocie

Decyzja GLW Melovem

Instytut Ekspertyz Kryminalistycznych

Oferta

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się kolejna dwudniowa edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych dla członków Naszej Izby. Tematyka zajęć to badanie ultrasonograficzne , w tym choroby prostaty psów na podstawie przypadków klinicznych, ultrasonograficzne rozpoznanie owulacji oraz powikłań po ovariohysterectomii u suk, oraz zastosowanie ultrasonograficznego wymiarowania w przewidywaniu terminu terminu porodu u suk i kotek prowadzone przez dr n. wet. Andrzeja Jurczaka z Katedry Rozrodu Zwierząt z Kliniką z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz Diagnostyka w praktyce z zakresu hematologii prowadzona przez dr n.wet. Janinę Łukaszewską z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z Wrocławia.  Warsztaty w zakresie sprzętu oraz merytorycznie wspierają Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. , HORIBA ABX Sp. z o.o., Vetmedical s.c., BIOVETA POLSKA Sp. z o.o. , MSD ANIMAL HEALTH. Lekarze weterynarii w toku zajęć praktycznych będą udzielać bezpłatnych konsultacji weterynaryjnych zwierzętom ze Schroniska dla Zwierząt w Szczecinku oraz zwierzętom właścicieli indywidualnych.

Pismo Krajowej Komsji ds Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

Dyplomy specjalizacyjne

Nadzieja umiera ostatnia

Wbrew oczekiwaniom środowiska lekarzy weterynarii, w oparciu o  argumentację zawartą w opinii naukowej EFSA z 2011 roku, 7 marca 2014 r. Komisja Europejska, pomimo wniosku Komisji Parlamentu Europejskiego ENVI o odrzucenie w całości projektu zmian do rozporządzeń pakietu higienicznego, przyjęła rozporządzenia zmieniające o numerach 216 -219/2014 . Jest to bezprecedensowy tryumf wpływów lobby producentów nad logiką oraz bezpieczeństwem zdrowia publicznego. W wymiarze makroekonomicznym zwycięzcami są Dania i Belgia,  które spełniają wymogi dla kontrolowanych warunków w pomieszczeniach inwentarskich w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, i mają  możliwość zastosowania odstępstwa przewidzianego dla  gospodarstw bez konieczności spełnienia dalszych warunków wstępnych, takich jak wymóg uzyskania od właściwego organu następczego urzędowego zatwierdzenia. Polski rolnik przy dodatkowych nakładach finansowych dochodzić będzie do tego latami.  Z wyłączeniem obowiązku zwiększonych badań  w kierunku salmonelli, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., pozostałe przepisy, w tym w szczególności dotyczące badania poubojowego techniką oglądania wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. Najsmutniejsze jest to, iż o planowanych zmianach w Brukseli wiedziano od 2008 r., co w żaden sposób nie przekładało się na czynną postawę mająca na celu powstrzymanie procedowania niniejszych przepisów.

2014-217R salmonelle tusze wieprzowe zm.2005-2073 OJ_69 s.93

2014-218R żywność pakiet higieniczny zm.2005-2074 OJ_69 s.95

2014-219R badanie poubojowe świnie zm.2004-854 OJ_69 s.99

2014-216R włośnica zm.2005-2075 OJ_69 s.85(1)