Rozród małych zwierząt

Szanowni Państwo

W imieniu Profesora Wojciecha Niżańskiego zapraszamy na XIII Kongresu Wrocław: Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek, którą organizuje nasza Katedra w dniach 14-15 października br. we Wrocławiu.

Kongres

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2017 r. biuro Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej będzie nieczynne.

OC Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszyscy członkowie naszej korporacji zostali objęci programem ubezpieczeniowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Folder informacyjny

I Pomorska Konferencja Weterynaryjna

https://ipomorskakonferencjaweterynaryjna.evenea.pl/

Puchar Polski Lekarzy Weterynarii w Ujeżdżaniu i Skokach

Zaproszenie

Rozród Zwierząt Konferencja Wrocław

XIII Kongres Wrocław

“Gospodarka lekowa” w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Szanowni Państwo

Publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w ramach funkcjonujących zakładów leczniczych dla zwierząt. Stanowi ono krótkie kompendium zasad, których kierownicy zlz-ów winni przestrzegać w ramach prowadzonej działalności.

GIWpuf-7202-24

Prośba o wsparcie

Apel o pomoc dla Tomka Siódmiaka

Praca dla urzędowego lekarza weterynarii

Ogłoszenie

IV Vet off Road

W imieniu Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV Vet off Road.

Ogłoszenie pełne

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Ultramaraton Weterynaryjny 2017

Zaproszenie na III Ultramaraton Górski

II Konferencja Okulistyczna

II Konferencja okulistyczna EESVO

Warsztaty Okulistyczna Warsztaty z chirurgii okulistycznej część I_Wrocław

Materiały Zjazdowe 2017

W załączeniu  materiały na Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu , który odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Ikar Plaza .

program zjazdu

Projekt budżetu na rok 2017- załącznik nr 2 do Sprawozdania Skarbnika

Projekty uchwał zjazdowych

REGULAMIN ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII ZILW 03.04.2017

Sprawozdanie Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie roczne z prac Rady 2017

sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

zal do uchwaly nr 100-2016-VI – regulamin wyborów

Wykonanie budżetu-rok 2016- załacznik nr 1 do Sprawozdania Skarbnika

uchwala nr 100-2016-VI dot zmiany regul wybor

Potrzebna pomoc dla Lekarza Weterynarii Waldemara Nowaczyka

Lekarz Weterynarii Waldemar Nowaczyk z Lubuskiej Izby 3 lata temu dostał nagłego zatrzymania krążenia. Długotrwała, prawie 2 miesięczna
śpiączka, spowodowała uszkodzenie mózgu, a przez to utratę pamięci. Pełen pasji i poświęcenia dla swej pracy, lekarz
weterynarii, kochający ojciec i wspaniały dziadek, dziś zagubiony w rzeczywistości, nie może odnaleźć się w
codziennym życiu. Pomóżmy !

Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Nowaczyk, 6628 dają  Państwo nadzieję na powrót do zdrowia lekarza weterynarii.

W rubryce cel, tytuł proszę wpisać : Nowaczyk , 6628

Szczegóły poniżej

Nowaczyk Waldemar

Warsztaty z fizjoterapii koni w Szczecinie – relacja

W dniach 22.02 – 25.02 w Szczecinie odbył się kurs Manipulacji Powięziowych u koni – Equine Fascial Manipulanion by Luigi Stecco Level I. Uczestnicy z całego świata -  lekarze weterynarii, fizjoterapeuci, zoofizjoterapeuci i osoby pracujące oraz zajmujące się koniami zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i umiejętności z anatomii palpacyjnej, które się niezbędne przy pracowaniu tą metodą. Znakomici wykładowcy z Finlandii w sposób przystępny i ciekawy przedstawili koncepcję metody,która do najprostszych nie należy. Cztery dni intensywnych zmagań i wytężonej pracy zaowocowały pierwszymi sukcesami w usuwaniu dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego i towarzyszącej mu powięzi.

Kolejne edycje zarówno u koni jak i psów już wkrótce. Więcej informacji można znaleźć na fb:

https://www.facebook.com/fizjokonie/?fref=ts

Dobrze płatna praca dla urzędowego lekarza weterynarii !

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Stargardzie
73-110 Stargard
ul. Broniewskiego  1
tel./fax 091 577 10 72, 577 00 36

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stargardzie poszukuje lekarzy weterynarii do wyznaczenia w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźni bydła i trzody chlewnej oraz w rzeźni drobiu (dobre warunki płacowe).
tel. 091-577-10-72 , 534-250-670

Zmierzch wyznaczeń ?

Polecamy lekturę działu “Uwagi szczegółowe” pkt 3

Uwagi MF

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli zostało uchwalone!

Jak zwykle jako pierwsza, Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie, informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. zostało w drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim zatwierdzone bez poprawek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/… z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i
paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr1151/2012, (UE) nr
652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady  89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 9 7/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019r. Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE i decyzja 92/438/EWG tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z dniem 15 marca 2017 r. rozporządzenie zostało zatwierdzone przez przewodniczącego PE i przewodniczącego Rady. Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Należy wyrazić nadzieję, iż akty delegowane i wykonawcze będą uwzględniać troskę o zdrowie konsumenta .

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli

Zalecenie do drugiego czytania

Proces legislacyjny

Praca dla lekarza weterynarii

Ogłoszenie Agri Plus

Zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej i żywności . Więcej informacji pod adresem : http://bezpieczna-zywnosc.pl/zbieraj-podpisy/