Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kategorii stosowania produktów leczniczych dla zwierząt

W załączeniu publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie interpretacji przepisów związanych z kategorią stosowania produktów leczniczych dla zwierząt. Z powyzszego pisma wynika, iż  pozostawienie w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych, które są w kategorii stosowania dla lekarza weterynarii jest naruszeniem obowiązujących przepisów.

GIWpuf7202-62-20114(2) z dnia 27.04.2015

Stanowiska i Apele podjęte przez XXIV Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu

Podczas odbywającego się w piątek ( 10 kwietnia 2015 r.) Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu przyjęte zostały 2 apele i 4 stanowiska, które publikujemy poniżej.

Apel staże

Apel sytuacja IW

Stanowisko stawki za czynności

Stanowisko ZUS

Stanowisko włośnie

Stanowisko plw

Jubileusz 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu

Karta zgłoszenia

Studia Specjalizacyjne

Ogłoszenie o naborze na studia specjalizacyjne Rozród Zwierząt

Ogłoszenie o naborze na studia specjalizacyjne Choroby Przeżuwaczy

Wścieklizna u nietoperza w Szczecinie

Rozporządzenie Wojewody

Informacji szczegółowych udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie w godzinach pracy urzędu pon. -pt. 7:15-15:15 pod numerem telefonicznym (091) 43 24 100.

Pytania i odpowiedzi: nowe zasady dotyczące podróży ze zwierzętami domowymi i paszportów zwierząt domowych dla obywateli UE podróżujących wewnątrz i poza granice UE

Publikujemy poniżej poradnik dla posiadaczy zwierząt, którzy mają zamiar podróżować z ulubieńcami. Dokument został opracowany na poziomie Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE)

polish_pet_travel

Z uwagi na częste przypadki odwiedzin w zakładach leczniczych dla zwierząt pacjentów z Niemiec,  publikujemy wersję niemieckojęzyczną, co zapewne ułatwi wyjaśnić zawiłości prawne właścicielom zwierząt .

german_pet_travel

Preparaty weterynaryjne wycofane z obrotu

Nemast DC

Enrofloksacyna 10%

Pyralgivet

Metrisan AN

Lenka Czerniawska

Apel o pomoc

Nowe zasady przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz do i z krajów trzecich

Informujemy , iż z dniem 29 grudnia 2013 r. weszły w życie rozporządzenia (WE) Nr 576/2013 oraz wykonawcze 577/2013, w związku z czym obowiązywać zaczęły nowe zasady przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów oraz fretek. Poniżej zamieszczamy przydatne materiału jak i wzory dokumentów obowiązujących obecnie.

_Nowe wymagania przy przywozie psow, kotow i fretek z krajów trzecich do PL obowiązujące od 29 grudnia 2014 r

Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących

OŚWIADCZENIE_ tranzyt pl_en

świadectwo i oświadczenie _wersja pl obowiązujące od 29 grudnia 2014 r.

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne

W miniony weekend w Silnowie odbyły się kolejne Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne. Pomimo bliskiego terminu Świąt Bożego Narodzenia frekwencja dopisała ja zwykle. Zajęcia prowadzili : Prof. dr hab. Roman Lechowski ” Dermatozy o podłożu endokrynogennym” oraz Dr Andrzej Połozowskin”Dermatozy pasożytnicze u psów i kotów”. Sprzętowo oraz organizacyjnie warsztaty wspierały firmy MSD, Vetoquinol, Scanvet oraz Bioveta. Nieocenionymi w zakresie zaangażowania współorganizatorami były lekarz weterynarii Marzena Madej- Szklany oraz lekarz weterynarii Karolina Brach.

Pyralgivet wycofany

Główny Lekarz Weterynarii wstrzymał obrót produktem leczniczym weterynaryjnym Pyralgivet na terenie kraju.

Pyralgivet, roztwór do wstrzykiwań

Procapten wycofany z obrotu

Decyzja GLW Procapten

Lex retro non agit czyli czarny sen studenta weterynarii.

W tych dniach Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna otrzymała odpowiedź w sprawie, która wielokrotnie wcześniej była sygnalizowana przez Radę Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a mianowicie uzasadnionych wątpliwości co do uprawnień uczelni , które nie są wskazane w załączniku V dyrektywy 2005/36/WE, do nadawania tytułu lekarza weterynarii, który to będzie uznawany automatycznie bez konieczności nostryfikacji a także uprzedniego uzupełnienia kwalifikacji w drodze stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności. Z radością  należy skonstatować, iż studenci wydziałów medycyny weterynaryjnej w Lublinie , Olsztynie, Warszawie oraz Wrocławiu nie muszą się martwić tym problemem , zaś pozostali żacy,  na pewno będąc uprzednio przez władze uczelni rzetelnie poinformowani, zapewne dokonali świadomego wyboru 6 letniej nauki na studiach, po których, jak pisze Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kwalifikacje lekarza weterynarii będą mogły zostać uznane na postawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji. Wątpliwości zostały rozstrzygnięte w sposób tożsamy ze stanowiskiem Zachodniopomorskiej Rady.

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju o uchylenie uchwały

W załączeniu publikujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym organ centralny wnosi do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o uchylenie zakwestionowanej przez Radę Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uchwały (…) w sprawie standardów (…). Ze smutną satysfakcją należy zauważyć, iż Pan Minister w pełni podzielił pogląd wyrażony uprzednio przez Radę Zachodniopomorskiej Izby. W wypadku braku działań ze strony Krajowej Rady  Lekarsko-Weterynaryjnej Minister Rolnictwa zaskarży uchwałę  do Sądu Najwyższego.

Prośba MRiRW o uchylenie uchwały KRLW

Coroczne spotkanie członków forum “Veterinarius” w Ośrodku w Międzyzdrojach w dniach 19 – 21 czerwca 2015 r.

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić lekarzy weterynarii na ogólnopolskie spotkanie forumowiczów “Veterinariusa” na spotkanie planowane w dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Ośrodku w Międzyzdrojach.  Licząc na piękną pogodę oraz dobrą atmosferę zapraszamy lekarzy weterynarii z rodzinami. Informacji o szczegółach organizacyjnych udziela lekarz weterynarii Andrzej Wolańczyk 602 366 108 . Zapisy na domki u Pani Kierownik Ośrodka.

Wniosek o zaskarżenie do Sądu Najwyższego uchwały Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej

W załączeniu prezentujemy wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaskarżenie uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej jako naruszającej ustalony porządek prawny. W wymiarze lokalnym wejście w życie niniejszej uchwały w obecnie obowiązującym brzmieniu skutkowałoby pozbawieniem ponad 50% zakładów leczniczych dla zwierząt możliwości przeprowadzenia sterylizacji kocura. Dbając o interes wszystkich lekarzy weterynarii Rada Zachodniopomorskiej Izby podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku.  Należy podkreślić , iż wysłanie załączonego wniosku poprzedzone zostało przeprowadzeniem ankiety wśród podmiotów prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt. Wyniki ankiety były w swej wymowie jednoznaczne , dając Radzie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej silny mandat do reprezentacji koleżanek i kolegów.  Wśród lekarzy weterynarii województwa zachodniopomorskiego na ankietę odpowiedziało 112 przedstawicieli zakładów leczniczych dla zwierząt  popierając  wniosek, a jedynie 4 było przeciw.

Wniosek

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych czyli niezgoda rujnuje.

Publikujemy projekt rozporządzenia PEiR w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, które stanowi smutne epitafium do niedawno zakończonej konferencji w Kołobrzegu. Na naszych oczach pada kolejny bastion tożsamości zawodowej.  Należy zwrócić uwagę, iż motywy w preambule wskazują jednoznacznie na intencję projektodawców, którzy przede wszystkim chcą (sic!) zwiększyć  dostępność leków dla producentów żywca. W rozporządzeniu w odniesieniu do osób upoważnionych do wystawiania recept weterynaryjnych słowo lekarz weterynarii nie jest użyte ani razu. Lekarze weterynarii tymczasem ….

558 reg_part1_pl-1

558 reg_part1_pl-2

Preparaty weterynaryjne wycofane z obrotu

Decyzja GLW wycofanie z obrotu produktu Ibraxion

Raport w sprawie skandalu z koniną półkownikiem

Poniżej publikujemy tłumaczenie artykułu, który ukazał się w The Guardian 15 sierpnia 2014 r., sugerujący , iż raport w sprawie skandalu z mięsem końskim został odłożony na półkę , gdyż oficjalne czynniki nie są zainteresowane ujawnieniem jego, ponieważ raport ten obnaża niedostatki obecnego systemu opartego na nadzorze właścicielskim. Życzyć należy sobie , aby nasi decydenci, w pogoni za popularnością, nie ulegli namowom przemysłu spożywczego, oddając im pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zdrowia publicznego, gdyż efekty mogą być analogiczne do opisanych.

Oficjalny raport w sprawie przyczyn skandalu z koniną został odłożony na półkę przynajmniej do jesieni, co wzbudza krytyczne głosy, że rząd nie robi wystarczająco dużo w sprawie bezpieczeństwa żywności.

Dochodzenie prowadzone przez Chris’a Elliott’a, profesora bezpieczeństwa żywności z Uniwersytetu Queen w Belfaście, zostało ogłoszone przez Defra 16 miesięcy temu i miało zostać zakończone do wiosny. Oczekuje się, że dochodzenie zwróci uwagę na wpływ cięć wydatków na egzekwowanie prawa i inspekcje w przemyśle spożywczym.

Jednakże, źródła gazety Guardian ujawniły, że publikacja została zablokowana wśród obaw rządu, że społeczeństwo przerazi pogląd, że przestępcy są nadal w stanie ingerować w ich żywność.

W grudniu prof. Elliott stwierdził, że sektor spożywczy stał się łatwym celem dla przestępców, którzy wiedzą, że ryzyko wykrycia lub poważnej kary jest małe oraz, że odpowiedź FSA jest niewystarczająco mocna. Wezwał również do stworzenia nowej siły policyjnej do walki z przestępczością w sektorze spożywczym, twierdząc że ryzyko jest tak duże, że potrzebny jest specjalny odział obsadzony przez doświadczonych śledczych.

Skandal dotyczący koniny był największym oszustwem spożywczym w ostatnim czasie. Miliony burgerów, gotowych posiłków i opakowań mięsa mielonego zostały wycofane w 2013 r.  z supermarketów i restauracji typu fast food w Wielkiej Brytanii i Europie, po ujawnieniu, że zostały one zafałszowane na skalę przemysłową koniną nieznanego pochodzenia.

Prof. Elliott został poproszony o prowadzenie dochodzenia w Wielkiej Brytanii i podobno dostarczył on wnioski końcowe rządowi kilka tygodni temu. Publikacja była planowana na 22 lipca, jak podają źródła, lecz nowa sekretarz ds. środowiska, Liz Truss, zablokowała ją po przetasowaniach w rządzie.

Tim Lang, profesor polityki żywnościowej z Uniwersytetu City w Londynie, stwierdził, że nieopublikowanie raportu jest skandaliczne: ” Rząd obawia się ujawnienia go, bo to przypomina społeczeństwu europejskiemu o katastrofalnym stanie handlu mięsem. Raport jest również niewygodny dla Konserwatystów ponieważ Elliott chce zaostrzenia przepisów, co jest wbrew obecnej tendencji”

Łącznie z niedawną decyzją zarządu FSA aby utrzymać w tajemnicy nazwy supermarketów i zakładów, ” to oznacza smutny powrót do rządzenia w starym stylu, kiedy ponad ochronę konsumentów stawiało się interesy przemysłu spożywczego”- dodaje prof. Lang.

Sekretarz ds. środowiska w gabinecie cieni, Maria Eagle, potępiła wstrzymanie opublikowania raportu: ” Skandal dotyczący koniny i dochodzenie gazety Guardian w sprawie przemysłu  drobiowego ujawniły ewidentne wady w łańcuchu dostaw żywności i braki w ochronie konsumentów. Dlatego ciągłe opóźnianie przez rząd publikacji raportu Elliott’a jest złe dla konsumentów i dla przemysłu.”

Dodała ,że ” konsumenci mają prawo wiedzieć co jedzą, gdzie to zostało wytworzone i że istnieją mechanizmy zdecydowanej odpowiedzi na poważne incydenty, umożliwiające kontrolującym radzenie sobie z takimi incydentami. Rząd musi pokazać iż dąży do odnowienia zaufania do przemysłu spożywczego i pilnie podjąć działania w związku z raportem, zanim staniemy przed kolejnym skandalem spożywczym.”

Wnioski raportu prawdopodobnie zawstydzą ministrów. Guardian podejrzewa, że są one podobne do konkluzji zawartych w raporcie okresowym złożonym w zeszłym roku, podkreślającym wpływ dużych cięć wydatków na wcielanie przepisów i kontrole w przemyśle spożywczym. Stwierdzono, że zamieszanie po wybuchnięciu skandalu z koniną, było spowodowane pozbawieniem FSA, przez koalicję, generalnej odpowiedzialności za właściwa jakość żywności.

Raport zawierał wnioski, że audyty wewnętrzne w przemyśle były nieadekwatne dla ochrony społeczeństwa i audyty ,o ile nie są niezapowiedziane, stanowią małą wartość. Na konferencji ekspertów żywności w maju, prof. Elliott również powiedział, ze został ostrzeżony przez wysokiego rangą urzędnika, że jego raport w sprawie skandalu z koniną jest tak bezkompromisowy, że rząd może chcieć go ukryć. W tym tygodniu, profesor odmówił komentarzy poza tym, że oczekuje na informację o dacie publikacji.

Jednakże, źródła podają, że zespół komunikacji Premiera obawia się, że społeczeństwo przestraszy się, że przestępcy nadal są w stanie ingerować w ich żywność. W związku z niedawną propozycją FSA aby podać do wiadomości nazwy supermarketów i zakładów drobiarskich odpowiedzialnych za zanieczyszczenie żywności przez Campylobacter, powstała obawa o sprowokowanie sytuacji podobnej do tej gdy Edwina Currie, ówczesna minister w rządzie Torysów, wykreowała panikę dotycząca jajek z Salmonellą w 1988. Agencja wycofała się z tej propozycji po naciskach ze strony rządu.

Obawy o ukrycie lub opóźnienie raportu ws. bezpieczeństwa żywności narosły po ogłoszeniu przez urzędników ds. zdrowia w piątek, rozpoczęcia dochodzenia w sprawie epidemii Salmonelli eneritidis – łącznie 156 przypadków zatruć w hrabstwach Hampshire, Londyn, West Midlands, Cheshire i Merseyside.

Rozumie się, że jajka importowane w formie płynnej z kontynentalnej Europy są głównym przedmiotem dochodzenia jako możliwe źródło epidemii. Badanie genotypów wykazało, że jest ona spowodowana przez serotyp podobny do Salmonelli, która spowodowała zatrucia w Austrii i Francji w tym roku.

Rzecznik Defra poinformował, ze raport Elliott’a będzie opublikowany w odpowiednim czasie i następująco wytłumaczył nieujawnienie go przed wakacyjną przerwą w pracach parlamentu: “Zbiegniecie się ukończenia raportu ze zmianami w rządzie oznaczało, że nowa sekretarz potrzebowała czasu aby właściwie rozważyć raport przed publikacją.”

Później rzecznik dodał: ” Raport Elliott’a będzie opublikowany wkrótce, kiedy będzie mógł zostać przedłożony parlamentowi. Nigdy nie było żadnych prób zablokowania go.”

Zamieszanie, co do odpowiedzialności różnych urzędów w przypadku wybuchu skandali żywnościowych zostało ponownie przywołane przez dochodzenie gazety Guardian,  w związku z domniemanymi uchybieniami w przemyśle drobiarskim. Sekretarz ds. zdrowia, Jeremy Hunt, zażądał aby FSA przeprowadziła inspekcje w rzeźniach, w trakcie naszego dochodzenia, zaledwie kilka godzin po tym jak FSA stwierdziła, iż jest “zadowolona” z prawidłowego poradzenia sobie z incydentami.

Biuro Premiera odmówiło komentarza, czy jego zespół prasowy obawia się wpływu raportu Elliotta i ujawnienia przez FSA nazw sklepów  i zakładów, natomiast rzecznik rządu oznajmił: “Nie zgadzamy się, że obecny podział odpowiedzialności pomiędzy Defra, Departament Zdrowia i FSA podważa naszą zdolność do ochrony społeczeństwa. Normą jest, że ministrowie ustalają taktykę a inni egzekwują jej wykonanie – w tym przypadku FSA.”

Public Health England poinformowało, że wystąpiło 55 przypadków zatruć Salmonellą w Hampshire, 25 w Londynie, 33 w Cheshire i 43 w West Midlands. W przypadku Hampshire, 32 zatrucia powiązano z restauracją The Real China w Eastleigh, która to restauracja dobrowolnie poddała się zamknięciu w zeszłym miesiącu. Od tego czasu została ponownie otwarta. W Cheshire i Merseyside 31 przypadków było powiązanych z chińską restauracją dań na wynos. Spośród 43 przypadków w West Midlands, 34 były powiązane ze szpitalem Birmingham Heartlands, co spowodowało zamkniecie ośmiu oddziałów.

PHE poinformowało również, że zatrucia wydarzyły się jako odosobnione przypadki w ciągu kilku miesięcy i były rozpatrywane lokalnie. Obecnie poddane są ponownej ocenie w krajowym dochodzeniu jako potencjalnie powiązane.

Znakowanie zwierząt towarzyszących

Szanowni Państwo

Publikujemy korespondencję pomiędzy Radą Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej a Głównym Lekarzem Weterynarii dotyczącą zasad trwałego oznakowania zwierząt towarzyszących w aspekcie wydawanych paszportów przez lekarzy weterynarii.

Pismo Rady ZILW

Pismo GLW