Nowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę o bezpieczeństwie żywnosci i żywienia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego zawisł projekt ustawy , która w założeniach przekazuje nadzór nad żywnością w ręce Inspekcji Weterynaryjnej.

Projekt ustawy

ustawa o zmianie w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Otrzymaliśmy odpowiedź z resortu rolnictwa w sprawie, w której Zachodniopomorska Izba występowała do Prezydenta RP .

Pismo w sprawie włośni

WAŻNE

Szanowni Państwo
Uprzejmie  informujemy, że pod adresem  https://wetsystems.org.pl/ został
uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia
wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go
wystawił. W pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne
firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii:  94 34 73 900 wew. 1., z którego
należy korzystać w razie trudności z obsługą programu. Od dnia  1 lipca
2016 r. istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów
(szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także
wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii! W celu pierwszego
logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji
zawartej w załączniku „ dokumentacja na start”.
W załączeniu  instrukcje na start dla użytkowników -lekarzy weterynarii
wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących oraz  Uchwała Nr
77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. (…)
w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt
Towarzyszących.

Instrukcja obsługi

Instrukcja wydawanie paszportów

Uchwala nr 77-2016-VI dot wprowadzania paszportów

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej została zamieszczona informacja wraz z linkiem do wywiadu z przedstawicielami KRLW w sprawie wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej.

Zmiana rozporządzenia (WE) Nr 577/2013

Niniejszym informujemy , iż  opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze (WE) z dnia 11 kwietnia 2016 r.zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych.

Rozporządzenie (UE) 2016/561

Ogólnopolska Konferencja Dermatologiczna w Darłówku

Od dnia wczorajszego do niedzieli w Darłówku Wschodnim w Hotelu Jan trwa wielkie izbowe święto. Około 200 lekarzy weterynarii z całej Polski spotkało się  na Ogólnopolskiej Konferencji Dermatologicznej realizowanej w ramach zajęć dla lekarzy weterynarii praktyków. Listę współorganizatorów otwiera  Zoetis następnie Dechra, Bayer, MSD, Scanvet, Hill’s , Vetoquinol, Vetexpert , Bioveta, Royal Canin , Grande Finale, Novowet, Kruuse, wykładowcami są  Dr Dorota Pomorska – Handwerker oraz Dr Joanna Karaś – Tęcza.

Ogłoszenie

19 marca 2015 roku zaginął mój pies (berneński pies pasterski) w Olbrachtowie (gmina Żary, woj. lubuskie). Nie dostaliśmy od tamtej pory żadnej konkretnej informacji o miejscu jego pobytu, więc teraz może być wszędzie.
Zgłaszam się z ogromną prośbą o przekazanie informacji o jego zaginięciu do lekarzy weterynarii których zrzesza Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
Pies ma na imię Leon (na które reaguje), jest berneńskim psem pasterskim, urodził się w hodowli Kropla Nadziei 08.07.2011 roku, jest zarejestrowany w Związku Kynologicznym pod imieniem Converse, jego właścicielem jest Marlena Malinowska. W uchu ma tatuaż o numerze 060M. W załączniku przesyłam zdjęcie psa.
Za podanie miejsca pobytu psa przeznaczona jest nagroda pieniężna o wartości 1500 złotych.

Kontakt do właścicieli: nr tel. 512 428 587

Bardzo nam zależy na odnalezieniu psa, mimo że minęło tak długo czasu wierzymy że dzięki okazanej pomocy on wróci do domu. Każda informacja o nim jest dla nas bardzo istotna.

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Marlena Malinowska

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Lekarzom Weterynarii oraz ich Rodzinom i Bliskim z okazji Świąt Wielkiej Nocy Wszystkiego najlepszego życzy Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


Quo vadis … zawodzie .

Informujemy , iż przyjęto kolejne poprawki dotyczące procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych. Pewnym jest, iż przepisywanie leków nie będzie wyłączna domeną lekarzy weterynarii po wejściu w życie niniejszych przepisów. FVE zaś cieszy się z zawartych kompromisów. Ponadto zostały szeroko otwarte drzwi do stosowania środków przeciwrobaczych bez kontroli lekarza weterynarii i usankcjonowano  prawnie  stosowanie profilaktyczne i metafilaktyczne produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu przeciwbakteryjnym. Jest to naturalna konsekwencja zasiadania w  prezydium Federacji  pracowników światowych koncernów farmaceutycznych. Dali wilka do pilnowania owiec….

CONSIL_ST_6875_2016_INIT_EN_TXT

UEVP_20161_BriefingNoteFebruary-1

Rozporządzenie w sprawie (…) zdrowia zwierząt przyjęte w pierwszym czytaniu

Informujemy, iż rozporządzenie w sprawie zdrowia zwierząt zostało przyjęte w pierwszym czytaniu . Po podpisaniu przez przewodniczących Parlamentu i  Rady rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie  20 dni po promulgacji jednakże stosować się będzie za  pięć lat. Dobre strony : regularne, obowiązkowe wizyty lekarza weterynarii w każdym gospodarstwie w zakresie kontroli metod bioasekuracji , zdrowia zwierząt oraz dobrostanu. Złe: po raz pierwszy w historii usankcjonowanie prawne faktu istnienia specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych posiadających uprawnienia lekarza weterynarii. Usankcjonowanie prawne stosowania profilaktycznego produktów leczniczych dla zwierząt.  Zdefiniowano obowiązki lekarzy weterynarii i specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych

1. Wykonując czynności wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia, lekarze weterynarii:

a) wprowadzają wszystkie odpowiednie środki, aby zapobiec wprowadzaniu, rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób;

b) podejmują działania w celu zapewnienia wczesnego wykrywania chorób, prowadząc diagnostykę właściwą i diagnostykę różnicową, aby wykluczyć lub potwierdzić chorobę;

c) biorą aktywny udział w:

(i) upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia zwierząt oraz na temat zależności między zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt i zdrowiem ludzi;

(ii) zapobieganiu chorobom;

(iii) wczesnym wykrywaniu chorób i szybkim reagowaniu na nie;

(iv) upowszechnianiu wiedzy na temat oporności na leczenie, w tym oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, i jej implikacjach;

d) współpracują z właściwym organem, podmiotami, osobami zawodowo zajmującymi się zwierzętami i posiadaczami zwierząt domowych w zakresie stosowania środków zapobiegania chorobom i ich zwalczania przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Specjaliści ds. zdrowia zwierząt wodnych mogą dokonywać w odniesieniu do zwierząt wodnych czynności, które w niniejszym rozporządzeniu przypisano lekarzom weterynarii, o ile specjaliści ci są do tego uprawnieni przez dane państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi. W takim przypadku do tych specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych stosuje się ust. 1.

3. Lekarze weterynarii i specjaliści ds. zdrowia zwierząt wodnych podtrzymują i rozwijają swoje kompetencje zawodowe związane z tymi dziedzinami ich działalności, które wchodzą w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Jednocześnie określono obowiązki w zakresie zdrowia zwierząt i środków bioasekuracji podmiotów zawodowo zajmujących się  zwierzętami oraz posiadaczy zwierząt

1. Podmioty:

a) w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych i produktów, za które odpowiadają, ponoszą odpowiedzialność za:

(i) zdrowie zwierząt utrzymywanych;

(ii) ostrożne i odpowiedzialne stosowanie leków weterynaryjnych, z zastrzeżeniem roli i zakresu odpowiedzialności lekarzy weterynarii;

(iii) minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się chorób;

(iv) dobre praktyki hodowli zwierząt;

b) w stosownych przypadkach wprowadzają takie środki bioasekuracji dotyczące zwierząt utrzymywanych oraz produktów, za które odpowiadają, które są odpowiednie ze względu na:

(i) gatunki i kategorie zwierząt utrzymywanych i produktów;

(ii) rodzaj produkcji; oraz

(iii) istniejące ryzyka, uwzględniając:

– położenia geograficznego i warunków klimatycznych; oraz

– uwarunkowań i praktyk lokalnych;

c) w stosownych przypadkach, wprowadzają środki bioasekuracji w stosunku do zwierząt dzikich.

AHL Adoption

ST_11779_2015_INIT_PL

Korespondencja w sprawie włośni z Kancelarią Prezydenta RP

Poniżej publikujemy korespondencję w sprawie ustalenia opłaty za badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni, prowadzoną z Kancelarią Prezydenta RP. Nie komentujemy , aby nie zapeszyć.

Pismo do Prezydenta RP w sprawie włośni

ODpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

Pomóżmy Karolewku !

Fascynaci jeździectwa i miłośnicy koni zapewne słyszeli o tragedii, która wydarzyła się w stadninie w Karolewku w powiecie szczecineckim . W wyniku pożaru spłonęła stajnia a w niej liczne zwierzęta. Dużo koni ocalało, jednakże wymagają leczenia, zaś spalone budynki odbudowy. Pani Danuta Tarnowska-Juneborg, znana popularyzatorka hippiki we wszelkiej odmianie, organizatorka zawodów końskich,  w przeszłości pomagała wszystkim , którzy tej pomocy oczekiwali. Dzisiaj to ona potrzebuje pomocy. Pomóżmy.
Pomoc dla Karolewka
Czytaj więcej: http://www.gk24.pl/wiadomosci/szczecinek/art/9411965,dramatyczny-pozar-w-stadninie-koni-w-karolewku-zdjecia-wideo,id,t.html

Podziękowania za wieloletnią współpracę z Samorządem Lekarsko-Weterynaryjnym

Iwona Kalisiak

Tomasz Grupiński

Powołanie dr n wet Macieja L. Prosta na stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

List gratulacyjny

ABvarC nielegalny !

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje.

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku

http://www.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—komunikat-glw-w-sprawie-wprowadzania-do-obrotu-i-stosowania-produktu-leczniczego-weterynaryjnego-abvarc-niedopuszczonego-do

Uchwała i apel z ostatniego posiedzenia Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

W dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie podjęła uchwalę w sprawie rekomendacji sposobu wyznaczania przez powiatowych lekarzy weterynarii, który w ocenie Rady winien uwzględniać w pierwszej kolejności interes lekarzy weterynarii, członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Ponadto Rada wystosowała apel do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie działań, które uniemożliwią eliminowanie z rynku zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzonych przez lekarzy weterynarii przez podmioty, które prowadzą w ramach sieci zakłady lecznicze dla zwierząt.

Uchwała Rady w sprawie rekomendacji przy wyznaczaniu lekarzy

Apel Rady w sprawie sieciowych zakładów

Ornicure wycofany

Publikujemy decyzję Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wycofania produktu leczniczego weterynaryjnego dla papug i gołębi Ornicure.

4180_Decyzja GLW wycofanie z obrotu Ornicure

Warsztaty Szczecineckie

W dniach 21-22 listopada 2015 r. odbyła się kolejna edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych. Dzięki pomocy w organizacji firm :Firma Zoetis, Firma Boehringer, Firma Krusse , Firma Royal Canin , Firma MSD , Firma Animedica , Firma Bioveta , Firma Grande Finale, Firma Bayer , Firma Scanvet – Firma Partner 4 Medicine, Firma Vet Medical zostały zorganizowane zajęcia praktyczne prowadzone przez dr n.wet. Jacka Mederskiego oraz dr hab. Agnieszkę Noszczyk-Nowak Prof. nadzw. Pani Profesor prowadziła zajęcia z zakresu kardiologii – diagnostyka z zastosowaniem badania USG , zaś dr Mederski omówił diagnostykę schorzeń stawu kolanowego  i zaprezentował zabiegi chirurgiczne w obrębie kolana . Ze strony Zachodniopomorskiej Izby za organizację warsztatów  odpowiadali lekarze weterynarii: Pani Marzena Madej-Szklany, Pani Karolina Brach oraz Pan Błażej Orczyński.

Rozporządzenie zgodne czy niezgodne z przepisami wyższej rangi?

Nie uwzględniając  zapisów art. 18 rozporządzenia (WE) Nr 576/2013 w brzmieniu Kwalifikacje wymagane do wszczepiania transponderów zwierzętom domowym – W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza zezwolić na wszczepianie transponderów osobom innym niż lekarze weterynarii, ustanawia przepisy dotyczące minimalnych kwalifikacji, jakich wymaga się od tych osób oraz niezgodnie z § 116 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” w brzmieniu : W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą lub z innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, chyba że przepis upoważniający wyraźnie na to zezwala, oraz wbrew wcześniej opublikowanej regulacji prawnej zawartej w art. 24f  ust. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w brzmieniu :

Oznakowanie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 998/2003, przeprowadza:
1)   lekarz weterynarii;
2)   osoba, która posiada tytuł technika weterynarii, w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał w dniu 12 października 2015 rozporządzenie w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych, promulgowane w dniu 27 października 2015 r. w Dz. U. poz. 1714 . Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu dzisiejszym i wprowadza zamieszanie do systemu prawnego w Polsce, gdyż w odniesieniu do psów i kotów oznakowania transponderem zgodnego z rozporządzeniem 567/2013 na potrzeby wydania paszportu dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych dokonuje lekarz weterynarii lub technik weterynarii działający w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt . Jednakże w odniesieniu do  psów, kotów i naczelnych wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych obowiązek oznakowania zwierzęcia w sposób zgodny z 576/2013 ciąży na hodowcy, dostawcy lub użytkowniku  psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym w sposób najmniej bolesny, nie później niż w dniu odstawienia od matki (vide art. 31 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266)). Analizując dalej omawianą normę prawną, czytamy iż W przypadku gdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych są przenoszone do innego hodowcy, dostawcy lub użytkownika przed odstawieniem od matki, a nie jest możliwe oznakowanie ich przed przeniesieniem, hodowca, dostawca lub użytkownik przyjmujący zwierzę:

1)   umieszcza dane umożliwiające identyfikację takiego zwierzęcia i jego matki w ewidencji, o której mowa w art. 30 ust. 1;

2)   niezwłocznie dokonuje oznakowania takiego zwierzęcia trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym.

Nawet przy założeniu syntetycznego i jednorodnego systemu prawa, pojawia się pytanie, czy upoważnienie dla lekarza weterynarii do przeprowadzenia oznakowania jest pojęciem tożsamym czy odmiennym od dokonania oznakowania ? Przy założeniu iż ciążący na hodowcy, dostawcy lub użytkowniku obowiązek oznakowania psa i kota wykonywany jest przez przeprowadzającego oznakowanie lekarza weterynarii , to podkreślić należy , iż nierozstrzygnięta zostaje kwestia legitymacji czynnej do oznakowania zwierząt z rzędu naczelnych. Znając życie, będzie to furtka prawna do bezbolesnej implantacji transpondera przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika zwierzęcia. O doktrynie supremacji prawa wspólnotowego nad prawem krajowym lepiej chyba nie wspominać …

Oznakowanie psów, kotów i naczelnych

Stanowisko Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej popierające Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Z satysfakcją donosimy, iż Apel Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej spotkał się z akceptacją i poparciem kolejnej , tym razem Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, za co gorąco dziękujemy. Stanowisko poniżej.

Stanowisko Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej