Obchody 25-lecia Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W ubiegły weekend w Starym Drawsku Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna świętowała przy wspaniałej pogodzie obchody 25 -lecia swojej działalności. Formuła spotkania była typowo piknikowa: zawody w siatkówkę, zawody łodzi wiosłowych, turniej łuczniczy etc. Lekarze weterynarii przybyli na to spotkanie całymi rodzinami, i głownie maluchy były adresatami rozlicznych atrakcji, żaden nie wyjechał bez naręcza prezentów i zdobytych trofeów. W niedzielę piknik przeniósł się do pobliskiego Sławogrodu, gdzie odbył się konkurs łuczniczy. Uczestnicy obchodów masowo korzystali z rowerów wodnych, kajaków czy kąpieli wpław. Spotkanie zakończyło posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.Współorganizatorami były firmy Bioveta i Scanvet.

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy:

- stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

- apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o poparcie stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

- list poparcia działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zmierzającego do zmiany struktury nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego w kraju.

Uroczystości 25-lecia istnienia Samorządu Lekarzy Weterynarii

Szanowni Państwo

Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić na obchody 25-lecia istnienia Naszego samorządu, które odbędą się w dniach 18-19.06.2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowym “Nad Srebrnym” w Starym Drawsku. Zamysłem organizatorów jest uczczenie wspólnego święta nie tylko w gronie lekarzy weterynarii, ale również ich rodzin. Członkowie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej pokrywają tylko koszty pobytu osób towarzyszących.

Poniżej plan uroczystości oraz link do strony internetowej ośrodka.

Plan uroczystości

http://www.nadsrebrnym.pl

Program niedzielnego pobytu w “SŁAWOGRODZIE” ( kilka kilometrów dalej)  w dniu 19 czerwca 2016.

Autokary będą podstawione na ośrodku “Nad Srebrnym” na godz. 9:30. Zostaniecie Państwo dowiezieni do “SŁAWOGRODU” na godzinę 10:00. W ramach pobytu korzystać  będziecie Państwo z następujących atrakcji:

- zwiedzanie grodu “SŁAWOGRÓD”

- wystawa “Śladami Templariuszy”

- pokaz w kuźni

- zabawa w kubby

- nauka chodzenia na szczudłach

- zawody w przeciąganiu liny

- gra w średniowieczne kręgle

- wyścigi na nartach króla Bolka

- pojedynki rycerskie na bezpieczne miecze

- turniej łuczniczy z nagrodami ( w kilku kategoriach wiekowych)

Dla dzieci przewidziane są upominki tematyczne.

Wszystkie atrakcje zostaną przeprowadzone przez przewodnika/animatora.

O godzinie 14:00 zostaną podstawione dla Państwa autokary, które przewiozą uczestników pobytu na ośrodek “Nad Srebrnym”

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP

Informujemy, iż otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej obszerne pismo w sprawie wniosku o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia niekonstytucyjności zapisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej odnoszących się do upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w drodze rozporządzeń wysokości opłat i wynagrodzeń (…) . Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna pisała wielokrotnie w poprzednich latach w tej sprawie do Prezydenta RP i finalnie otrzymała odpowiedź. Nie rozstrzygając o meritum,  fundamentalnym dla sprawy wydaje się być fakt, co podkreśla w swoim piśmie Zastępca Dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii, iż legitymację czynną do wystąpienia z wnioskiem posiada Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP

Wywiad z Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Polskim Radio

Prezes Krajowej Rady z Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej

Aby wysłuchać wywiadu, kliknij na zdjęcie

Zjazd sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu

W piątek odbył  się doroczny Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu przeprowadzonego w ramach obchodów 25 lecia samorządu lekarzy weterynarii , podczas którego omawiano ważne dla zawodu lekarza weterynarii kwestie: utworzenie nowej inspekcji, możliwość etatyzacji wyznaczeń,  rozdział preskrypcji produktów leczniczych weterynaryjnych od ich stosowania, wzrost ilości studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej  przy jednoczesnym spadku jakości poziomu nauczania, problemy z praktykami zawodowymi. Zjazd podjął gości w osobach Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Prezydenta Kołobrzegu , Prezesa Izby Kujawsko-Pomorskiej , Prezesa Izby Kaszubsko-Pomorskiej.   Dr Janusz Nyk omówił nową książkę wydaną sumptem Izby “Szli czyniąc dobro” ś.p. Zygmunta Kiszko- Zgierskiego o dziejach weterynarii na Pomorzu w latach powojennych. Wręczone zostały odznaki “Meritus” , “Gryfa weterynaryjnego” oraz prawa wykonywania zawodu.  Obrady zakończyła uroczysta kolacja.

Delegaci na Zjazd 2016

Z prawem wykonywania zawodu

Sztandar Izby

Odznaczeni Gryfem Weterynaryjnym

Odznaczeni Meritusem

Dar Izby Kaszubsko-Pomorskiej dla Zachodniopomorskiej

Pismo do Kierowników Zakładów leczniczych dla zwierząt

Publikujemy ważne pismo do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt w sprawie praktyk studenckich i związanych z tym niegodnych praktyk mających na celu ominięcie prawa co skutkować może działaniem na szkodę zakładów leczniczych dla zwierząt

Pismo do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt

Nowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę o bezpieczeństwie żywnosci i żywienia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego zawisł projekt ustawy , która w założeniach przekazuje nadzór nad żywnością w ręce Inspekcji Weterynaryjnej.

Projekt ustawy

ustawa o zmianie w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Otrzymaliśmy odpowiedź z resortu rolnictwa w sprawie, w której Zachodniopomorska Izba występowała do Prezydenta RP .

Pismo w sprawie włośni

WAŻNE

Szanowni Państwo
Uprzejmie  informujemy, że pod adresem  https://wetsystems.org.pl/ został
uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia
wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go
wystawił. W pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne
firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii:  94 34 73 900 wew. 1., z którego
należy korzystać w razie trudności z obsługą programu. Od dnia  1 lipca
2016 r. istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów
(szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także
wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii! W celu pierwszego
logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji
zawartej w załączniku „ dokumentacja na start”.
W załączeniu  instrukcje na start dla użytkowników -lekarzy weterynarii
wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących oraz  Uchwała Nr
77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. (…)
w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt
Towarzyszących.

Instrukcja obsługi

Instrukcja wydawanie paszportów

Uchwala nr 77-2016-VI dot wprowadzania paszportów

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej została zamieszczona informacja wraz z linkiem do wywiadu z przedstawicielami KRLW w sprawie wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej.

Zmiana rozporządzenia (WE) Nr 577/2013

Niniejszym informujemy , iż  opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze (WE) z dnia 11 kwietnia 2016 r.zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych.

Rozporządzenie (UE) 2016/561

Ogólnopolska Konferencja Dermatologiczna w Darłówku

Od dnia wczorajszego do niedzieli w Darłówku Wschodnim w Hotelu Jan trwa wielkie izbowe święto. Około 200 lekarzy weterynarii z całej Polski spotkało się  na Ogólnopolskiej Konferencji Dermatologicznej realizowanej w ramach zajęć dla lekarzy weterynarii praktyków. Listę współorganizatorów otwiera  Zoetis następnie Dechra, Bayer, MSD, Scanvet, Hill’s , Vetoquinol, Vetexpert , Bioveta, Royal Canin , Grande Finale, Novowet, Kruuse, wykładowcami są  Dr Dorota Pomorska – Handwerker oraz Dr Joanna Karaś – Tęcza.

Quo vadis … zawodzie .

Informujemy , iż przyjęto kolejne poprawki dotyczące procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych. Pewnym jest, iż przepisywanie leków nie będzie wyłączna domeną lekarzy weterynarii po wejściu w życie niniejszych przepisów. FVE zaś cieszy się z zawartych kompromisów. Ponadto zostały szeroko otwarte drzwi do stosowania środków przeciwrobaczych bez kontroli lekarza weterynarii i usankcjonowano  prawnie  stosowanie profilaktyczne i metafilaktyczne produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu przeciwbakteryjnym. Jest to naturalna konsekwencja zasiadania w  prezydium Federacji  pracowników światowych koncernów farmaceutycznych. Dali wilka do pilnowania owiec….

CONSIL_ST_6875_2016_INIT_EN_TXT

UEVP_20161_BriefingNoteFebruary-1

Rozporządzenie w sprawie (…) zdrowia zwierząt przyjęte w pierwszym czytaniu

Informujemy, iż rozporządzenie w sprawie zdrowia zwierząt zostało przyjęte w pierwszym czytaniu . Po podpisaniu przez przewodniczących Parlamentu i  Rady rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie  20 dni po promulgacji jednakże stosować się będzie za  pięć lat. Dobre strony : regularne, obowiązkowe wizyty lekarza weterynarii w każdym gospodarstwie w zakresie kontroli metod bioasekuracji , zdrowia zwierząt oraz dobrostanu. Złe: po raz pierwszy w historii usankcjonowanie prawne faktu istnienia specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych posiadających uprawnienia lekarza weterynarii. Usankcjonowanie prawne stosowania profilaktycznego produktów leczniczych dla zwierząt.  Zdefiniowano obowiązki lekarzy weterynarii i specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych

1. Wykonując czynności wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia, lekarze weterynarii:

a) wprowadzają wszystkie odpowiednie środki, aby zapobiec wprowadzaniu, rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób;

b) podejmują działania w celu zapewnienia wczesnego wykrywania chorób, prowadząc diagnostykę właściwą i diagnostykę różnicową, aby wykluczyć lub potwierdzić chorobę;

c) biorą aktywny udział w:

(i) upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia zwierząt oraz na temat zależności między zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt i zdrowiem ludzi;

(ii) zapobieganiu chorobom;

(iii) wczesnym wykrywaniu chorób i szybkim reagowaniu na nie;

(iv) upowszechnianiu wiedzy na temat oporności na leczenie, w tym oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, i jej implikacjach;

d) współpracują z właściwym organem, podmiotami, osobami zawodowo zajmującymi się zwierzętami i posiadaczami zwierząt domowych w zakresie stosowania środków zapobiegania chorobom i ich zwalczania przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Specjaliści ds. zdrowia zwierząt wodnych mogą dokonywać w odniesieniu do zwierząt wodnych czynności, które w niniejszym rozporządzeniu przypisano lekarzom weterynarii, o ile specjaliści ci są do tego uprawnieni przez dane państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi. W takim przypadku do tych specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych stosuje się ust. 1.

3. Lekarze weterynarii i specjaliści ds. zdrowia zwierząt wodnych podtrzymują i rozwijają swoje kompetencje zawodowe związane z tymi dziedzinami ich działalności, które wchodzą w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Jednocześnie określono obowiązki w zakresie zdrowia zwierząt i środków bioasekuracji podmiotów zawodowo zajmujących się  zwierzętami oraz posiadaczy zwierząt

1. Podmioty:

a) w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych i produktów, za które odpowiadają, ponoszą odpowiedzialność za:

(i) zdrowie zwierząt utrzymywanych;

(ii) ostrożne i odpowiedzialne stosowanie leków weterynaryjnych, z zastrzeżeniem roli i zakresu odpowiedzialności lekarzy weterynarii;

(iii) minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się chorób;

(iv) dobre praktyki hodowli zwierząt;

b) w stosownych przypadkach wprowadzają takie środki bioasekuracji dotyczące zwierząt utrzymywanych oraz produktów, za które odpowiadają, które są odpowiednie ze względu na:

(i) gatunki i kategorie zwierząt utrzymywanych i produktów;

(ii) rodzaj produkcji; oraz

(iii) istniejące ryzyka, uwzględniając:

– położenia geograficznego i warunków klimatycznych; oraz

– uwarunkowań i praktyk lokalnych;

c) w stosownych przypadkach, wprowadzają środki bioasekuracji w stosunku do zwierząt dzikich.

AHL Adoption

ST_11779_2015_INIT_PL

Korespondencja w sprawie włośni z Kancelarią Prezydenta RP

Poniżej publikujemy korespondencję w sprawie ustalenia opłaty za badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni, prowadzoną z Kancelarią Prezydenta RP. Nie komentujemy , aby nie zapeszyć.

Pismo do Prezydenta RP w sprawie włośni

ODpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

Pomóżmy Karolewku !

Fascynaci jeździectwa i miłośnicy koni zapewne słyszeli o tragedii, która wydarzyła się w stadninie w Karolewku w powiecie szczecineckim . W wyniku pożaru spłonęła stajnia a w niej liczne zwierzęta. Dużo koni ocalało, jednakże wymagają leczenia, zaś spalone budynki odbudowy. Pani Danuta Tarnowska-Juneborg, znana popularyzatorka hippiki we wszelkiej odmianie, organizatorka zawodów końskich,  w przeszłości pomagała wszystkim , którzy tej pomocy oczekiwali. Dzisiaj to ona potrzebuje pomocy. Pomóżmy.
Pomoc dla Karolewka
Czytaj więcej: http://www.gk24.pl/wiadomosci/szczecinek/art/9411965,dramatyczny-pozar-w-stadninie-koni-w-karolewku-zdjecia-wideo,id,t.html

Podziękowania za wieloletnią współpracę z Samorządem Lekarsko-Weterynaryjnym

Iwona Kalisiak

Tomasz Grupiński

Powołanie dr n wet Macieja L. Prosta na stanowisko Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

List gratulacyjny

ABvarC nielegalny !

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,
lekarze weterynarii, hodowcy i właściciele zwierząt

W związku z docierającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego ABvarC przeznaczonego do zwalczania warrozy u pszczół, uprzejmie informuję, co następuje.

Produkt leczniczy weterynaryjny ABvarC nie jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie figuruje w wykazie produktów leczniczych dostępnym na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Tak więc, w żadnym wypadku nie może być stosowany w leczeniu pszczół utrzymywanych w pasiekach funkcjonujących na terenie Polski.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wprowadzanie do obrotu lub stosowanie niewpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP stanowi naruszenie obowiązujących zasad prowadzenia obrotu produktami leczniczymi.

Osoby nielegalnie wprowadzające do obrotu lub nielegalnie stosujące produkty lecznicze weterynaryjne powinny liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główny Inspektorat Weterynarii wdrożył stosowne procedury w odniesieniu do powyższego przypadku

http://www.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—komunikat-glw-w-sprawie-wprowadzania-do-obrotu-i-stosowania-produktu-leczniczego-weterynaryjnego-abvarc-niedopuszczonego-do