Dobra informacja – Sprzeciw ENVI odrzucony przez PE

Informujemy, iż na wczorajszym  posiedzeniu PE odrzucono sprzeciw ENVI w sprawie  rozporządzenia wykonawczego Komisji dotyczącego wyznaczenia środków przeciwdrobnoustrojowych lub grup środków zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6. Odrzucony projekt rezolucji publikujemy poniżej. Jego przyjęcie wiązałoby się ze znacznym ograniczeniem dostępności dla lekarzy weterynarii antybiotyków stosowanych w terapii zwierząt.

B-9-2022-0327_PL Projekt rezolucji PE

Projekt ustawy o ochronie zwierząt

Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 14 lipca 2022 r.

proj zm ust o ochronie zwierząt 2022

Projekt formularza zgłoszenia poważnego incydentu

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza zgłoszenia poważnego incydentu, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 4 lipca 2022 r.

03211-11-22 MZ OSR proj rozp ws formularza zgłoszenia poważnego incydent…

03211-11-22 MZ proj formularz zgłoszenia poważnego incydentu

03211-11-22MZ pismo proj rozp ws formularza zgłoszenia poważnego incyde…


Raport z działań FVE 2021-2022

Publikujemy FVE Activity report November 2021 – June 2022.