Wybory 2021 – aktualizacja 20-10-2021

Wybory 2021 – aktualne informacje

25-10-2021
Komunikat przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej
do członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w rejonie wyborczym numer 12 – powiat myśliborski

20-10-2021
Uchwała Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
w sprawie ustalenia drugiego ostatecznego terminu głosowania w drodze korespondencyjnej w rejonach wyborczych

22-09-2021
Zawiadomienie okręgowej komisji wyborczej Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w sprawie określenia wzorów dokumentów oraz  ustalenia wzorów kart do głosowania na potrzeby przeprowadzenia II etapu wyborów delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy oraz zjazdy sprawozdawcze lekarzy weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

01-09-2021
Opublikowano listy kandydatów na delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy oraz zjazdy sprawozdawcze lekarzy weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

29-07-2021
Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów w rejonach wyborczych oraz terminu ustalania list kandydatów.
Formularze zgłoszeniowe kandydatów, komunikaty, uchwały, rejony wyborcze.

Warsztaty Ortopedyczne Szczecin-Binowo

Zaproszenie

Prośba o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnych

Szanowni Państwo

Paragraf 53 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 70/2021/VII z dnia 21stycznia 2021 r.) stanowi, że na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna powołuje spośród członków samorządu komisje skrutacyjne liczące co najmniej trzech członków dla każdego z rejonów wyborczych, przy czym jedna komisja skrutacyjna może zostać przypisana do więcej niż jednego rejonu wyborczego.

Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być lekarz weterynarii ubiegający się o mandat delegata, w wyborach na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w ramach rejonu wyborczego do którego przypisana jest dana komisja skrutacyjna (§53 ust. 5 Regulaminu).

Mając na względzie powyższe Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w związku z koniecznością powołania komisji skrutacyjnych na potrzeby przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy oraz zjazdy sprawozdawcze lekarzy weterynarii, zwraca się do członków izby z prośbą o zgłaszanie się w charakterze kandydatów na członków komisji skrutacyjnych dla poszczególnych rejonów wyborczych.

Członkowie izby proszeni są o zgłaszanie kandydatur drogą e-mail na adres zachizba@send.pl albo pisemnie na adres izby – w terminie do dnia 11 maja 2021 r.

Jeżeli zgłoszenie nie jest dokonywane osobiście przez lekarza weterynarii, do zgłoszenia należy załączyć zgodę lekarza weterynarii na powołanie do komisji skrutacyjnej dla określonego rejonu wyborczego lub rejonów wyborczych.

Wybory 2021

Komunikat dot. weryfikacji list członków należacych do poszczególnych rejonów

Rejon wyborczy numer 20- powiat wałecki

Rejon wyborczy numer 19-Świnoujście – miasto na prawach powiatu

Rejon wyborczy numer 18-powiat świdwiński

Rejon wyborczy numer 17-powiat szczecinecki

Rejon wyborczy numer 16-powiat sławieński

Rejon wyborczy numer 15-powiat stargardzki

Rejon wyborczy numer 14-powiat pyrzycki

Rejon wyborczy numer 13-powiat policki

Rejon wyborczy numer 12-powiat myśliborski

Rejon wyborczy numer 11-powiat łobeski

Rejon wyborczy numer 10-powiat koszaliński

Rejon wyborczy numer 9 -Koszalin- miasto na prawach powiatu

Rejon wyborczy numer 8-powiat kołobrzeski

Rejon wyborczy numer 7-powiat kamieński

Rejon wyborczy numer 6-powiat gryfiński

Rejon wyborczy numer 5-powiat gryficki

Rejon wyborczy numer 4-powiat goleniowski

Rejon wyborczy numer 3-powiat drawski

Rejon wyborczy nume 2-powiat choszczeński

Rejon wyborczy numer 1-powiat białogardzki

Rejon wyborczy numer 3 dla miasta Szczecin na prawach powiatu- Dzielnica Zachód

Rejon wyborczy numer 2 dla miasta Szczecin na prawach powiatu- Dzielnica Śródmieście oraz Północ

Rejon wyborczy numer 1 dla miasta Szczecin na prawach powiatu- Dzielnica Prawobrzeże

Komunikat Wybory Delegatów na Zjazd 2021

Obowiązek powiadamiania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu

W imieniu Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uprzejmie przypominam członkom izby, że na mocy art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140) lekarz weterynarii ma obowiązek powiadamiać okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o każdej zmianie danych m. in. w zakresie miejsce zamieszkania i adresu lekarza weterynarii oraz miejsca wykonywania zawodu, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Należyta realizacja powyższych obowiązków nabiera szczególnego znaczenia w związku z występującą obecnie koniecznością przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów (tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do uchwały KRLW Nr 70/2021/VII z dnia 21stycznia 2021 r.).

Zaniechanie powiadomienia okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o zmianie danych w zakresie miejsca zamieszkania i adresu lekarza oraz miejsca wykonywania zawodu może skutkować faktycznym pozbawieniem się praw wyborczych. Następstwem braku aktualnych danych może być brak możliwości umieszczenia członka izby na liście właściwego rejonu wyborczego, jak również brak możliwości skutecznego doręczenia członkowi izby dokumentów niezbędnych do oddania głosu w trybie korespondencyjnym.

Prezes Rady

Przemysław Jurczyk

Oferta pracy

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII w Świdwinie
poszukuje lekarza weterynarii do pracy w Powiatowym Inspektoracie.

Zapraszamy do kontaktu:
* osobistego w siedzibie Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowym
  Inspektoracie Weterynarii w Świdwinie ul. Połczyńska 18 78-300
  Świdwin
* telefonicznego: 94 36 522 06
* mailowego na adres: swidwin.piw@wetgiw.gov.pl

Korespondencja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo

Zamieszczamy korespondencję otrzymaną z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie uwzględnienia lekarzy weterynarii w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

pismo do KPRM

pismo MRIRW

odpowiedź KPRM

odpowiedź MZ

Zasady przemieszczania zwierząt do Wielkiej Brytanii

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w załączniku publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2020 r.  w sprawie przemieszczania zwierząt do Wielkiej Brytanii.

pismo GLW

Aktywne linki

Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2 u zwierząt.

Pismo GLW

Schemat diagnostyczny

Pismo GLW ws podrabiania produktów leczniczych

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Praca dla lekarza weterynarii

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zatrudni lekarza weterynarii.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie 5 – 10 tysięcy zł,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy ze zwierzętami gospodarskimi (drób, bydło, świnie),
 • Możliwość ukończenia specjalizacji dla wybranego gatunku zwierząt,
 • Współpraca z uznanymi autorytetami w ramach konsultacji.

Warunki pracy:

 • Praca jednozmianowa 7-15,
 • Obsługa ferm będących własnością Spółdzielczej Agrofirmy w Witkowie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Ukończenia studiów weterynaryjnych,
 • Prawo wykonywania zawodu,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Zaangażowania w pracy,
 • Doświadczenie jest mile widziane .

Oferty proszę składać w Sekretariacie Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo,

e-mail: weterynaria@agrofirmawitkowo.pl

V edycja specjalizacji Choroby Zwierząt Nieudomowionych

Szanowni Państwo!

W imieniu kierownika studiów prof. dr hab. Krzysztofa Anusza  informujemy o nowym naborze na specjalizacyjne studia podyplomowe „Choroby zwierząt nieudomowionych”.

Są to jedyne w Polsce studia specjalizacyjne w tej dziedzinie, na które nabór ogłaszany jest raz na dwa lata.

Link do strony zawierającej informacje o rekrutacji:  http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/ch-by_nieudomowionych/

Ogłoszenie

Apel Prezydium KRLW

Apel Prezydium do Premiera RP sytuacja kadrowa IW

Informacja o “ozusowaniu” umów zleceń zawieranych z PLW

Informacja dla ULW

Tarcza antykryzysowa

Informacje dotyczące tarczy antykryzysowej

Apel do Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo

Publikujemy Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie objęcia zakładów leczniczych dla zwierząt zakresem szczególnego wsparcia i uznania ich działalności za usługi o kluczowym znaczeniu dla państwa.

Apel do Premiera

Zasady wizyt ze zwierzętami w trakcie epidemii.

Szanowni Państwo właściciele i opiekunowie naszych pacjentów.

Publikujemy plakat dotyczący zasad, których należy przestrzegać w obecnej sytuacji podczas wizyt ze swoimi  pupilami u lekarza weterynarii.

Pamiętajmy Wasze, a przy okazji nasze zdrowie jest najważniejsze. Tylko w ten sposób możemy nieść pomoc.

Kongres VetForum zmiana terminu

Ogłoszenie

Komunikat

NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie SARS-CoV-2

W załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące postępowania w przypadku zwierząt domowych osób poddanych ograniczeniom w związku z COVID -19.

GIWz.400.1.18.2020(2)

Koronawirus a zwierzęta OIE

zalecenia dla osób objętych kwarantanną