Komunikat Prasowy Porozumienia Wielkopolskiego

Komunikat 1 POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE_03.07.15 komunikat prasowy

Pismo Porozumienia Wielkopolskiego do Premier RP

Niniejszym publikujemy pismo podpisane przez sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego do Pani Premier RP.

Pismo do Premier RP

Pismo do Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu publikujemy pismo przesłane do Szefa Służby Cywilnej w związku z Apelem XXIV Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej.

Pismo do Szefa Służby Cywilnej

Porozumienie Wielkopolskie

W ostatni piątek w Wolsztynie zawarte zostało Porozumienie Wielkopolskie, do którego przystąpiły największe organizacje zrzeszające lekarzy weterynarii w Polsce. Poniżej publikujemy najważniejsze dokumenty przyjęte podczas tego spotkania.Wszystko wskazuje na to , iż lato tego roku będzie gorące.

Porozumienie wielkopolskie

uchwała porozumienia wlkp 1

uchwała porozumienia wlkp 2

Porozumienie wielkopolskie pismo do Premier RP

Harmonogram działań

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę , która obliguje Rady Okręgowe do weryfikacji wpisów w CEIDG podmiotów świadczących usługi weterynaryjne. W wypadku stwierdzenia, iż usługi świadczone są poza zakładem leczniczym dla zwierząt, Rady zobowiązane są do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Wskazać należy , iż osoby świadczące usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt muszą, stosownie do art.16 ust,4 pkt 4  ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt , posiadać status pracownika, co prowadzi do wniosku, iż uwzględniając unifikację definicji ustawowych oraz doktrynę racjonalności ustawodawcy muszą świadczyć usługi na podstawie umowy o pracę.

uchwała nr 49-2015-VI CEIDG

zał do uchwaly nr 49-2015-VI CEIDG zawiadomienie o podejrzeniu popeln wykrocz

Znakujemy psy !

Z dumą i radością informujemy , iż 3-letnie działania Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie zmiany ustawy o ochronie zwierząt przyniosły efekty! Z dumą , bo inicjatorem i głównym spiritus movens była i pozostaje Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Z radoscią , bo beneficjentami  efektów naszej pracy przez długie lata będą wszyscy lekarze weterynarii w kraju. Poniżej umieszczamy dokumenty otrzymane w sprawie z Kancelarii Sejmu RP, poselski  projekt ustawy i dla porównania nasz pierwotny projekt złożony na ręce Pani Marszałek Sejmu dwa lata temu. Prosimy, aby  uwagi do projektu ustawy przesyłać na adres Izby do 30 czerwca 2015 r. Podkreślić należy, iż poselski projekt ustawy powstał przy ogromnym zaangażowaniu Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Pawła Suskiego, któremu Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie składa najszczersze podziękowania.

Propozycje KRLW zmian do ustawy o ochronie zwierz t wraz z uzasadnieniem 2013_08_11 final

03210-06-15 proj ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

03210-06-15 pismo przewodnie do ustawy A Podgorski

Kolejne pismo w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych

W załączeniu publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Pismo GLW GIWpuf-7202-62_2014(2) w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych Rp

Wstrzymanie w obrocie – Covexin 10

Stosownie do zamieszczonej poniżej decyzji Głównego Lekarza Weterynarii wstrzymany w obrocie został produkt leczniczy weterynaryjny Covexin 10 , zawiesina do wstrzykiwań dla owiec i bydła . Szczegóły w decyzji, która została wydana 21 maja 2015 r.

Decyja Głównego Lekarza Weterynarii – wstrzymanie w obrocie – Covexin 10

Projekt Sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Niniejszym publikujemy projekt  Sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD)). Warto zwrócić uwagę na poprawkę nr 10 oraz 81.

Sprawozdanie wniosek Weterynaryjne Produkty Lecznicze

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kategorii stosowania produktów leczniczych dla zwierząt

W załączeniu publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie interpretacji przepisów związanych z kategorią stosowania produktów leczniczych dla zwierząt. Z powyzszego pisma wynika, iż  pozostawienie w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych, które są w kategorii stosowania dla lekarza weterynarii jest naruszeniem obowiązujących przepisów.

GIWpuf7202-62-20114(2) z dnia 27.04.2015

Stanowiska i Apele podjęte przez XXIV Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu

Podczas odbywającego się w piątek ( 10 kwietnia 2015 r.) Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu przyjęte zostały 2 apele i 4 stanowiska, które publikujemy poniżej.

Apel staże

Apel sytuacja IW

Stanowisko stawki za czynności

Stanowisko ZUS

Stanowisko włośnie

Stanowisko plw

Jubileusz 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu

Karta zgłoszenia

Studia Specjalizacyjne

Ogłoszenie o naborze na studia specjalizacyjne Rozród Zwierząt

Ogłoszenie o naborze na studia specjalizacyjne Choroby Przeżuwaczy

Wścieklizna u nietoperza w Szczecinie

Rozporządzenie Wojewody

Informacji szczegółowych udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie w godzinach pracy urzędu pon. -pt. 7:15-15:15 pod numerem telefonicznym (091) 43 24 100.

Pytania i odpowiedzi: nowe zasady dotyczące podróży ze zwierzętami domowymi i paszportów zwierząt domowych dla obywateli UE podróżujących wewnątrz i poza granice UE

Publikujemy poniżej poradnik dla posiadaczy zwierząt, którzy mają zamiar podróżować z ulubieńcami. Dokument został opracowany na poziomie Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii (FVE)

polish_pet_travel

Z uwagi na częste przypadki odwiedzin w zakładach leczniczych dla zwierząt pacjentów z Niemiec,  publikujemy wersję niemieckojęzyczną, co zapewne ułatwi wyjaśnić zawiłości prawne właścicielom zwierząt .

german_pet_travel

Preparaty weterynaryjne wycofane z obrotu

Nemast DC

Enrofloksacyna 10%

Pyralgivet

Metrisan AN

Lenka Czerniawska

Apel o pomoc

Nowe zasady przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących (psów, kotów i fretek) w krajach Wspólnoty Europejskiej oraz do i z krajów trzecich

Informujemy , iż z dniem 29 grudnia 2013 r. weszły w życie rozporządzenia (WE) Nr 576/2013 oraz wykonawcze 577/2013, w związku z czym obowiązywać zaczęły nowe zasady przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów oraz fretek. Poniżej zamieszczamy przydatne materiału jak i wzory dokumentów obowiązujących obecnie.

_Nowe wymagania przy przywozie psow, kotow i fretek z krajów trzecich do PL obowiązujące od 29 grudnia 2014 r

Dobra praktyka wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących

OŚWIADCZENIE_ tranzyt pl_en

świadectwo i oświadczenie _wersja pl obowiązujące od 29 grudnia 2014 r.

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne

W miniony weekend w Silnowie odbyły się kolejne Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne. Pomimo bliskiego terminu Świąt Bożego Narodzenia frekwencja dopisała ja zwykle. Zajęcia prowadzili : Prof. dr hab. Roman Lechowski ” Dermatozy o podłożu endokrynogennym” oraz Dr Andrzej Połozowskin”Dermatozy pasożytnicze u psów i kotów”. Sprzętowo oraz organizacyjnie warsztaty wspierały firmy MSD, Vetoquinol, Scanvet oraz Bioveta. Nieocenionymi w zakresie zaangażowania współorganizatorami były lekarz weterynarii Marzena Madej- Szklany oraz lekarz weterynarii Karolina Brach.

Pyralgivet wycofany

Główny Lekarz Weterynarii wstrzymał obrót produktem leczniczym weterynaryjnym Pyralgivet na terenie kraju.

Pyralgivet, roztwór do wstrzykiwań