Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja 2016 r. biuro Izby będzie nieczynne.

Ryszard Służewski nie żyje

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 maja 2016r. zmarł dr n. wet.  Ryszard Służewski, długoletni kierownik ZHW w Szczecinie. Msza Pogrzebowa odbędzie się w dniu 20 maja 2016r. o godzinie 14:00 w kaplicy Zespołu Szkół Salezjańskich (ul. Ku Słońcu 124, Szczecin). Pogrzeb odbędzie się o godzinie 15:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kwatera przy ostatniej bramie na ul. Mieszka I)

Włodzimierz Sikorski nie żyje

Z głębokim żalem  informujemy, iż lekarz weterynarii Włodzimierz Sikorski,  były powiatowy lekarz weterynarii w Szczecinku zmarł w dniu 18 maja 2016r.  Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 maja 2016r. o godzinie 12:00 na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku (ul. Cieślaka, Szczecinek).

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP

Informujemy, iż otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej obszerne pismo w sprawie wniosku o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia niekonstytucyjności zapisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej odnoszących się do upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w drodze rozporządzeń wysokości opłat i wynagrodzeń (…) . Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna pisała wielokrotnie w poprzednich latach w tej sprawie do Prezydenta RP i finalnie otrzymała odpowiedź. Nie rozstrzygając o meritum,  fundamentalnym dla sprawy wydaje się być fakt, co podkreśla w swoim piśmie Zastępca Dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii, iż legitymację czynną do wystąpienia z wnioskiem posiada Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP

Wywiad z Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Polskim Radio

Prezes Krajowej Rady z Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej

Aby wysłuchać wywiadu, kliknij na zdjęcie

Zjazd sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu

W piątek odbył  się doroczny Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu przeprowadzonego w ramach obchodów 25 lecia samorządu lekarzy weterynarii , podczas którego omawiano ważne dla zawodu lekarza weterynarii kwestie: utworzenie nowej inspekcji, możliwość etatyzacji wyznaczeń,  rozdział preskrypcji produktów leczniczych weterynaryjnych od ich stosowania, wzrost ilości studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej  przy jednoczesnym spadku jakości poziomu nauczania, problemy z praktykami zawodowymi. Zjazd podjął gości w osobach Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Prezydenta Kołobrzegu , Prezesa Izby Kujawsko-Pomorskiej , Prezesa Izby Kaszubsko-Pomorskiej.   Dr Janusz Nyk omówił nową książkę wydaną sumptem Izby “Szli czyniąc dobro” ś.p. Zygmunta Kiszko- Zgierskiego o dziejach weterynarii na Pomorzu w latach powojennych. Wręczone zostały odznaki “Meritus” , “Gryfa weterynaryjnego” oraz prawa wykonywania zawodu.  Obrady zakończyła uroczysta kolacja.

Delegaci na Zjazd 2016

Z prawem wykonywania zawodu

Sztandar Izby

Odznaczeni Gryfem Weterynaryjnym

Odznaczeni Meritusem

Dar Izby Kaszubsko-Pomorskiej dla Zachodniopomorskiej

Pismo do Kierowników Zakładów leczniczych dla zwierząt

Publikujemy ważne pismo do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt w sprawie praktyk studenckich i związanych z tym niegodnych praktyk mających na celu ominięcie prawa co skutkować może działaniem na szkodę zakładów leczniczych dla zwierząt

Pismo do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt

Nowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę o bezpieczeństwie żywnosci i żywienia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego zawisł projekt ustawy , która w założeniach przekazuje nadzór nad żywnością w ręce Inspekcji Weterynaryjnej.

Projekt ustawy

ustawa o zmianie w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Otrzymaliśmy odpowiedź z resortu rolnictwa w sprawie, w której Zachodniopomorska Izba występowała do Prezydenta RP .

Pismo w sprawie włośni

WAŻNE

Szanowni Państwo
Uprzejmie  informujemy, że pod adresem  https://wetsystems.org.pl/ został
uruchomiony nowy system informatyczny „Wetsystems”, który umożliwia
wpisywanie danych z paszportu do systemu przez lekarza weterynarii, który go
wystawił. W pierwszym okresie dostępne będzie bezpłatne wsparcie techniczne
firmy Zeto Koszalin pod numerem Infolinii:  94 34 73 900 wew. 1., z którego
należy korzystać w razie trudności z obsługą programu. Od dnia  1 lipca
2016 r. istnieje obowiązek wpisywania do systemu wszystkich zabiegów
(szczepienia, odrobaczania itp.) wpisywanych do każdego paszportu, także
wystawionego wcześniej przez innego lekarza weterynarii! W celu pierwszego
logowania i zmiany hasła w „Wetsystems” należy skorzystać z instrukcji
zawartej w załączniku „ dokumentacja na start”.
W załączeniu  instrukcje na start dla użytkowników -lekarzy weterynarii
wystawiających paszporty dla zwierząt towarzyszących oraz  Uchwała Nr
77/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 31 marca 2016 r. (…)
w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt
Towarzyszących.

Instrukcja obsługi

Instrukcja wydawanie paszportów

Uchwala nr 77-2016-VI dot wprowadzania paszportów

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej została zamieszczona informacja wraz z linkiem do wywiadu z przedstawicielami KRLW w sprawie wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej.

Zmiana rozporządzenia (WE) Nr 577/2013

Niniejszym informujemy , iż  opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze (WE) z dnia 11 kwietnia 2016 r.zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013 w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt dla psów, kotów i fretek przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego w celach niehandlowych.

Rozporządzenie (UE) 2016/561

Ogólnopolska Konferencja Dermatologiczna w Darłówku

Od dnia wczorajszego do niedzieli w Darłówku Wschodnim w Hotelu Jan trwa wielkie izbowe święto. Około 200 lekarzy weterynarii z całej Polski spotkało się  na Ogólnopolskiej Konferencji Dermatologicznej realizowanej w ramach zajęć dla lekarzy weterynarii praktyków. Listę współorganizatorów otwiera  Zoetis następnie Dechra, Bayer, MSD, Scanvet, Hill’s , Vetoquinol, Vetexpert , Bioveta, Royal Canin , Grande Finale, Novowet, Kruuse, wykładowcami są  Dr Dorota Pomorska – Handwerker oraz Dr Joanna Karaś – Tęcza.

Ogłoszenie

19 marca 2015 roku zaginął mój pies (berneński pies pasterski) w Olbrachtowie (gmina Żary, woj. lubuskie). Nie dostaliśmy od tamtej pory żadnej konkretnej informacji o miejscu jego pobytu, więc teraz może być wszędzie.
Zgłaszam się z ogromną prośbą o przekazanie informacji o jego zaginięciu do lekarzy weterynarii których zrzesza Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna.
Pies ma na imię Leon (na które reaguje), jest berneńskim psem pasterskim, urodził się w hodowli Kropla Nadziei 08.07.2011 roku, jest zarejestrowany w Związku Kynologicznym pod imieniem Converse, jego właścicielem jest Marlena Malinowska. W uchu ma tatuaż o numerze 060M. W załączniku przesyłam zdjęcie psa.
Za podanie miejsca pobytu psa przeznaczona jest nagroda pieniężna o wartości 1500 złotych.

Kontakt do właścicieli: nr tel. 512 428 587

Bardzo nam zależy na odnalezieniu psa, mimo że minęło tak długo czasu wierzymy że dzięki okazanej pomocy on wróci do domu. Każda informacja o nim jest dla nas bardzo istotna.

Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Marlena Malinowska

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Lekarzom Weterynarii oraz ich Rodzinom i Bliskim z okazji Świąt Wielkiej Nocy Wszystkiego najlepszego życzy Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


Quo vadis … zawodzie .

Informujemy , iż przyjęto kolejne poprawki dotyczące procedowanego projektu rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych. Pewnym jest, iż przepisywanie leków nie będzie wyłączna domeną lekarzy weterynarii po wejściu w życie niniejszych przepisów. FVE zaś cieszy się z zawartych kompromisów. Ponadto zostały szeroko otwarte drzwi do stosowania środków przeciwrobaczych bez kontroli lekarza weterynarii i usankcjonowano  prawnie  stosowanie profilaktyczne i metafilaktyczne produktów leczniczych weterynaryjnych o działaniu przeciwbakteryjnym. Jest to naturalna konsekwencja zasiadania w  prezydium Federacji  pracowników światowych koncernów farmaceutycznych. Dali wilka do pilnowania owiec….

CONSIL_ST_6875_2016_INIT_EN_TXT

UEVP_20161_BriefingNoteFebruary-1

Rozporządzenie w sprawie (…) zdrowia zwierząt przyjęte w pierwszym czytaniu

Informujemy, iż rozporządzenie w sprawie zdrowia zwierząt zostało przyjęte w pierwszym czytaniu . Po podpisaniu przez przewodniczących Parlamentu i  Rady rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie  20 dni po promulgacji jednakże stosować się będzie za  pięć lat. Dobre strony : regularne, obowiązkowe wizyty lekarza weterynarii w każdym gospodarstwie w zakresie kontroli metod bioasekuracji , zdrowia zwierząt oraz dobrostanu. Złe: po raz pierwszy w historii usankcjonowanie prawne faktu istnienia specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych posiadających uprawnienia lekarza weterynarii. Usankcjonowanie prawne stosowania profilaktycznego produktów leczniczych dla zwierząt.  Zdefiniowano obowiązki lekarzy weterynarii i specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych

1. Wykonując czynności wchodzące w zakres niniejszego rozporządzenia, lekarze weterynarii:

a) wprowadzają wszystkie odpowiednie środki, aby zapobiec wprowadzaniu, rozwojowi i rozprzestrzenianiu się chorób;

b) podejmują działania w celu zapewnienia wczesnego wykrywania chorób, prowadząc diagnostykę właściwą i diagnostykę różnicową, aby wykluczyć lub potwierdzić chorobę;

c) biorą aktywny udział w:

(i) upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia zwierząt oraz na temat zależności między zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt i zdrowiem ludzi;

(ii) zapobieganiu chorobom;

(iii) wczesnym wykrywaniu chorób i szybkim reagowaniu na nie;

(iv) upowszechnianiu wiedzy na temat oporności na leczenie, w tym oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, i jej implikacjach;

d) współpracują z właściwym organem, podmiotami, osobami zawodowo zajmującymi się zwierzętami i posiadaczami zwierząt domowych w zakresie stosowania środków zapobiegania chorobom i ich zwalczania przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

2. Specjaliści ds. zdrowia zwierząt wodnych mogą dokonywać w odniesieniu do zwierząt wodnych czynności, które w niniejszym rozporządzeniu przypisano lekarzom weterynarii, o ile specjaliści ci są do tego uprawnieni przez dane państwo członkowskie zgodnie z jego przepisami krajowymi. W takim przypadku do tych specjalistów ds. zdrowia zwierząt wodnych stosuje się ust. 1.

3. Lekarze weterynarii i specjaliści ds. zdrowia zwierząt wodnych podtrzymują i rozwijają swoje kompetencje zawodowe związane z tymi dziedzinami ich działalności, które wchodzą w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia.

Jednocześnie określono obowiązki w zakresie zdrowia zwierząt i środków bioasekuracji podmiotów zawodowo zajmujących się  zwierzętami oraz posiadaczy zwierząt

1. Podmioty:

a) w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych i produktów, za które odpowiadają, ponoszą odpowiedzialność za:

(i) zdrowie zwierząt utrzymywanych;

(ii) ostrożne i odpowiedzialne stosowanie leków weterynaryjnych, z zastrzeżeniem roli i zakresu odpowiedzialności lekarzy weterynarii;

(iii) minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się chorób;

(iv) dobre praktyki hodowli zwierząt;

b) w stosownych przypadkach wprowadzają takie środki bioasekuracji dotyczące zwierząt utrzymywanych oraz produktów, za które odpowiadają, które są odpowiednie ze względu na:

(i) gatunki i kategorie zwierząt utrzymywanych i produktów;

(ii) rodzaj produkcji; oraz

(iii) istniejące ryzyka, uwzględniając:

– położenia geograficznego i warunków klimatycznych; oraz

– uwarunkowań i praktyk lokalnych;

c) w stosownych przypadkach, wprowadzają środki bioasekuracji w stosunku do zwierząt dzikich.

AHL Adoption

ST_11779_2015_INIT_PL

Korespondencja w sprawie włośni z Kancelarią Prezydenta RP

Poniżej publikujemy korespondencję w sprawie ustalenia opłaty za badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni, prowadzoną z Kancelarią Prezydenta RP. Nie komentujemy , aby nie zapeszyć.

Pismo do Prezydenta RP w sprawie włośni

ODpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

Pomóżmy Karolewku !

Fascynaci jeździectwa i miłośnicy koni zapewne słyszeli o tragedii, która wydarzyła się w stadninie w Karolewku w powiecie szczecineckim . W wyniku pożaru spłonęła stajnia a w niej liczne zwierzęta. Dużo koni ocalało, jednakże wymagają leczenia, zaś spalone budynki odbudowy. Pani Danuta Tarnowska-Juneborg, znana popularyzatorka hippiki we wszelkiej odmianie, organizatorka zawodów końskich,  w przeszłości pomagała wszystkim , którzy tej pomocy oczekiwali. Dzisiaj to ona potrzebuje pomocy. Pomóżmy.
Pomoc dla Karolewka
Czytaj więcej: http://www.gk24.pl/wiadomosci/szczecinek/art/9411965,dramatyczny-pozar-w-stadninie-koni-w-karolewku-zdjecia-wideo,id,t.html

Podziękowania za wieloletnią współpracę z Samorządem Lekarsko-Weterynaryjnym

Iwona Kalisiak

Tomasz Grupiński