Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

Z dumą i radością informujemy , iż w dniu wczorajszym, w ramach obchodów 25- lecia samorządu lekarzy weterynarii, odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej siedziby Izby w Szczecinie przy ulicy Wielkopolskiej 32. Uroczystość zaszczycili : Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Andrzej Dzięga  Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej, Dariusz  Matejski Zastępca Dyrektora Wydziału  Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska, Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Jacek Łukaszewicz – Prezes KRL-W oraz Mirosław Kalicki – Prezes Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup poświęcił nową siedzibę samorządu lekarzy weterynarii. Uroczystość  poprzedzona została wręczeniem aktów powołania na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii dla wszystkich piastujących te funkcje w województwie zachodniopomorskim lekarzy po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Maciej Prost  i jego Zastępca Przemysław Jurczyk wręczają akty powołania

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Zachodniopomorskiej Rady Tadeusz Perskiewicz , Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz oraz Marek Kubica

Przewodniczący KKR i Wiceprezes ZRL-W Zdzisław Czerwiński, Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Komisji Rewizyjnej Danuta Czerwińska oraz Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz

Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica

Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa zachodniopomorskiego  oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii po otrzymaniu aktów powołania

Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP, Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Andrzej Dzięga

Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Andrzej Dzięga w trakcie święcenia lokalu Izby , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach Ewa Sobieszczyk oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu Ryszard Sawicki

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski  oraz Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP

Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP

List gratulacyjny od GLW

Apel w sprawie rejonizacji i standaryzacji zakładów leczniczych dla zwierząt

Apel w sprawie rejonizacji i standaryzacji zakładów leczniczych

Stanowisko w sprawie definicji lekarza opiekującego sie stadem

Stanowisko w sprawie definicji lekarza opiekującego się stadem

KOMUNIKAT W SPRAWIE KAMPANII MEDIALNEJ

Ruszyły zapisy na Ogólnopolską Konferencję oraz szkolenie pod nazwą „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”.

Informujemy , iż od dzisiaj mailowo lub telefonicznie można zgłaszać uczestnictwo na Ogólnopolską Konferencję oraz szkolenie pod nazwą „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”, która odbędzie się w dniach 18 -20 listopada 2016 r. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły w załączeniu . Do zobaczenia w Kołobrzegu !

Konferencja w Kołobrzegu

Ruszył vortal bezpieczna żywność

Informujemy , iż ruszył vortal bezpieczna żywność pod adresem http://bezpieczna-zywnosc.pl/.

Vortal promuje ideę bezpiecznej żywności jako efektu pracy tysięcy lekarzy weterynarii i uświadamia o zadaniach , jakie realizowane są nakładem pracy lekarzy weterynarii na różnych stanowiskach w sektorze państwowym i prywatnym. Polecamy lekturę vortalu uruchomionego w ramach kampanii medialnej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej .

Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z radością donosimy , iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel objął patronatem honorowym Ogólnopolska Konferencję i Szkolenie pn. “Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych” w dniach 18-20 listopada 2016 r. w Kołobrzegu .

Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Konferencja farmaceutyczna w Kołobrzegu.

Mamy zaszczy zaprosić na kolejną edycję Konferencji w dniach 18-20 listopada 2016 w Kołobrzegu .Rekrutacja od 19 września 2016 .

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w związku z ogniskami ASF

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

Białowieskie Spotkanie Lekarzy Weterynarii Zwierząt Nieudomowionych

Zaproszenie

Konkluzje Rady w sprawie następnych kroków w dziedzinie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”

Publikujemy Konkluzję Rady Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 2016 r.

Podkreślić należy, iż Rada postawiła przez krajami członkowskimi nowe cele , odnoszące się do wdrożenia do połowy 2017 r. krajowych planów działania w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe opartych na podejściu „Jedno zdrowie” oraz zgodnie z celami globalnego planu działania WHO. Krajowy plan działania, dostosowany do warunków krajowych, powinien:
a)zapewniać, by środki i działania w poszczególnych dziedzinach uwzględniały istotne w kontekście zdrowia publicznego kwestie związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe;
b)zostać opracowany i wdrożony we współpracy z wszystkimi odnośnymi ministerstwami i zainteresowanymi stronami w sektorze publicznym i prywatnym;
c)zawierać mierzalne cele w zakresie zmniejszenia liczby zakażeń u ludzi i zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u ludzi i w medycynie weterynaryjnej oraz w zakresie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe we wszystkich obszarach. Cele te mogą być jakościowe lub ilościowe i powinny być realizowane za pomocą skutecznych środków dostosowanych do sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich;
d)zawierać środki służące ograniczeniu ryzyka oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz wzmacniać rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej zgodnie z unijnymi (2) i krajowymi wytycznymi, z uwzględnieniem działań służących unikaniu rutynowego profilaktycznego stosowania weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych oraz działań mających na celu ograniczenie stosowania u zwierząt środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu dla zdrowia ludzkiego (np. stosowanie na podstawie oznaczenia wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe);
e)zawierać środki służące ograniczeniu ryzyka wystąpienia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawiać rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie ludzkiej, z uwzględnieniem działań mających na celu poprawę praktyk przepisywania leków oraz rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu dla zdrowia ludzkiego (np. stosowanie na podstawie oznaczenia wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe);
f)zawierać mechanizm wdrażania krajowych planów działania i monitorowania ich postępów, w tym sposób dalszego wzmacniania nadzoru i poprawy jakości i porównywalności zgłaszanych do ECDC, EFSA i EMA danych dotyczących stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych oraz dotyczących oporności u ludzi, zwierząt, w łańcuchu żywnościowym oraz w miarę możliwości w środowisku;
g)określać, w jaki sposób w danym państwie członkowskim zostanie zorganizowane i będzie zapewniane egzekwowanie przepisów dotyczących oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;
h)w stosownych przypadkach uwzględniać programy edukacyjne i ukierunkowane kampanie mające na celu budowanie świadomości wśród konsumentów, hodowców zwierząt i odpowiednich specjalistów

Konkluzje Rady z dnia 23 lipca 2016 roku

Raport Komisji Europejskiej dotyczący oporności przeciwbakteryjnej w kontekście używania abntybiotyków w EU

Publikujemy w załączeniu raport Komisji Europejskiej w sprawie oporności przeciwbakteryjnej związanej z używaniem antybiotyków . Z przytoczonych danych wynika, iż prawie 60 % społeczeństwa Wspólnoty w dalszym ciągu nie jest świadomym, iż antybiotyki są nieefektywne w leczeniu infekcji wirusowych. Zużycie antybiotyków w ciągu ostatnich 7 lat spadło o 6 % .

Dane związane z opornością przeciwbakteryjną

Obchody 25-lecia Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W ubiegły weekend w Starym Drawsku Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna świętowała przy wspaniałej pogodzie obchody 25 -lecia swojej działalności. Formuła spotkania była typowo piknikowa: zawody w siatkówkę, zawody łodzi wiosłowych, turniej łuczniczy etc. Lekarze weterynarii przybyli na to spotkanie całymi rodzinami, i głownie maluchy były adresatami rozlicznych atrakcji, żaden nie wyjechał bez naręcza prezentów i zdobytych trofeów. W niedzielę piknik przeniósł się do pobliskiego Sławogrodu, gdzie odbył się konkurs łuczniczy. Uczestnicy obchodów masowo korzystali z rowerów wodnych, kajaków czy kąpieli wpław. Spotkanie zakończyło posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.Współorganizatorami były firmy Bioveta i Scanvet.

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy:

- stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

- apel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o poparcie stanowiska Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności;

- list poparcia działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zmierzającego do zmiany struktury nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowia publicznego w kraju.

Uroczystości 25-lecia istnienia Samorządu Lekarzy Weterynarii

Szanowni Państwo

Z przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić na obchody 25-lecia istnienia Naszego samorządu, które odbędą się w dniach 18-19.06.2016 r. w Ośrodku Wypoczynkowym “Nad Srebrnym” w Starym Drawsku. Zamysłem organizatorów jest uczczenie wspólnego święta nie tylko w gronie lekarzy weterynarii, ale również ich rodzin. Członkowie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej pokrywają tylko koszty pobytu osób towarzyszących.

Poniżej plan uroczystości oraz link do strony internetowej ośrodka.

Plan uroczystości

http://www.nadsrebrnym.pl

Program niedzielnego pobytu w “SŁAWOGRODZIE” ( kilka kilometrów dalej)  w dniu 19 czerwca 2016.

Autokary będą podstawione na ośrodku “Nad Srebrnym” na godz. 9:30. Zostaniecie Państwo dowiezieni do “SŁAWOGRODU” na godzinę 10:00. W ramach pobytu korzystać  będziecie Państwo z następujących atrakcji:

- zwiedzanie grodu “SŁAWOGRÓD”

- wystawa “Śladami Templariuszy”

- pokaz w kuźni

- zabawa w kubby

- nauka chodzenia na szczudłach

- zawody w przeciąganiu liny

- gra w średniowieczne kręgle

- wyścigi na nartach króla Bolka

- pojedynki rycerskie na bezpieczne miecze

- turniej łuczniczy z nagrodami ( w kilku kategoriach wiekowych)

Dla dzieci przewidziane są upominki tematyczne.

Wszystkie atrakcje zostaną przeprowadzone przez przewodnika/animatora.

O godzinie 14:00 zostaną podstawione dla Państwa autokary, które przewiozą uczestników pobytu na ośrodek “Nad Srebrnym”

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP

Informujemy, iż otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej obszerne pismo w sprawie wniosku o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w celu stwierdzenia niekonstytucyjności zapisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej odnoszących się do upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do określenia w drodze rozporządzeń wysokości opłat i wynagrodzeń (…) . Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna pisała wielokrotnie w poprzednich latach w tej sprawie do Prezydenta RP i finalnie otrzymała odpowiedź. Nie rozstrzygając o meritum,  fundamentalnym dla sprawy wydaje się być fakt, co podkreśla w swoim piśmie Zastępca Dyrektora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii, iż legitymację czynną do wystąpienia z wnioskiem posiada Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna.

Pismo z Kancelarii Prezydenta RP

Wywiad z Prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Polskim Radio

Prezes Krajowej Rady z Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej

Aby wysłuchać wywiadu, kliknij na zdjęcie

Zjazd sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu

W piątek odbył  się doroczny Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu przeprowadzonego w ramach obchodów 25 lecia samorządu lekarzy weterynarii , podczas którego omawiano ważne dla zawodu lekarza weterynarii kwestie: utworzenie nowej inspekcji, możliwość etatyzacji wyznaczeń,  rozdział preskrypcji produktów leczniczych weterynaryjnych od ich stosowania, wzrost ilości studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej  przy jednoczesnym spadku jakości poziomu nauczania, problemy z praktykami zawodowymi. Zjazd podjął gości w osobach Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Prezydenta Kołobrzegu , Prezesa Izby Kujawsko-Pomorskiej , Prezesa Izby Kaszubsko-Pomorskiej.   Dr Janusz Nyk omówił nową książkę wydaną sumptem Izby “Szli czyniąc dobro” ś.p. Zygmunta Kiszko- Zgierskiego o dziejach weterynarii na Pomorzu w latach powojennych. Wręczone zostały odznaki “Meritus” , “Gryfa weterynaryjnego” oraz prawa wykonywania zawodu.  Obrady zakończyła uroczysta kolacja.

Delegaci na Zjazd 2016

Z prawem wykonywania zawodu

Sztandar Izby

Odznaczeni Gryfem Weterynaryjnym

Odznaczeni Meritusem

Dar Izby Kaszubsko-Pomorskiej dla Zachodniopomorskiej

Pismo do Kierowników Zakładów leczniczych dla zwierząt

Publikujemy ważne pismo do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt w sprawie praktyk studenckich i związanych z tym niegodnych praktyk mających na celu ominięcie prawa co skutkować może działaniem na szkodę zakładów leczniczych dla zwierząt

Pismo do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt

Nowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej, ustawę o bezpieczeństwie żywnosci i żywienia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego zawisł projekt ustawy , która w założeniach przekazuje nadzór nad żywnością w ręce Inspekcji Weterynaryjnej.

Projekt ustawy

ustawa o zmianie w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników