Włośnie – nowa regulacja wspólnotowa Nr 2015/1375

W tych dniach opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze (UE) Nr 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie. Porządkuje i ujednolica przepisy obowiązujące w tym zakresie.

2015_1375 włośnie

Ogólnopolska Konferencja „Nadzór i stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych – kazuistyka oraz perspektywy”.

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zaprasza konferencję, której tematyka związana będzie ze stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w ramach prowadzonych praktyk weterynaryjnych, a także nadzoru prowadzonego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Program dostosowany został do aktualnych wyzwań stojących przed lekarzami weterynarii, a więc ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, co jest zadaniem niełatwym w kontekście ekstensywnego chowu zwierząt i związanej z tym zwiększonej podatności na infekcje. Założeniem konferencji będzie więc oprócz tradycyjnej części wykładowej, stworzenie panelu dyskusyjnego będącego okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami a organami kontrolnymi.

Program konferencji 26-27.09.2015

Honorowy Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Delvosteron wstrzymany w obrocie

Przekazujemy do wiadomości skan decyzji Głównego Lekarza Weterynarii wstrzymującej w obrocie  na obszarze całego kraju  produkt leczniczy weterynaryjny  Delvosteron, substancja czynna: proligeston 100 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań, op. à 50 ml; nr serii A032A01, data ważności 31.05.2016 r.; nr serii A033A01, data ważności 31.10.2016 r.; nr serii A034A01, data ważności 28.02.2017 r.; nr serii A035A01, data ważności 31.03.2017 r.

Decyzja GLW Delvosteron

Działania Porozumienia Wielkopolskiego

Publikujemy aktualne informacje związane z działaniami Porozumienia Wielkopolskiego, z których wynika, iż czynnie akcję protestacyjną poparło ponad 80% powiatowych inspektoratów weterynarii , co jest wynikiem niespotykanym w przeszłości. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które popierają nasze postulaty.

Informacja 2 Porozumienia Wielkopolskiego

Inspektorzy weterynarii wywiesili flagi na znak protestu, bo nie chcą odchodzić

I artykuł w sprawie z rejonu działania Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

klikając na logo protestu przeniesiesz się na stronę na Facebooku, daj swojego lajka

Pismo od Szefa Służby Cywilnej w sprawie sytuacji płacowej

Pismo stanowiące odpowiedź na Stanowisko Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej  Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Pismo od Szefa Słuzby Cywilnej w sprawie sytuacji płacowej

Komunikat Nr 2 Porozumienia Wielkopolskiego

Publikujemy kolejny komunikat Porozumienia Wielkopolskiego. Poniżej prezentujemy również wzór informacji o prowadzonej akcji protestacyjnej , którą należy wywiesić w widocznym miejscu. Należy podkreślić, iż od poniedziałku oflagowujemy budynki.

Komunikat 2 POROZUMIENIE WLKP

LISTA POPARCIA PROTESTU PROWADZONEGO PRZEZ POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Publikujemy do wykorzystania wzór listy poparcia dla postulatów Porozumienia Wielkopolskiego. Wypełnione listy prosimy wysyłać na adres Izby lub w skanie mailem.

LISTA POPARCIA PROTESTU PROWADZONEGO PRZEZ POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie Porozumienia Wielkopolskiego

Publikujemy dokument, który wysłał do Szefa Służby Cywilnej Główny Lekarz Weterynarii.  Centralny organ ocenia sytuację w Inspekcji Weterynaryjnej w sposób tożsamy jak pozostały personel. Pismo niesie ze sobą nadzieję na poprawę .

03210-03-15 GLW do C Torres-Bartyzel dot wynagrodzenia w IW

Komunikat Prasowy Porozumienia Wielkopolskiego

Komunikat 1 POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE_03.07.15 komunikat prasowy

Pismo Porozumienia Wielkopolskiego do Premier RP

Niniejszym publikujemy pismo podpisane przez sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego do Pani Premier RP.

Pismo do Premier RP

Pismo do Szefa Służby Cywilnej

W załączeniu publikujemy pismo przesłane do Szefa Służby Cywilnej w związku z Apelem XXIV Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej.

Pismo do Szefa Służby Cywilnej

Porozumienie Wielkopolskie

W ostatni piątek w Wolsztynie zawarte zostało Porozumienie Wielkopolskie, do którego przystąpiły największe organizacje zrzeszające lekarzy weterynarii w Polsce. Poniżej publikujemy najważniejsze dokumenty przyjęte podczas tego spotkania.Wszystko wskazuje na to , iż lato tego roku będzie gorące.

Porozumienie wielkopolskie

uchwała porozumienia wlkp 1

uchwała porozumienia wlkp 2

Porozumienie wielkopolskie pismo do Premier RP

Harmonogram działań

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła uchwałę , która obliguje Rady Okręgowe do weryfikacji wpisów w CEIDG podmiotów świadczących usługi weterynaryjne. W wypadku stwierdzenia, iż usługi świadczone są poza zakładem leczniczym dla zwierząt, Rady zobowiązane są do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Wskazać należy , iż osoby świadczące usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt muszą, stosownie do art.16 ust,4 pkt 4  ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt , posiadać status pracownika, co prowadzi do wniosku, iż uwzględniając unifikację definicji ustawowych oraz doktrynę racjonalności ustawodawcy muszą świadczyć usługi na podstawie umowy o pracę.

uchwała nr 49-2015-VI CEIDG

zał do uchwaly nr 49-2015-VI CEIDG zawiadomienie o podejrzeniu popeln wykrocz

Znakujemy psy !

Z dumą i radością informujemy , iż 3-letnie działania Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie zmiany ustawy o ochronie zwierząt przyniosły efekty! Z dumą , bo inicjatorem i głównym spiritus movens była i pozostaje Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Z radoscią , bo beneficjentami  efektów naszej pracy przez długie lata będą wszyscy lekarze weterynarii w kraju. Poniżej umieszczamy dokumenty otrzymane w sprawie z Kancelarii Sejmu RP, poselski  projekt ustawy i dla porównania nasz pierwotny projekt złożony na ręce Pani Marszałek Sejmu dwa lata temu. Prosimy, aby  uwagi do projektu ustawy przesyłać na adres Izby do 30 czerwca 2015 r. Podkreślić należy, iż poselski projekt ustawy powstał przy ogromnym zaangażowaniu Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Pawła Suskiego, któremu Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie składa najszczersze podziękowania.

Propozycje KRLW zmian do ustawy o ochronie zwierz t wraz z uzasadnieniem 2013_08_11 final

03210-06-15 proj ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

03210-06-15 pismo przewodnie do ustawy A Podgorski

Kolejne pismo w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych

W załączeniu publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Pismo GLW GIWpuf-7202-62_2014(2) w sprawie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych Rp

Wstrzymanie w obrocie – Covexin 10

Stosownie do zamieszczonej poniżej decyzji Głównego Lekarza Weterynarii wstrzymany w obrocie został produkt leczniczy weterynaryjny Covexin 10 , zawiesina do wstrzykiwań dla owiec i bydła . Szczegóły w decyzji, która została wydana 21 maja 2015 r.

Decyja Głównego Lekarza Weterynarii – wstrzymanie w obrocie – Covexin 10

Projekt Sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych

Niniejszym publikujemy projekt  Sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD)). Warto zwrócić uwagę na poprawkę nr 10 oraz 81.

Sprawozdanie wniosek Weterynaryjne Produkty Lecznicze

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kategorii stosowania produktów leczniczych dla zwierząt

W załączeniu publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie interpretacji przepisów związanych z kategorią stosowania produktów leczniczych dla zwierząt. Z powyzszego pisma wynika, iż  pozostawienie w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych, które są w kategorii stosowania dla lekarza weterynarii jest naruszeniem obowiązujących przepisów.

GIWpuf7202-62-20114(2) z dnia 27.04.2015

Stanowiska i Apele podjęte przez XXIV Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu

Podczas odbywającego się w piątek ( 10 kwietnia 2015 r.) Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Kołobrzegu przyjęte zostały 2 apele i 4 stanowiska, które publikujemy poniżej.

Apel staże

Apel sytuacja IW

Stanowisko stawki za czynności

Stanowisko ZUS

Stanowisko włośnie

Stanowisko plw

Jubileusz 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu

Karta zgłoszenia