RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE – TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

i

Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

zapraszają na konferencję:

RYNEK PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH W POLSCE – TERAŹNIEJSZOŚĆ I SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2019 roku
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

W trakcie konferencji odbędą się trzy sesje tematyczne:

  • Produkty lecznicze weterynaryjne – nowa rzeczywistość w świetle rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych
  • Lekooporność pasożytów przeżuwaczy
  • One health: badania oporności bakterii izolowanych od zwierząt jako element działania środowiska weterynaryjnego na rzecz walki z lekoopornością

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać do 03 stycznia 2019 r. na adres e-mail: konferencja.ptnw@gmail.com.

Opłatę za udział w konferencji, w wysokości 650 PLN prosimy wpłacić na konto ZG PTNW: 81 1160 2202 0000 0000 5515 6747 do dnia 03.01.2019 r.

Bieżące informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ptnw.pl

Program konferencji_10.01.2019

Drugie badanie roli Zawodu Lekarza Weterynarii w Europie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii (FVE) rozpoczyna drugie badanie dotyczące roli Zawodu Lekarza Weterynarii w Europie. Pierwsze badanie odbyło się w 2015 roku i wzięło w nim udział ponad 13.000 lekarzy weterynarii z całej Europy – w tym również z Polski. Z raportem z tego badania można zapoznać się korzystając z poniższego linku:

http://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/FVE-Survey-ALL-280416_AMENDED-April-2016.pdf

Zapraszam do wzięcia udziału w nowej edycji badania roli Zawodu Lekarza Weterynarii w Europie. Badanie zajmie około 10-15 minut i będzie dotyczyło obecnej sytuacji i roli zawodu lekarza weterynarii w naszym kraju. Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie, a następnie wznowić korzystając z automatycznie wygenerowanego indywidualnego linku.

Aby rozpocząć badanie, proszę kliknąć na poniższy link:

https://ww2.online-encuesta.com/respondent/esnst/9cc62038-df3b-4117-bbf4-dbcf7d4cb66c/

Ewentualne pytania i wątpliwości należy zgłaszać do biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej korzystając z adresu mailowego: vetpol@vetpol.org.pl lub numeru telefonu: (+48 22) 628–93–35;  (+48 22) 622–09–55.

Z poważaniem,

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne

Szanowni Państwo

W imieniu Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów, które odbędą się w dniach 1-2 grudnia 2018 r. w Silnowie. Tematyka obejmowała będzie tym razem zagadnienia z zakresu kardiologii: najnowsza wiedza o diagnostyce i terapii nadciśnienia u psów i kotów, kardiomiopatiach oraz USG serca w praktyce oraz z zakresu ortopedii: najnowocześniejsze techniki obejmujące stabilizację zewnętrzną złamań oraz osteosyntezę płytkową. Trzecie zagadnienie to ultrasonografia i diagnostyki RTG przewodu pokarmowego małych zwierząt wraz pełnym zapleczem diagnostycznym. Prelegentami będą prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dr Piotr Trębacz SGGW w Warszawie, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką oraz dr Wojciech Kinda z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra i Klinika Chirurgii.

Część teoretyczna będzie się odbywała Dworku w Silnowie, a część praktyczna w Centrum Weterynaryjnym Max-Wet lek. wet. Karoliny Brach w Szczecinku i w Dworku w Silnowie. Wieczorem planowany jest uroczysty bankiet.

Koordynatorem i pomysłodawcą warsztatów wzorem lat poprzednich jest lek. wet. Marzena Madej-Szklany, zgłoszenia proszę kierować do biura naszej izby.

Wstępny koszt od osoby to 400 zł.

Ogólnopolski Karnawałowy Bal Lekarza Weterynarii

Zaproszenie

“Lekarz Weterynarii w obiektywie” konkurs na film

Szanowni Państwo

Publikujemy Uchwałę Nr 30/2018/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na film pt. „Lekarz Weterynarii w obiektywie”. Chętnych i twórczych zapraszamy do wzięcia udziału.

Uchwała

Załącznik

Ważne

Szanowni Państwo

Proszę o przekazanie do biura Izby deklaracji dotyczącej otrzymywania prenumerat Życia Weterynaryjnego w formie papierowej lub elektronicznej. Umożliwi to weryfikację kosztów ponoszonych przez KILW w tym zakresie.

Przemysław Jurczyk

Etyka Zawodowa Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów konferencji (Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu, Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

Karta zgłoszenia

Program Konferencji

Bal Andrzejkowy 2018

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w dniu 24.11.2018 r. organizujemy w Hotelu Vulcan w Szczecinie Bal Andrzejkowy, na który serdecznie zapraszam.

Szczegóły będą podane w terminie późniejszym. Chętnych proszę o kontakt z biurem naszej Izby. Proszę również o przekazanie zaproszenia swoim znajomym, do których informacja z różnych względów nie dotarła, a są chętni do wzięcia udziału w balu.

Przemysław Jurczyk

Seminarium Fenix Vet

Zaproszenie na seminarium

Rejestracja

Ogólnopolska konferencja farmaceutyczna w Kołobrzegu „Racjonalne stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych”

Szanowni Państwo

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ma zaszczyt zaprosić na konferencję organizowaną we współpracy  z   Głównym Lekarzem Weterynarii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIWet PIB w Puławach, URPLWMiPB oraz  Zachodniopomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii która,  dedykowana jest wszystkim lekarzom weterynarii, zarówno praktykom jak i urzędowym lekarzom weterynarii z poziomu województwa jak i powiatu np. nadzór farmaceutyczny, kontrole w gospodarstwach- weryfikacja dokumentacji leczenia zwierząt, z   których pozyskiwane są tkanki do spożywania przez ludzi. Zamiarem organizatorów jest uświadomienie  lekarzom weterynarii o roli, jaką w zakresie zdrowia publicznego, pełni świadome i odpowiedzialne stosowanie substancji o działaniu przeciwbakteryjnym oraz o konieczności współpracy jaka powinni cechować się wszyscy współodpowiedzialni za wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, stosowanie i kontrolowanie użycia oraz jego skutków dla zwierząt.

Program

“Problemy w rozrodzie małych zwierząt – płodność, ciąża, noworodek”

Program Kongresu

V Weterynaryjny Rajd Samochodowy „Vet Off Road”

Zaproszenie

Nowelizacja ustawy o odpadach – komunikat

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 922 z późn. zm.) o odpadach, a dokładnie brzmienie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e tej ustawy, przypominamy, że podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt,będące wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązane do złożenia, w terminie do 24 lipca 2018 r., wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (jest to integralna część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)), prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Komunikat odpady
przykladowy wzor oswiadczenia – odpady

RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą stanu prawnego wynikającą z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przesyłam w załączeniu z polecenia Prezesa Jacka Łukaszewicza „Opracowanie dotyczące zasad ochrony danych osobowych po zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie RODO”.

Dokument ten dostępny jest również na naszej stronie pod linkiem:

http://www.vetpol.org.pl/images/informacja_dot_RODO_aktualizacja_27.04.18.pdf

XVI Konferencja “Etyczne i Prawne Aspekty Ochrony Dobrostanu Zwierząt” – 4.10.2018

Program konferencji 2018

Ankieta dla lekarzy weterynarii

W związku z otrzymanym od Głównego Lekarza Weterynarii pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. sygn. GIWz-401-122/2018 (1) dot. ankiety dla lekarzy weterynarii, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem koni przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego publikujemy ankietę z prośbą o jej wypełnienie.

Uprzejmie informuję, że w celu ułatwienia wypełnienia ww. ankiety HERCA przygotowała specjalny interfejs w języku polskim, dostępny pod linkiem:

https://sv.surveymonkey.com/r/RQ9Q7RB.

Pismo GLW

Stenogram z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo.

W oficjalnym stenogramie (http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyny.xsp?view=2&komisja=RRW) z posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się 18.04.2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, nie znalazły się wypowiedzi Jacka Łukaszewicza Prezesa KRL-W nt. sytuacji kadrowo-finansowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz odnoszące się do słów prof. dr hab. Krzysztof Niemczuka, który skrytykował pracę lekarzy weterynarii pobierających w terenie próbki krwi w kierunku ASF. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią Prezesa J. Łukaszewicza.

Aktualne wyzwania w hodowli bydła – konferencja

Szanowni Państwo

W imieniu Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej publikujemy harmonogram imprez turystyczno-sportowych i spotkań towarzyskich organizowanych w roku 2018.

Zaproszenie

Szczecinecki Warsztaty Weterynaryjne

W dniach 5-7 stycznia 2018 r. odbyła się kolejna, tym razem noworoczna edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych w uroczym “Domu Nad Jeziorem” w Silnowie oraz w Centrum Weterynaryjnym Max-Wet w Szczecinku. Gościliśmy 60-ciu lekarzy weterynarii.

Warsztaty odbywały się w dwóch blokach tematycznych – ortopedia psów i kotów oraz ultrasonografia przewodu pokarmowego małych zwierząt. W zakresie tematyki związanej z diagnostyką i leczeniem chorób stawu łokciowego wraz z przedstawieniem najnowocześniejszych technik operacyjnych (OCM, MCPD, UAP, IOHC, MCP) zajęcia prowadził dr Jacek Mederski z Kliniki Weterynaryjnej Verum w Grudziądzu. Wykłady z ultrasonograficznej oceny przewodu pokarmowego wraz z pełną diagnostyką przeprowadził lek. wet. Wojciech Kinda z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, z Katedry i Kliniki Chirurgii.

Niewątpliwą zaletą warsztatów była możliwość praktycznego wykonania pełnego zabiegu artroskopii stawu łokciowego dzięki uprzejmości i specjalistycznej wiedzy dr Jacka Mederskiego.

Organizacja cyklicznych warsztatów to inicjatywa naszych koleżanek Marzeny Madej-Szklany i  Karoliny Brach. Warto w tym miejscu podkreślić ich ogromne zaangażowanie i wkład pracy, który jest nieodłącznym elementem tak dużego przedsięwzięcia. W imieniu Rady Naszej Izby oraz uczestników spotkania, składam im serdeczne podziękowania. Efekt jest jak zwykle imponujący.

Szczególne podziękowania przekazuję p. Jerzemu Chałubińskiemu z Firmy P4M, p. Michałowi Gerke oraz Miłoszowi Łemlej z Firmy Sonolife, jak również p. Grzegorzowi Bogaczyńskiemu z Firmy Medivetcon za możliwość wykonania badań diagnostycznych na udostępnionych aparatach.

Pod względem organizacyjnym wsparły nas również firmy: Biofaktor, Livisto, Vetexpert, Nutrifarm, Addvena, MSD Animal Health, Medivet, Bayer, Royal Canin, Dechra, Boehringer Ingelheim, Elanco, Biovico, Sigmed.