Rozporządzenia o opłatach i wynagrodzeniach opublikowane.

Informujemy , iż dzisiaj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r.mw sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii
i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Poz. 1684) , zaś wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (Poz. 1672) . Oba rozporządzenia wchodzą w życie jutro,  11 sierpnia 2022r.

opublikowane w dniu 10 sierpnia rozporządzenie o wynagrodzeniach

opublikowane w dniu 9 sierpnia 2022 rozporządzenie w sprawie opłat

Webinar z ekspertem SULW 11 sierpnia 2022, 20:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy weterynarii na spotkanie on-line dotyczący kwestii prawno-podatkowych dotyczących  urzędowych lekarzy weterynarii po nowelizacji ustawy o IW (ustawa wchodzi w życie 11 sierpnia 2022r.) z ekspertem Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii mecenasem Bartoszem Machul – radcą prawnym oraz pełnomocnikiem Stowarzyszenia

Webinar odbędzie się 11 SIERPNIA O GODZINIE 20:00

Link do wydarzenia:

https://facebook.com/events/s/kwestie-prawno-podatkowe-ulw-p/387952326781651/

Owocne negocjacje !

Śpieszymy donieść, iż w trakcie negocjacji prowadzonych w dniu 2 sierpnia 2022 Wicepremier Rządu RP, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk zaakceptował ostateczny kształt rozporządzenia zaproponowany przez Porozumienie Warszawskie wypracowany we współpracy z Głównym Lekarzem Weterynarii Pawłem Niemczukiem. Pragniemy wyrazić podziękowanie Panu Wicepremierowi i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zrozumienie problemów polskich lekarzy weterynarii i konstruktywne ich rozwiązywanie przy naszym współudziale. Gorące podziękowania należą się również Głównemu Lekarzowi Weterynarii Pawłowi Niemczukowi i pracownikom biura Głównego Inspektoratu Weterynarii, którzy z ogromnym zaangażowaniem opracowywali razem z nami kolejne wersje projektu. A przede wszystkim wielkie wyrazy uznania dla negocjatorów reprezentujących Izbę. Według zapowiedzi, rozporządzenie w brzmieniu uzgodnionym zostanie opublikowane do dnia 11 sierpnia 2022r.

Poniżej publikujemy Komunikat Porozumienia Warszawskiego.

Komunikat_PW_po_spotkaniu_z_Kowalczykiem_02.08

Zostały dwa ostatnie wolne miejsca na specjalizację “Choroby ryb i zwierząt akwakultury”

Informujemy , iż zostały ostatnie dwa miejsca wolne na szkolenie specjalizacyjne z zakresu “Choroby ryb i zwierząt akwakultury” . Oczywistym jest , iż jest to specjalizacja, która w szczególności jest ceniona w naszym regionie z uwagi na intensyfikację produkcji zwierząt akwakultury. Gorąco zachęcamy do zgłoszenia się na szkolenie, którego ukończenie uprawnia do złożenia państwowego egzaminu i uzyskania tytułu lekarza weterynarii specjalisty w obszarze specjalizacji nr 8.

szkolenie+specjalizacyjne+Choroby+ryb+i+zwierząt+akwakultury-1

Nabór na specjalizację “Choroby zwierząt nieudomowionych”

W załączeniu publikujemy ogłoszenie na specjalizację CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH

Ogłoszenie SGGW CZN 2022

Ustawa o zmianie ustawy o IW opublikowana

Informujemy, że pod poz. 1570 w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2022r. Kliknięcie na grafikę uruchamia link do aktu prawnego.

Poniżej publikujemy w wykonaniu powyższego projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia obszarów weterynarii, w których lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 2 sierpnia 2022 r.

03211-18-22 MRiRW pismo wykaz dziedzin specjalizacji

03211-18-22 MRiRW projekt rozp wykaz specjalizacji 13 07.2022

Komunikat porozumienia Warszawskiego po spotkaniu z Wicepremierem

Publikujemy Komunikat Porozumienia Warszawskiego po rozmowach z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH Z WICEPREMIEREM H. KOWALCZYKIEM 26 lipca 2022

Apel do wszystkich lekarzy weterynarii

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego  publikujemy w załączeniu:

1. Apel Komitetu Protestacyjnego APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII oraz PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ w sprawie poparcia i uczestnictwa w akcji protestacyjnej wraz z załącznikami;

2. List otwarty do Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

P.W. Apel do lek wet o poparcie protestu

P.W. List Otwarty do H. Kowalczyka – nagłówek

załącznik 1. Porozumienie Warszawskie Proj. rozp. ws. wynagrodzeń

załącznik 2. MRiRW Projekt rozporządzenia wynagrodzenia

Publikujemy  dostęp do linku:https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl , pod którym można złożyć podpis (włącznie z SMS) pod załączonym listem otwartym do Ministra wyrażającym sprzeciw wobec treści projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Opinie i stanowiska w sprawie rozporządzenia

Publikujemy opinie i stanowiska dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, sporządzone przez Sygnatariuszy Porozumienia Warszawskiego. Jednocześnie dziękujemy lekarzom weterynarii, członkom Naszej Izby za nadesłanie licznych uwag i sugestii dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagradzania za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii. Jednocześnie  informujemy, że korespondencja od Państwa została przekazana celem uwzględnienia jej w opracowaniu stanowiska na poziomie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

1. Oświadczenie ws powołania Komitetu Protestacyjnego

2. 03211-12-22 KILW odp rozp wynagrodzenia

3. stanowisko OZZPIW w sprawie cennika

4. STANOWISKO SK NSZZ Solidarność Prcowników Weterynarii.

5. Stanowisko Stowarzyszenia Medicus

6. Stanowisko SULW do rozporządzenia – poprawione

KOMUNIKAT POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO

Zaproszenie na Kongres “Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt”

Informujemy  o zbliżającym się XVI Kongresie „Problemy w rozrodzie małych zwierząt”, który organizowany jest w dniach 24-25 września 2022 r. we Wrocławiu przez Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt wraz z Katedrą Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Program Kongres Wrocław 2022 fin PL

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń

Publikujemy projekt Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 18 lipca 2022 r.do biura Izby

Projekt rozporządzenia wynagrodzenia szablon 04.07.2022

2022.06.28 OSR_wynagrodzenia

Wyszukiwarka zarejestrowanych leków weterynaryjnych

Niniejsza strona internetowa umożliwia znalezienie oficjalnych, aktualnych informacji na temat leków stosowanych u zwierząt, które są dopuszczone do obrotu w całej Unii Europejskiej (UE) i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oraz ustalenie, w których krajach dostępny jest określony lek weterynaryjny.

Zawiera ona informacje na temat:

  • leków weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu;
  • zarejestrowanych homeopatycznych leków weterynaryjnych;
  • leków weterynaryjnych przemieszczanych przez hurtowników z jednego państwa UE/EOG do innego.

Istnieje również funkcja łatwego  porównania leków za pomocą narzędzia do porównywania leków dostępnego za pośrednictwem funkcji wyszukiwania.

Dostęp po kliknięciu ikonografiki