Zasady stosowania z należytą starannością leków weterynaryjnych o działaniu antybakteryjnym- wytyczne Federalnej Izby Weterynaryjnej

W załączeniu publikujemy jako materiał poglądowy rozwiązania przyjęte przez Niemiecką Federalną Izbę Weterynaryjną, związane z zasadami stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, w celu ograniczenia powstawania krzyżowej odporności drobnoustrojów. Powyższe rozwiązania wychodzą naprzeciw  Konkluzji Rady z 22 czerwca 2012 r. Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”. Przyjęcie w ramach prawa korporacyjnego podobnych rozwiązań, po uprzedniej debacie wewnątrz środowiska lekarzy weterynarii, jest jednym z możliwych wariantów umożliwiającym uniknięcie narzucenia  zasad  określonych w ‘Microbial Challenge – Rising threats from Antimicrobial Resistance’ (2012/2041(INI)) napisanego przez  Panią Annę  Rosbach , duńską Eurodeputowaną. Model duński, promowany przez Panią Europoseł zakłada rozdzielenie preskrypcji antybiotyków od ich sprzedaży i użycia. Materiał został przetłumaczony przez resort rolnictwa.

Antibiotika-Leitlinien_2010_minrol_1077_pl

OraleMedAnlage1_minrol_1077_pl

OraleMedAnlage2_minrol_1077_pl

OraleMedikation_minrol_1077_pl

Komentarze są wyłączone