Etyka Zawodowa Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów konferencji (Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu, Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji poświęconej odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.

Karta zgłoszenia

Program Konferencji

Komentarze są wyłączone