Korespondencja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo

Zamieszczamy korespondencję otrzymaną z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie uwzględnienia lekarzy weterynarii w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19.

pismo do KPRM

pismo MRIRW

odpowiedź KPRM

odpowiedź MZ

Komentarze są wyłączone