Raport EMA

23 listopada 2021 r.  Europejska Agencja Leków opublikowała 11. raport na temat europejskiego nadzoru nad zużyciem  weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych (ESVAC- European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption ). Raport obejmuje dane z 31 krajów za ostatnie 2 lata (2019 i 2020).

Sprawozdanie pokazuje wzrost postawy odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w Unii Europejskiej. Ogromne wysiłki podjęte przez sektor odpowiedzialny za ochronę zdrowia zwierząt w ciągu ostatnich lat, obejmujące przede wszystkim skuteczne procedury profilaktyki i leczenia zwierząt stosowane przez lekarzy weterynarii,  a także wdrożenie praktyk poprawiających zdrowie i dobrostan zwierząt oraz minimalizujących przyczyny powstawania chorób zwierząt,  zaowocowały spadkiem o 43,2% całkowitej sprzedaży weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych między 2011 r. a 2020 w 25 krajach Europy, które dostarczyły dane w tym okresie. Bardzo dobrą wiadomością jest tendencja spadkowa obserwowana w przypadku antybiotyków o znaczeniu krytycznym, sklasyfikowanych przez EMA w kategorii B według AMEG w szczególności sprzedaż polimyksyn (kolistyny), która zmniejszyła się o 76,5% w latach 2011-2020. Sprzedaż środków przeciwdrobnoustrojowych uznawanych za krytyczne w medycynie człowieka spadła w latach 2011-2020 o:

33% dla cefalosporyn trzeciej i czwartej generacji;

77% dla polimyksyn;

13% dla fluorochinolonów;

85% dla innych chinolonów.

Link do Raportu

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2019-2020-trends-2010-2020-eleventh_en.pdf

Komentarze są wyłączone