Organy Izby

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

1. Przemysław Jurczyk – prezes
2. Andrzej Blachura – skarbnik
3. Henryk Boroń
4. Zdzisław Czerwiński
5. Janusz Dołowy
6. Hubert Jagusz – v-ce prezes
7. Andrzej Kaznocha
8. Tadeusz Klima
9. Marek St. Kubica
10. Marzena-Madej Szklany
11. Tomasz Mruk
12. Stanisław Pacławski – sekretarz
13. Tadeusz Perskiewicz
14. Maciej L. Prost
15. Bartłomiej Szuba – v-ce prezes

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  ZIL-W w Szczecinie

Jacek Ostaszewski

Zastępcy Rzecznika

1. Łukasz Berbeś
2. Krzysztof Dankiewicz
3. Piotr Olszewski
4. Aleksandra Padula

Sąd Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
1. Mieczysław Bojke
2. Joanna Golkowska
3. Tadeusz Hajkowicz
4. Krzysztof Hübner
5. Dana Nowicka
6. Adam Urbański
7. Tomasz Wawryniuk
8. Jan Jerzy Zenkner

Komisja Rewizyjna Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Szczecinie

1. Danuta Czerwińska
2. Franciszek Hryniewicz
3. Aneta Luśnia
4. Krystyna Mazur
5. Bożena Stalka

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii z Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie –VII kadencja

1.Blachura Andrzej
2. Boroń Henryk3.Czerwiński Zdzisław
4.Gugała Leonard
5.Jagusz Hubert6. Jurczyk Pzemysław
7.Kaznocha Andrzej
8.Kubica Marek
9. Madej-Szklany Marzena
10.Pacławski Stanisław
11.Perskiewicz Tadeusz
12.Piwowarczyk Piotr
13.Prost Maciej
14.Szuba Bartłomiej

Komentarze są wyłączone