Ogłoszenia

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór na
2020 r. lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do
wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących
pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

1.      Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym
badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju

2.      Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub
przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.

3.      Pobieranie próbek do badań.

4.      Wykonywania niektórych czynności pomocniczych przy
badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w:

 Zakładzie „Madama" Sp. z o.o., ul. Niepodległości 43, 72-410
Golczewo.

Wypełnione wnioski, wraz z załącznikami (zgodnie z Instrukcją
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie nr
WIW D 920.2.2012 z dnia 10 września 2012 roku) należy złożyć do
tutejszego Inspektoratu.

Wymagania konieczne:

1.      Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
(wyciąg z

CEIDG jako załącznik do wniosku);

   2. Posiadanie 3 miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym

działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez

wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku lekarzy weterynarii i

techników weterynarii,

   3. Odbycie zakończonego egzaminem szkolenia teoretycznego i

praktycznego, którego program jest określony w załączniku do

rozporządzenia oraz 3 - miesięczną praktykę w rzeźni wskazanej

przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku pozostałych

osób.

Termin realizacji: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wypełnione wnioski o wyznaczenie (zgodnie z załączonym wzorem)

należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu
Pomorskim

w terminie do 15 lipca 2020 roku. Do wniosków należy dołączyć

załączniki według specyfikacji umieszczonej w formularzu w postaci

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym w przypadku

dokumentów złożonych w latach wcześniejszych i braku jakichkolwiek w

nich zmian nie trzeba ponownie ich składać.

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia ich

przyjmowania.

Po zakończeniu pracy komisji wyniki naboru zostaną podane do

wiadomości publicznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie na podstawie Rozdziału IV pkt
3 Instrukcji Nr WIW.D.920.2.2012 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie
postępowania Powiatowych Lekarzy Weterynarii przy wyznaczaniu na czas
określony lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami
Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności w
związku z art. 16 ust. 1, 2, 3  ustawy z 29 stycznia 2004 r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1557)

ogłasza nabór lekarzy weterynarii i innych osób posiadających
kwalifikacje, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do
wykonywania następujących czynności:

 	* Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania
przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad
rozbiorem mięsa w „Drobimex" Sp. z o.o., ul. Kniewska 8, 70-846
Szczecin.
	* Wykonywanie niektórych czynności pomocniczych: sprawdzanie podczas
badania przedubojowego czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie
pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury
wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i
narządów, bez wydawania oceny mięsa w „Drobimex" Sp. z o.o., ul.
Kniewska 8, 70-846 Szczecin.

 Wymagania konieczne:

_1. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (wyciąg z
CEIDG jako załącznik do wniosku);_

_2. Posiadanie 3 miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym
działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez
wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku lekarzy weterynarii i
techników weterynarii,_

_3. Odbycie zakończonego egzaminem szkolenia teoretycznego i
praktycznego, którego program jest określony w załączniku do
rozporządzenia oraz 3 - miesięczną praktykę w rzeźni wskazanej
przez wojewódzkiego lekarza weterynarii - w przypadku pozostałych
osób._

Termin realizacji: od 15 lipiec 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wypełnione wnioski o wyznaczenie (zgodnie z załączonym wzorem)
należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie
w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Do wniosków należy dołączyć
załączniki według specyfikacji umieszczonej w formularzu w postaci
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym w przypadku
dokumentów złożonych w latach wcześniejszych i braku jakichkolwiek w
nich zmian nie trzeba ponownie ich składać.

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia ich
przyjmowania.

Po zakończeniu pracy komisji wyniki naboru zostaną podane do
wiadomości publicznej.
"Specjalistyczne Przychodnie Weterynaryjne Małych Zwierząt Leonard
Gugała
ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin

Zatrudnimy lekarza weterynarii z doświadczeniem. Dobre zarobki.
Preferowany rejon – zachodniopomorskie.
Kontakt: +48 505 437 413
mail: biuro@przychodniawet-szczecin.pl"

Zatrudnię lekarza weterynarii, lub wynajmę Gabinet Weterynaryjny wraz z praktyką w Stargardzie.

Witold Pietrzyk

tel. 602 675 734

Komentarze są wyłączone