OFERTY PRACY

Oferta pracy z 03 sierpnia 2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE SIERPIEŃ 2022

Oferta pracy z 11 maja 2022r.

OFERTA PRACY

Zatrudnię lekarza weterynarii w stale rozwijającej się Przychodni Weterynaryjnej w Szczecinku.(Zachodniopomorskie) Stała praca w trybie jednozmianowym. 1-2 weekendy w miesiącu (naprzemiennie) jako dyżur. Mile widziana własna działalność gosp.  Istnieje możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz.

OFERUJEMY:

 • PRACA NA NOWOCZESNYM SPRZĘCIE
 • OSIADAMY 2 GABINETY KONSULTACYJNE
 • OSOBNĄ  SALĘ OPERACYJNĄ
 • WYDZIELONA SALA HOSPITALIZACJI  DLA PSÓW I KOTÓW
 • STABILNE WARUNKI ZATRUDNIENIA
 • PRACA W PRZYJAZNEJ ATMOSFERZE
 • PRACA Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU WŁASNEGO
 • POSZUKUJEMY OSOBY KTÓRA:  POSIADA DYPLOM LEKARZA WETERYNARII
 • POSIADA ZDOLNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
 • POTRAFI ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W REALIZACJĘ POWIERZONYCH ZADAŃ
 • POSIADA ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNE
 • JEST DYSPOZYCYJNA
 • CHCE SIĘ ROZWIJAĆ

PROSIMY O SKŁADANIE CV NA MAILA

lecznicaszczecinek@poczta.onet.pl

tel. 943742032

Oferta pracy 28 marca 2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim informuje o naborze na wolne stanowiska w SC

Ogłoszenie o naborze Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście

OFERTA PRACY


1. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt poszukuje pracownika na stanowisko Lekarza Weterynarii – umowa o pracę.
(link do dokumentu oferty pracy)

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie poszukuje lekarzy weterynarii i techników weterynarii do wykonywania czynności z wyznaczenia na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyńskiego.
(link do dokumentu oferty pracy)


========================================================================

OFERTY NIEAKTUALNE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kamieniu Pomorskim ogłasza nabór na 2020 r. lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

1. Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju
2. Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia.
3. Pobieranie próbek do badań.
4. Wykonywania niektórych czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w: Zakładzie „Madama” Sp. z o.o., ul. Niepodległości 43, 72-410 Golczewo.

Wypełnione wnioski, wraz z załącznikami (zgodnie z Instrukcją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie nr WIW D 920.2.2012 z dnia 10 września 2012 roku) należy złożyć do tutejszego Inspektoratu.
Wymagania konieczne:
1. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (wyciąg z CEIDG jako załącznik do wniosku);
2. Posiadanie 3 miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku lekarzy weterynarii i techników weterynarii,
3. Odbycie zakończonego egzaminem szkolenia teoretycznego i praktycznego, którego program jest określony w załączniku do rozporządzenia oraz 3 – miesięczną praktykę w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku pozostałych osób.

Termin realizacji: od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wypełnione wnioski o wyznaczenie (zgodnie z załączonym wzorem) należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu Pomorskim w terminie do 15 lipca 2020 roku. Do wniosków należy dołączyć załączniki według specyfikacji umieszczonej w formularzu w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym w przypadku dokumentów złożonych w latach wcześniejszych i braku jakichkolwiek w nich zmian nie trzeba ponownie ich składać. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia ich przyjmowania. Po zakończeniu pracy komisji wyniki naboru zostaną podane do wiadomości publicznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie na podstawie Rozdziału IV pkt 3 Instrukcji Nr WIW.D.920.2.2012 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie postępowania Powiatowych Lekarzy Weterynarii przy wyznaczaniu na czas określony lekarzy weterynarii i innych osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych czynności w związku z art. 16 ust. 1, 2, 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1557) ogłasza nabór lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania następujących czynności:
* Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz nadzoru nad rozbiorem mięsa w „Drobimex” Sp. z o.o., ul. Kniewska 8, 70-846 Szczecin.
* Wykonywanie niektórych czynności pomocniczych: sprawdzanie podczas badania przedubojowego czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa w „Drobimex” Sp. z o.o., ul. Kniewska 8, 70-846 Szczecin.
Wymagania konieczne:
1. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (wyciąg z CEIDG jako załącznik do wniosku);
2. Posiadanie 3 miesięcznej praktyki w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie uboju zwierząt rzeźnych wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku lekarzy weterynarii i techników weterynarii,
3. Odbycie zakończonego egzaminem szkolenia teoretycznego i praktycznego, którego program jest określony w załączniku do rozporządzenia oraz 3 – miesięczną praktykę w rzeźni wskazanej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii – w przypadku pozostałych osób.

Termin realizacji: od 15 lipiec 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Wypełnione wnioski o wyznaczenie (zgodnie z załączonym wzorem) należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Do wniosków należy dołączyć załączniki według specyfikacji umieszczonej w formularzu w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przy czym w przypadku dokumentów złożonych w latach wcześniejszych i braku jakichkolwiek w nich zmian nie trzeba ponownie ich składać. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia ich przyjmowania. Po zakończeniu pracy komisji wyniki naboru zostaną podane do wiadomości publicznej.

"Specjalistyczne Przychodnie Weterynaryjne Małych Zwierząt Leonard
Gugała
ul. Mieszka I 62, 71-011 Szczecin

Zatrudnimy lekarza weterynarii z doświadczeniem. Dobre zarobki.
Preferowany rejon – zachodniopomorskie.
Kontakt: +48 505 437 413
mail: biuro@przychodniawet-szczecin.pl"

Zatrudnię lekarza weterynarii, lub wynajmę Gabinet Weterynaryjny wraz z praktyką w Stargardzie.

Witold Pietrzyk

tel. 602 675 734

—————————————————————————————————————————————————-

Komentarze są wyłączone