Uchwały Zjazdów Krajowych

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy uchwały, stanowiska oraz apele podjęte podczas XI Krajowego Zjazdu Lekarzy-Weterynarii, który odbył się w dniach 23-25 czerwca 2017 r. Tarnowie Podgórnym k. Poznania:

- uchwała nr 1/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu obrad XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii,

- uchwała nr 2/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie porządku obrad XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii,

- uchwała nr 3/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres VI kadencji w latach 2013–2017,

- uchwała nr 4/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres VI kadencji w latach 2013–2017,

- uchwała nr 5/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres VI kadencji w latach 2013–2017,

- uchwała nr 6/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres VI kadencji w latach 2013–2017,

- uchwała nr 7/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres VI kadencji w latach 2013–2017,

- uchwała nr 8/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

- uchwała nr 9/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie polityki medialnej i kreowania w mediach wizerunku lekarza weterynarii,

- uchwała nr 10/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania „Kodeksu rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych przez lekarzy weterynarii”,

- uchwała nr 11/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji strategii „Jedno Zdrowie”,

- uchwała nr 12/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu Organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

- uchwała nr 13/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie zasad określania wysokości i podziału składki członkowskiej,

- uchwała nr 14/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do opracowania minimalnych standardów świadczenia usług lekarsko- weterynaryjnych w ramach sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony,

- uchwała nr 15/2017/XI XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie prac nad Kodeksem Etyki Lekarza Weterynarii,

- stanowisko XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie tworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności,

- stanowisko XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za czynności urzędowe,

- apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie problemu niedoborów kadrowo-płacowych w inspektoratach weterynarii i wstrzymanie dalszej degradacji Inspekcji Weterynaryjnej,

- apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań na rzecz identyfikacji zwierząt towarzyszących,

- apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. do Rządu RP Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii apeluje do Rządu RP o podjęcie działań w porozumieniu z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną na rzecz utrzymania w mocy rozwiązań prawnych dotyczących osób upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,

- apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 24 czerwca 2017 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę poziomu kontroli zdrowia zwierząt,

- apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 25 czerwca 2017 r. do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o podjęcie prac w celu opracowania dokumentu o stanie polskiej weterynarii w związku z projektem Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności,

- apel XI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii z dnia 25 czerwca 2017 r. do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o zajęcie stanowiska odnośnie stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u koni, którym nie zostały jeszcze wydane paszporty.

załączniki

Komentarze są wyłączone