Składki i ubezpieczenie

Uchwała Numer 7/2008/XVII

XVII-go Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wysokości składki członkowskiej .

XVII-ty  Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie art. 27 pkt. 8 ustawy z dnia 21.XII.1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych  ( Dz.U. z 2002 Nr 187 poz. 1567 zm. Nr 240 poz.2052  z 2003 Nr 208 poz. 2018 i z 2004 Nr 11 poz. 95) uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość miesięcznej składki  dla członków Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wysokości 53  zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 kwietnia 2008r.

——————————————————————-

Informujemy, że wszyscy członkowie
Zachodniopomorkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wykonujący zawód
są objęci ubezpieczeniem od OC  w Towarzystwie Ubezpieczeniowym
UNIQA S.A.,

Komentarze są wyłączone