OC Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wszyscy członkowie naszej korporacji zostali objęci programem ubezpieczeniowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Folder informacyjny

“Gospodarka lekowa” w zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Szanowni Państwo

Publikujemy pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w ramach funkcjonujących zakładów leczniczych dla zwierząt. Stanowi ono krótkie kompendium zasad, których kierownicy zlz-ów winni przestrzegać w ramach prowadzonej działalności.

GIWpuf-7202-24

Prośba o wsparcie

Apel o pomoc dla Tomka Siódmiaka

Potrzebna pomoc dla Lekarza Weterynarii Waldemara Nowaczyka

Lekarz Weterynarii Waldemar Nowaczyk z Lubuskiej Izby 3 lata temu dostał nagłego zatrzymania krążenia. Długotrwała, prawie 2 miesięczna
śpiączka, spowodowała uszkodzenie mózgu, a przez to utratę pamięci. Pełen pasji i poświęcenia dla swej pracy, lekarz
weterynarii, kochający ojciec i wspaniały dziadek, dziś zagubiony w rzeczywistości, nie może odnaleźć się w
codziennym życiu. Pomóżmy !

Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Nowaczyk, 6628 dają  Państwo nadzieję na powrót do zdrowia lekarza weterynarii.

W rubryce cel, tytuł proszę wpisać : Nowaczyk , 6628

Szczegóły poniżej

Nowaczyk Waldemar

Warsztaty z fizjoterapii koni w Szczecinie – relacja

W dniach 22.02 – 25.02 w Szczecinie odbył się kurs Manipulacji Powięziowych u koni – Equine Fascial Manipulanion by Luigi Stecco Level I. Uczestnicy z całego świata -  lekarze weterynarii, fizjoterapeuci, zoofizjoterapeuci i osoby pracujące oraz zajmujące się koniami zdobywali i poszerzali wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i umiejętności z anatomii palpacyjnej, które się niezbędne przy pracowaniu tą metodą. Znakomici wykładowcy z Finlandii w sposób przystępny i ciekawy przedstawili koncepcję metody,która do najprostszych nie należy. Cztery dni intensywnych zmagań i wytężonej pracy zaowocowały pierwszymi sukcesami w usuwaniu dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego i towarzyszącej mu powięzi.

Kolejne edycje zarówno u koni jak i psów już wkrótce. Więcej informacji można znaleźć na fb:

https://www.facebook.com/fizjokonie/?fref=ts

Zmierzch wyznaczeń ?

Polecamy lekturę działu “Uwagi szczegółowe” pkt 3

Uwagi MF

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli zostało uchwalone!

Jak zwykle jako pierwsza, Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie, informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r. zostało w drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim zatwierdzone bez poprawek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/… z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i
paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr1151/2012, (UE) nr
652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady  89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 9 7/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych).

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019r. Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE i decyzja 92/438/EWG tracą moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z dniem 15 marca 2017 r. rozporządzenie zostało zatwierdzone przez przewodniczącego PE i przewodniczącego Rady. Oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej .

Należy wyrazić nadzieję, iż akty delegowane i wykonawcze będą uwzględniać troskę o zdrowie konsumenta .

Rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli

Zalecenie do drugiego czytania

Proces legislacyjny

Praca dla lekarza weterynarii

Ogłoszenie Agri Plus

Prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urzędowych kontroli

Na przestrzeni ostatnich miesięcy prace  w ramach trialogu nad projektem rozporządzenia w sprawie urzędowych kontroli nabrały rumieńców. Polecamy uwadze poniżej zamieszczone dokumenty , które w zarysach opisują , w jakim kierunku podążają prace i jaka będzie przyszłość dla urzędowego lekarza weterynarii. W szczególności intrygujący wydaje się zapis z dokumentu sporządzonego na poziomie Komisji korespondujący z propozycją Parlamentu :

Stała obecność urzędowego lekarza weterynarii. Parlament Europejski zaproponował stałą obowiązkową obecność urzędowego lekarza weterynarii podczas badania przedubojowego i poubojowego. Zaproponował ponadto, by możliwość zaangażowania pracowników rzeźni w kontrole urzędowe, pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, ograniczyć do drobiu i zajęczaków. Komisja odrzuciła te poprawki, ponieważ stałyby w sprzeczności z celem, jakim jest umożliwienie – bez obniżania poziomu bezpieczeństwa żywności – efektywniejszego wykorzystania zasobów kontrolnych i ograniczenia obciążenia właściwych organów. Również Rada odrzuciła większość tych poprawek, kierując się podobnym rozumowaniem. Zgodnie ze stanowiskiem Rady warunki elastyczności zostaną ustanowione aktami delegowanymi i wykonawczymi.

Równie smakowicie rysuje się przyszłość w oparciu o art. 18 i następne projektu rozporządzenia .

Stanowisko Rady w I czytaniu

Komunikat Komisji do Parlamentu

Aktualny tekst projektu

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne rozpoczęte- fotorelacja

W dniu dzisiejszym w Silnowie/Szczecinku rozpoczęła się kolejna edycja Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych dedykowanych lekarzom weterynarii praktykom. Tym razem zajęcia realizowane są w dwóch blokach tematycznych : kardiologia oraz ortopedia. W zakresie schorzeń układu krwionośnego wykładowcą jest dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W zakresie schorzeń kończyn wykładowcą jest dr n. wet Jacek Mederski z Kliniki Weterynaryjnej w Grudziądzu. Podkreślić należy, iż organizacja warsztatów to inicjatywa oddolna lekarzy weterynarii małych zwierząt realizowana pod auspicjami Naszej Izby. W głównej mierze do organizacji przyczynili się;  lekarz weterynarii Marzena Madej-Szklany, lekarz weterynarii Karolina Brach, która po raz kolejny na potrzeby zajęć praktycznych użyczyła pomieszczeń i sprzętu  zakładu leczniczego dla zwierząt “Centrum Weterynaryjne Max-Wet” w Szczecinku oraz lekarz weterynarii Błażej Orczyński.

Pod względem organizacyjnym Warsztaty wpierają : ScanVet, VETEXPERT, GRANDE FINALE, MSD Animal Health, AniMedica, Hill’s, Vetoquinol, BAYER, Royal Canin, Zoetis, SONOlife, Partner4Medicine, Biovico, iwet, orthokine’vet irap, KRUUSE.

Zasady ochrony gospodarstw przed Grypą Ptaków- ikonografika GLW

Fotorelacja z Konferencji w Kołobrzegu 2016

Obchody światowego tygodnia wiedzy o antybiotykach

W ramach obchodów Światowego tygodnia wiedzy o antybiotykach w dniu dzisiejszym rozpoczyna się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzydniowa Konferencja Farmaceutyczna w Kołobrzegu w hotelu Marine/Ultramarine *****. Lekarze weterynarii z całego Kraju będą dyskutować o rosnącym zjawisku antybiotykooporności  i działaniach , jakie trzeba podjąć celem zapobieżenia rozwojowi tej sytuacji.

Przypadek grypy ptaków H5N8 zachodniopomorskie

Ocena ryzyka w odniesieniu do wirusa H5N8

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czyli powrót po 6 latach świadectw zdrowia dla świń

Informujemy , iż pod pozycją 1770 w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w części dotyczącej  nakazu zaopatrywania świń przemieszczanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń . Z satysfakcją należy odnotować, iż powyższa zmiana rozporządzenia jest realizacją postulatów środowiska lekarzy weterynarii zgłaszanych od 2010 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2016 r. Należy odnotować , iż stawka opłaty pobieranej przez Inspekcję Weterynaryjną  i wynagrodzenia dla lekarza weterynarii nie uległa zmianie od 2010 r. Szkoda.

Rozporządzenie poz.1770

Wolne stanowiska pracy dla lekarzy weterynarii

PIW Stargard

PIW Szczecin

Oświadczenie

Wniosek o wyznaczenie

Zasady ochrony świń przed ASF

Prezentujemy poniżej link do filmu

Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą

Film szkoleniowy z zakresu ASF

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

Z dumą i radością informujemy , iż w dniu wczorajszym, w ramach obchodów 25- lecia samorządu lekarzy weterynarii, odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej siedziby Izby w Szczecinie przy ulicy Wielkopolskiej 32. Uroczystość zaszczycili : Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Andrzej Dzięga  Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej, Dariusz  Matejski Zastępca Dyrektora Wydziału  Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska, Maciej Prost Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Jacek Łukaszewicz – Prezes KRL-W oraz Mirosław Kalicki – Prezes Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup poświęcił nową siedzibę samorządu lekarzy weterynarii. Uroczystość  poprzedzona została wręczeniem aktów powołania na stanowisko powiatowego lekarza weterynarii dla wszystkich piastujących te funkcje w województwie zachodniopomorskim lekarzy po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Maciej Prost  i jego Zastępca Przemysław Jurczyk wręczają akty powołania

Członek Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Zachodniopomorskiej Rady Tadeusz Perskiewicz , Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz oraz Marek Kubica

Przewodniczący KKR i Wiceprezes ZRL-W Zdzisław Czerwiński, Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Komisji Rewizyjnej Danuta Czerwińska oraz Prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz

Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica

Powiatowi Lekarze Weterynarii województwa zachodniopomorskiego  oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Zastępca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii po otrzymaniu aktów powołania

Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP, Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Andrzej Dzięga

Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie Marek Kubica, Krzysztof Kozłowski Wojewoda Zachodniopomorski, Arcybiskup Metropolita Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Andrzej Dzięga w trakcie święcenia lokalu Izby , Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach Ewa Sobieszczyk oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu Ryszard Sawicki

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski  oraz Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP

Artur Szałabawka  Poseł na Sejm RP

List gratulacyjny od GLW

Apel w sprawie rejonizacji i standaryzacji zakładów leczniczych dla zwierząt

Apel w sprawie rejonizacji i standaryzacji zakładów leczniczych

Stanowisko w sprawie definicji lekarza opiekującego sie stadem

Stanowisko w sprawie definicji lekarza opiekującego się stadem