Informujemy, iż KE w dniu 7 lutego 2024 r. przyjęła rozporządzenie delegowane uzupełniające rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 poprzez ustanowienie przepisów dotyczących odpowiednich środków w celu zapewnienia skutecznego i bezpiecznego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu i przeznaczonych do podawania doustnego innymi drogami niż pasze lecznicze oraz podawanych przez posiadacza zwierząt zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność.

M.in. polecamy uwadze art. 3 rozporządzenia:

Artykuł 3 Decyzja w sprawie stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego
Przy ocenie, czy zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność, należy podać doustnie weterynaryjny produkt leczniczy lekarz weterynarii bierze pod uwagę:
1. diagnozę;
2. dostępność odpowiednich weterynaryjnych produktów leczniczych;
3. możliwość zapewnienia indywidualnego leczenia zwierząt, jeśli tylko to możliwe, z wyjątkiem immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych;

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13621-Oral-administration-of-veterinary-medicines-rules-to-ensure-effective-and-safe-use_en

Oral medication regulation adopted 07 02 2024