Członkowie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej VIII kadencji

Lek. wet. Kubica Marek-Prezes

Lek. wet. Czerwiński Zdzisław-Wiceprezes

Lek. wet. Wardęcka Hanna- Sekretarz

Lek. wet. Nałęcz Szymon

Lek. wet. Bojke Mieczysław

Lek. wet. Kubica Marek-Prezes
Lek. wet. Czerwiński Zdzisław-Wiceprezes,
Lek. wet. Madej-Szklany Marzena- Wiceprezes,
Lek. wet. Stapurewicz Paulina- Skarbnik,
Lek. wet. Wardęcka Hanna- Sekretarz,
Lek. wet. Gugała Leonard
Lek. wet. Kalupa Zdzisław
Lek. wet. Perskiewicz Tadeusz
Dr n. wet. Prost Maciej
Lek. wet. Banaś Zbigniew
Lek. wet. Nałęcz Szymon
Lek. wet. Szykowny Piotr
Lek. wet. Piwowarczyk Andrzej
Lek. wet. Bojke Mieczysław
Lek. wet. Nowaczyk Szymon