Zamieszczamy poniżej link do przewodnika filmowego w zakresie dobrych i lepszych praktyk dobrostanowych mających zastosowanie w transporcie zwierząt. Komisja Europejska we współpracy z FVE uruchomiła specjalną stronę, zamieszczając tam poradniki w formie broszur oraz filmy.