Działalność izby i jej organy

Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

 1. Perskiewicz Tadeusz;
 2. Gugała Leonard;
 3. Prost Maciej L.;
 4. Banaś Zbigniew;
 5. Nałęcz Szymon;
 6. Szykowny Piotr;
 7. Kalupa Zdzisław;
 8. Piwowarczyk Andrzej;
 9. Bojke Mieczysław;
 10. Nowaczyk Szymon;
 11. Stapurewicz Paulina- Skarbnik;
 12. Wardęcka Hanna – Sekretarz Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie w Szczecinie;
 13. Madej – Szklany Marzena – Wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
 14. Czerwiński Zdzisław- Wiceprezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 15. Marek St. Kubica – Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  ZIL-W w Szczecinie

Jacek Ostaszewski

Zastępcy Rzecznika

 1. Kujawa Zofia;
 2. Wieczorek-Miranowicz Iwona;
 3. Grudziński Michał.

Sąd Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie

 1. Hübner Krzysztof- Przewodniczący;
 2. Nowicka Dana;
 3. Golkowska Joanna;
 4. Mruk Tomasz;
 5. Patulska Paulina;
 6. Olszewski Piotr;
 7. Pachocka Maria;
 8. Zenkner Jan.

Komisja Rewizyjna Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Szczecinie

 1. Gronowska Anna;
 2. Jagusz Hubert;
 3. Puzio Dariusz;
 4. Wolaczyk-Strzebońska Katarzyna;
 5. Blachura Andrzej- Przewodniczący Komisji

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii z Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie –VIII kadencja

 1. Perskiewicz Tadeusz;
 2. Kubica Marek;
 3. Prost Maciej;
 4. Czerwiński Zdzisław;
 5. Gugała Leonard;
 6. Madej-Szklany Marzena;
 7. Kalupa Zdzisław;
 8. Ostaszewski Jacek;
 9. Mruk Tomasz;
 10. Jagusz Hubert.