Zamieszczamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie procedury identyfikacji ad hoc koniowatych, w przypadku wskazania medycznego, która została została opisana w art. 42 rozporządzenia 2021/963. Przepis ten wskazuje, że w przypadkach zastosowania produktów leczniczych weterynaryjnych to lekarz weterynarii, odpowiedzialny za leczenie zwierzęcia koniowatego oraz za udokumentowanie jego leczenia oraz możliwości przeznaczenia zwierzęcia do uboju, dokonuje identyfikacji zwierzęcia koniowatego na miejscu.

Pismo WOZH.400.7.3.2024.AB konie ad hoc