Dyskusja o uchwaleniu rozporządzenia UE wprowadzającego m.in. obowiązkową identyfikację psów i kotów, na forum Parlamentu Europejskiego oraz Rady wkracza w decydującą fazę. 18 marca 2024  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego (AGRI) zorganizowała debatę w obecności europarlamentarzystów-sprawozdawców (co-rapporteurs), którzy pilotują projekt rozporządzenia UE  i przedstawicieli Komisji Europejskiej (DG SANTE). Debatę można prześledzić po kliknięciu na link.

Konkludując, Rada UE kontynuuje prace nad rozporządzeniem, zaś prezydencja belgijska wyraziła oczekiwanie, że państwa członkowskie (MS) będą w stanie osiągnąć wspólne stanowisko przed wyborami do EP, nawet jeśli wydaje się to dość ambitne.

Obecnie Parlament Europejski i Rada UE, jako współprawodawcy, muszą pilnie przyjąć swoje  stanowiska w sprawie tekstu. Harmonogram wyborów europejskich zmusza do pilnego osiągnięcia porozumienia przed reelekcją do Parlamentu Europejskiego.

Publikujemy również prezentację przedstawioną na spotkaniu , omawiającą projekt rozporządzenia

Dogs and cats proposal Unit 3 DG Sante presentation March 2024

oraz raport Health and Food Safety European Commission Illegal trade of cats & dogs
EU enforcement action

agri-fraud_report_Illegal-trade_cats-dogs