Komisja Rewizyjna ZILW

Anna Gronowska

Dariusz Puzio

Katarzyna Wolaczyk Strzebonska

Komisja Rewizyjna Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Szczecinie
Blachura Andrzej- Przewodniczący Komisji
Gronowska Anna;
Jagusz Hubert;
Puzio Dariusz;
Wolaczyk-Strzebońska Katarzyna;