Zapraszamy do udziału w Sesji naukowej : Postęp badań naukowych nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego w świetle koncepcji „jedno zdrowie”

 

SGGW, Warszawa, 26 października 2023 r.

 

Panel nr 1 poświęcony pamięci prof. Marcina Szulca
budynek nr 24, piętro I, aula nr 1 im. prof. W. Bareja, godz. 11.00 – 12.00

 • dr hab. Krzysztof Anusz (SGGW Warszawa): Otwarcie uroczystości
 • dr hab. dr h.c. Włodzimierz Kluciński (SGGW Warszawa): Działalność zawodowa prof. Marcina Szulca w służbie nauk weterynaryjnych
 • dr hab. Jacek Szczawiński (SGGW Warszawa): Mentor mojej pracy naukowo-dydaktycznej
 • Krystyna Szulc, Anna Szulc: Wspomnienia o Tacie

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Marcina Szulca, budynek nr 24, piętro III,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, hol, godz. 12.00 – 12.15

Przerwa kawowa,  budynek nr 24, piętro I, hol, godz. 12.15 – 12.30

Panel nr 2, budynek nr 24, piętro I, aula nr 1 im. prof. W. Bareja, godz. 12.30 – 14.00

 • dr hab. Joanna Pławińska-Czarnak, prof. uczelni (SGGW Warszawa): Porównanie fenotypu i genotypu antybiotykooporności Salmonella diarizonae serowar 58:r:z51 wyizolowanych od kaczki krzyżówki i węża
 • wet. Katarzyna Zabiega, mgr inż. Marek Pasiniewicz (Fundacja Bieszczadziki): Zwierzęta problemowe w otoczeniu człowieka, trudna koegzystencja i realne zagrożenia
 • wet. Stanisław Kaczor (PIW Sanok): Szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie i rysie
  na zwierzętach gospodarskich w latach 2016-2022 na terenie nadleśnictw bieszczadzkich
 • dr hab. Lucjan Witkowski, prof. uczelni, lek. wet. Monika Żychska, lek. wet. Ewa Domańska (SGGW Warszawa): Zastosowanie szybkich testów (Point-of-Care – POC) w ochronie zdrowia publicznego
  i bezpieczeństwie żywności – one health, one laboratory, one analyzer
 • dr Piotr Żmuda (UR Kraków): Najczęściej występujące zmiany w węzłach chłonnych owiec stwierdzane
  w badaniach poubojowych – zagrożenia mikrobiologiczne
 • dr Michał Gondek (UP Lublin): Wpływ zarażenia świń Trichinella spp. na surowicze stężenie wybranych białek ostrej fazy oraz poziom przeciwciał anty-Trichinella IgG i IgM mierzony komercyjnym testem
  ES-ELISA, in-house ES-ELISA oraz ES-Western blot
 • Elanco Solution Center sp. z o. o.

Wspólne zdjęcie i przerwa kawowa, budynek nr 24, piętro I, hol, godz. 14.00 – 14.45

Panel nr 3, budynek nr 24, piętro I, aula nr 1 im. prof. W. Bareja, godz. 14.45 – 16.30

 • dr Przemysław Racewicz (UP Poznań): Wpływ substancji humusowych na mikrobiom ściółki drobiowej oraz obecność genów oporności na antybiotyki
 • dr Paulina Przyborowska–Zhalniarovich (UWM Olsztyn): Zmiany mykoplazmopodobne w płucach świń tuczników, a wybrane parametry jakości tuszy i mięsa wieprzowego
 • dr hab. Ewa Wałecka–Zacharska, prof. uczelni (UP Wrocław): Molekularne podstawy tworzenia biofilmu przez Campylobacter jejuni
 • dr Michał Kaczmarowski (UMK Toruń): Badanie wody do pojenia zwierząt oraz paszy w kierunku obecności pozostałości antybiotyków
 • dr Iwona Kozyra, dr Agnieszka Kaupke, prof. dr hab. Artur Rzeżutka (PIW–PIB Puławy): Zastosowanie technologii mikromacierzy do wykrywania wirusów w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • dr Magdalena Łopatek (PIW–PIB Puławy): Małże blaszkoskrzelne przeznaczone do konsumpcji w Polsce jako potencjalne źródło drobnoustrojów chorobotwórczych – 10 lat badań w Puławach
 • dr hab. Krzysztof Kwiatek (PIW–PIB Puławy): Clostridium botulinum i toksyna botulinowa – wybrane aspekty epidemiologiczne

Parking przed budynkiem 24, godz. 16.30 – 17.00

 • ASF Bioasekuracja: Ćwiczenia bioasekuracyjne

kontakt do organizatora:

Magdalena Zaczek, magdalena_zaczek@sggw.edu.pl, 664 456 728

 

Plakat Jedno zdrowie 2023