Skontaktuj się z nami

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA LEKARSKO – WETERYNARYJNA

ul. Wielkopolska 32/U3
70-450 Szczecin

tel/fax (091) 48-80-626

Konto Izby:
Santander Bank SA O/Szczecin
Oddział Szczecin ul. Wojska Polskiego
Nr konta 98 1910 1048 2217 0307 3267 0001

Poczta elektroniczna zachizba@send.pl

Biuro Izby przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00

Pracownicy biura
kierownik biura- Mariola Zajac tel. 0 604 25-25-52
referent ds. administarcyjno-biurowych Elżbieta Łukaszyk-Grzelińska

Prezes Rady
lek. wet. Marek Kubica
przyjmuje zainteresowanych w godzinach pracy izby po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym 790 45 33 66

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
lek.wet. Jacek Ostaszewski

Przewodniczący Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego
lek.wet. Krzysztof Hübner

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
lek.wet. Andrzej Blachura

Uprzejmie informujemy, że wszyscy Członkowie Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Szczecinie są objęci ubezpieczeniem OC oraz NNW w związku ze wszystkimi formami wykonywania zawodu lekarza weterynarii w ramach składki członkowskiej na okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.

Polisa OC nr 630-22-477-05958799. Ubezpieczyciel TUiR Allianz Polska
S.A. Kwota ubezpieczenia 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia dla każdego z Ubezpieczonych przy franczyzie redukcyjnej 5%.

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

Polisa NNW nr 920027203069. Ubezpieczyciel TUiR Warta S.A. Kwota
ubezpieczenia 20 000 zł . Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski.

Celem wydania stosownych zaświadczeń do realizacji polis w razie
zaistnienia szkody proszę o kontakt z Biurem Zachodniopomorskiej Izby
Lekarsko- Weterynaryjnej w Szczecinie.

    Korzystając z formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu umożliwienia skontaktowania się z moją osobą.