Uprzejmie  informujemy, że od dnia 01.10.2023r. do 30.09.2024r. obowiązują nowe polisy ubezpieczeniowe dla Członków ZIL-W:

  • NNW polisa nr 920035706227, ubezpieczyciel WARTA Ekstrabiznes PLUS,
  • OC polisa nr 630-23-447-05963215, ubezpieczyciel TUiR Allianz Polska S.A.,

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie formy wykonywania zawodu lekarza weterynarii.