Przypominamy, że od 1 grudnia 2022 r. obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport będzie umieszczenie w programie WETSystems informacji o wydaniu paszportu przed wręczeniem go właścicielowi zwierzęcia. Wydanie paszportu bez wpisania danych paszportu wraz z wszystkimi wymaganymi informacji, do programu WETSystems stanowić będzie ciężkie naruszenie obowiązków upoważnionego lekarza weterynarii.