FVE przeanalizowała stan zaawansowania realizacji obowiązku wynikającego wprost z art. 25 rozporządzenia (UE) Nr 2016/429 – AHL. Wyniki oraz wnioski zawarte zostały w zaktualizowanym raporcie 2024.