Oferty Pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie poszukuje pracowników na stanowisko Inspektor Weterynaryjny do spraw: ochrony zdrowia zwierząt
i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Zespół ds. zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych oraz ochrony zwierząt. Szczegóły w ogłoszeniach poniżej:
Ogłoszenie nr 129673/ 07.11.2023 – ogłoszenie 129673 – 07.11.2023 (ważne do 20.11.2023 r.)
Ogłoszenie nr 129764/ 08.11.2023 – ogłoszenie 129764 – 08.11.2023 (ważne do 21.11.2023 r.)

Oferta pracy w Wielkiej Brytanii

Firma Veterinary Talent poszukuje lekarzy weterynarii do pracy w Wielkiej Brytanii – szczegóły w ogłoszeniu: ogłoszenie Veterinary Talent