W odniesieniu do zakażenia wirusem Choroby Aujeszky Polska przedłożyła Komisji informacje wykazujące, że warunki uznania statusu obszaru wolnego od zakażenia ADV określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 są spełnione w odniesieniu do wszystkich regionów Polski. W wyniku dokonania oceny przez Komisję wykazano, że wniosek ten spełnia kryteria określone w części II rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 w odniesieniu do przyznawania statusu obszaru wolnego od zakażenia ADV. W związku z tym Polska została uznana za wolną od ChA.

Jest to efekt wieloletniej pracy tysięcy lekarzy weterynarii . Wszystkim zaangażowanym w działania które doprowadziły do uwolnienia Polski od tej choroby serdecznie dziękujemy.