Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż kolejne posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 31 marca 2023r. W związku z powyższym prosimy, aby osoby zainteresowane załatwieniem sprawy leżącej w zakresie właściwości rzeczowej organu samorządu zawodowego składały w siedzibie Izby dokumenty, wnioski etc. najpóźniej do dnia 22 marca 2023r włącznie. (liczy się data wpływu).