Rada Zachodniopomorskiej Izby Lekarko-Weterynaryjnej uprzejmie informuje, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 14.11.2023 r., w związku z czym prosimy by wszystkie dokumenty, które mają być rozpatrzone na posiedzeniu Rady należy dostarczyć do biura Izby do dnia 03.11.2023 r.