Przewodniczący członkowie sądu lekarsko- weterynaryjnego

Joanna Golkowska

Paulina Patulska

Dana Nowicka

Maria Pachocka

Piotr Olszewski

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ZIL-W w Szczecinie
Lek. wet. Jacek Ostaszewski

Zastępcy Rzecznika
Lek. wet. Kujawa Zofia;
Lek. wet. Wieczorek-Miranowicz Iwona;
Lek.wet. Grudziński Michał.

Sąd Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie
Hübner Krzysztof- Przewodniczący;
Nowicka Dana;
Golkowska Joanna;
Mruk Tomasz;
Patulska Paulina;
Olszewski Piotr;
Pachocka Maria;
Zenkner Jan.