Publikujemy poniżej Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego w sprawie stosowania w leczeniu koni produktu leczniczego zawierającego mizoprostol. Informacja jest ważna, gdyż uświadamia o sposobie i zakresie praktycznego zastosowania instytucji „kaskady” w leczeniu zwierząt.

Stanowisko PTH w sprawie stosowania mizoprostolu u koni