Polecamy uwadze lekturę ciekawego artykułu „Official veterinarians in Europe: Questionnaire-based insights into demographics, work and training” opisującego sytuację urzędowych lekarzy weterynarii w Europie, opartego na wynikach ankiety. Z artykułu możemy się dowiedzieć m.in. iż średni wiek urzędowych lekarzy weterynarii wynosi 49 lat, nie wszyscy respondenci byli przekonani, odnośnie poprawności podejmowanych przez siebie decyzji w oparciu o wyłącznie wizualną lub opartą na analizie ryzyka kontrolę/badanie mięsa.Większość respondentów wskazała , iż najefektywniejsze metody szkoleniowe to zajęcia praktyczne na miejscu i bezpośrednie wykłady. Zapraszamy do lektury.

Artykuł urzedowi lekarze weterynarii w Europie 2023

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095671352300347X