Informujemy, iż we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Zachodniopomorska Izba planuje zorganizować cykl szkoleń dla lekarzy weterynarii z CPR ludzi. Szkolenie będzie organizowane w grupach szkoleniowych do 15 osób w Szczecinie w siedzibie WSPR. W wypadku zgłoszeń większej liczby chętnych z województwa istnieje możliwość organizacji szkoleń w innych miejscowościach. Szkolenie trwa do 5 h. Koszt uzależniony będzie od liczby chętnych, jednakże uwzględniając dofinansowanie z Izby nie będzie przekraczał 70 zł od osoby (szkolenie, materiały szkoleniowe, napoje, przekąski).   Chętnych lekarzy weterynarii prosimy o zgłaszanie się mailowe do Izby.