Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu lekarzy weterynarii, którzy regularnie pracują z bydłem, owcami lub kozami i często odwiedzają hodowle przeżuwaczy i chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak poprawić bezpieczeństwo biologiczne w gospodarstwie. Kurs prowadzony jest w języku angielskim, dlatego wymagana jest praktyczna znajomość języka angielskiego. Kurs jest bezpłatny; ilość miejsc jest jednak ograniczona do 200. Nominowany uczestnik zostanie poinformowany o przyjęciu jego nominacji. Nominowani powinni być gotowi przeznaczyć łącznie 10 godzin na naukę (czas nauki jest rozłożony na cztery tygodnie). Poniżej klikając w zdjęcie uruchamiamy link do zgłoszenia.