W dniu 23 lutego 2024 r. w Goleniowie w Hotelu „Duet” odbyło się współorganizowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie oraz Radę Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Szczecinie szkolenie „Kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze zwalczaniem ASF- teoria i praktyka”. Wykłady prowadził uznany autorytet w tym zakresie, lekarz weterynarii Piotr Kicman, urzędowy lekarz weterynarii sprawujący funkcję organu IW w województwie lubelskim, który posiada wieloletnie doświadczenie w zwalczaniu ASF zarówno u dzików jak i w hodowlach świń.  Grupa docelowa szkolących się to zarówno pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej jak i uczestniczący w szkoleniu wyznaczeni lekarze weterynarii z województwa zachodniopomorskiego. Omawiano praktyczne rozwiązania i zasady dotyczące przemieszczenia dzików z obszarów objętych ograniczeniami, najważniejsze aspekty związane z organizacją przeszukiwań terenów w celu zbierania zwłok dzików, certyfikację przemieszczenia świń z obszarów objętych ograniczeniami zgodnie z RWK 2023/594, czy też praktyczne rozwiązania dotyczące bioasekuracji w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną.