Pismo w sprawie Uchwały KRL-W z dnia 13 grudnia 2023 w sprawie projektu nowelizacji ust. z dnia 23 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o IW oraz niektórych ustaw

uchwała 34-2022-VIII dot nowelizacji ustawy o IW oraz niekt. innych ustaw

zał nowelizacja ustaw o IW oraz niekt. innych ustaw