W dniu 19 stycznia 2023 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 154 opublikowano OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii tekst jednolity 2023 pozycja 154