Główny Lekarz Weterynarii informuje, że od dnia 27 marca 2023 r. traci moc „Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii” z dnia 14 lipca 2022r. Od 27 marca 2023r. zwierzęta towarzyszące ich właścicielom, w liczbie do 5 sztuk, przemieszczającym się z terytorium Ukrainy muszą spełnić poniższe wymagania określone prawem Unii Europejskiej.

Informacja o zasadach przemieszczania zwierząt towarzyszących przemieszczanych z UA przez polską granicę zewnetrzną.docx