Szanowni Państwo,

Informujemy, że z początkiem roku 2023 r. Izba uruchomiła elektroniczny system WETFIN wspierający ewidencję składek członkowskich jak również składek na ubezpieczenie. Ewidencję w nowym systemie rozpoczęto od dnia 1 stycznia 2023 r., dlatego też dla każdego z Państwa naliczono saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2023 r. zgodne z saldem wynikającym z kartotek prowadzonych w Izbie przed tą datą. Wszystkie należne składki jak i Państwa wpłaty rejestrowane od 1 stycznia 2023 r. znajdą Państwo w systemie WETFIN w postaci czytelnych zestawień należnych składek, kwot wpłat jak i narastająco wyliczonego salda.

Od dnia dzisiejszego każdy z Państwa może samodzielnie skorzystać z systemu WETFIN i sprawdzać stan wpłat dot. składek członkowskich oraz ubezpieczenia (dotyczy lekarzy, którzy korzystają z tzw. grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie), do czego serdecznie zachęcamy.

W celu zalogowania się do systemu należy wejść na stronę systemu: https://wetfin.zachizbawet.pl, a następnie kliknąć [Logowanie]

Ważna uwaga: Do konta lekarza weterynarii przypisany jest ostatni adres mailowy, jaki był udostępniony przez Państwa. W wypadku zmiany adresu mailowego rekomendujemy aktualizację danych w biurze Izby.

WetFin instrukcja