Obowiązek posiadania poskromów przez posiadaczy zwierząt gospodarskich wynika z § 12 ust. 1 w rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2017 r . , który mówi : „Wykonując zabiegi pielęgnacyjne, hodowlane lub weterynaryjne na bydle, jeleniowatych, kozłach i trykach używa się unieruchamiającego te zwierzęta poskromu lub innego środka umożliwiającego bezpieczne wykonanie zabiegu”.

Rozpoprządzenie w sprawie BHP przy obsłudze zw. gosp_