Informujemy, iż w dniach od 21 do 23 czerwca 2024r. odbędzie się w Kołobrzegu X , Jubileuszowa, Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii pt. „Co lekarz weterynarii może zrobić, aby pomóc powstrzymać zjawisko AMR”. W toku konferencji omawiane będą aktualne tematy związane z nowymi przepisami m.in. rozporządzenia delegowanego uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6, w tym z dnia 7 lutego 2024 r.ustanawiającego  przepisy dotyczących odpowiednich środków w celu zapewnienia skutecznego i bezpiecznego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu i przeznaczonych do podawania doustnego innymi drogami niż pasze lecznicze oraz podawanych przez posiadacza zwierząt zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność, rozporządzenie delegowane dot. stosowania kaskady u zwierząt lądowych, ale również będą omawiane zadania związane z prowadzeniem dokumentacji leczenia zwierząt w świetle obowiązujących przepisów, JIACRA raport, ESVAC raport by EMA (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption : 2009 – 2023). Lekarze weterynarii – sprawujący nadzory nad produkcją żywności będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w prowadzeniu skutecznej sanityzacji oraz dezynfekcji środowiska produkcji żywności oraz miejsc chowu i hodowli zwierząt, co zostało zdefiniowane jako kluczowe działanie ograniczające rozwój antybiotykooporności drobnoustrojów.

Gala Dinner odbędzie się na pokładzie katamarana „Jantar”, którym popłyniemy wraz z DJ ku zachodowi … i wschodowi słońca.

Reasumując, gorąco zachęcamy , aby już zarezerwować sobie czas na niezapomnianą ucztę dla ducha i ciała.