Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się z prośbą dotyczącą przekazywania kluczowych danych i
informacji o każdym podejrzeniu oraz o każdym stwierdzonym przypadku zakażenia
zwierzęcia towarzyszącego wirusem A/H5N1, co jest niezbędne do wdrożenia nadzoru
epidemiologicznego nad osobami mającymi kontakt z zakażonymi zwierzętami.

Poniżej publikujemy pismo z prośbą o jego realizację.

 

GLW-pismo do KIL-W w sprawie powiadomień o podejrzeniach zakażeń 26 lipca