W dniu dzisiejszym odbył się kolejny, XXXI Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Gościliśmy na Zjeździe prof. Ałłę Vyniarską z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ze Lwowa, dr Zbigniewa Wróblewskiego- Koordynatora KRL-W ds. pomocy lekarzom weterynarii w Ukrainie, Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dr n.wet. Macieja Prosta, Prezes Lubuskiej Izby dr Dorotę Suchecką, dr Wojciecha Hildebrandta- Członka KRL-W, Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Andrzeja Klimowskiego , Prezesa Kaszubsko-Pomorskiej Izby Tomasza Brzeskiego. Dr Zbigniew Wróblewski został odznaczony odznaką Gryfa Weterynaryjnego. Wręczono pamiątkowe ryngrafy z podziękowaniami trzynastu lekarzom weterynarii, wieloletnim działaczom w organach Izby, którzy zakończyli już swoją działalność. Pięcioro lekarzy weterynarii odebrało zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. Prof. Vyniarska wraz z dr Wróblewskim przedstawili interesującą prezentację o aktualnej sytuacji w Ukrainie. Następnie wybrano Prezydium Zjazdu: Przewodniczącą wybrano Marzenę Madej- Szklany, Wiceprzewodniczącymi wybrano Hannę Wardęcką oraz Zdzisława Czerwińskiego, Sekretarzami Zjazdu były Maria Kowalska oraz Paulina Patulska. Podjęto 7 uchwał. Tomasz Ozdoba, członek Naszej Izby zaprezentował w formie galerii swój dorobek artystyczny.