Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r.

Prezes Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Szczecinie informuje, że zostało zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zmiana wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2023 r. Ustalono nową stawkę dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 – 1,15 zł.

Zachodniopomorska Izba Lekarsko- Weterynaryjna również dołożyła cegiełkę do zmiany rozporządzenia, co jest uwidocznione na stronie KILW w zakładce  Aktualności. https://vetpol.org.pl/strona-aktualnosci/1798-nowe-stawki-tzw-kilometrowki

02318-02-22_Apel_Rady_Zachodniopomorskiej_ILW