III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa:

Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne,  Ciechanowiec 11-14 września 2023 r.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić sympatyków parazytologii weterynaryjnej w tym praktykujących lekarzy weterynarii zainteresowanych tematyką parazytologiczną  na  III Konferencję Naukowo – Szkoleniową: Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia

– nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

Konferencja odbędzie się po raz trzeci w gościnnych murach Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu w dniach 11-14 września 2023 roku.

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii weterynaryjnej  w Polsce  i krajach sąsiednich oraz ich popularyzację w celu praktycznego wykorzystania efektów badań.                               W ramach konferencji świętować będziemy jubileusz 75lecia Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych w kraju i za granicą oraz zainteresowani praktykujący lekarze weterynarii.

Program konferencji obejmuje odrębne sesje poświęcone parazytozom wielu różnych gatunków  zwierząt  oraz  zoonozom pasożytniczym w kontekście ich inwazjologii, patogenezy diagnostyki                           i zwalczania.

Dla zainteresowanych oferujemy równolegle krótkie warsztaty z zakresu diagnostyki parazytologicznej .

W przerwach w  obradach  planowane są wydarzenia kulturalne i integracyjne.

W miejscowości Ciechanowiec dostępna jest bogata oferta hotelowa

 

Proszę o  wstępną  rejestrację  uczestnictwa do  30 czerwca 2023  na stronie pod linkiem

https://docs.google.com/forms/d/1Fjj4Y15FhNvWFnkX3XoZ-JQmGHNL2omvo3GKr7O5hko/edit

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

                                                                           Zakład  Parazytologii  i  Chorób Inwazyjnych

Wydział  Medycyny  Weterynaryjnej,Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                                                                                                                      krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa:

Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne,  Ciechanowiec 11-14 września 2023 r.

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić sympatyków parazytologii weterynaryjnej w tym praktykujących lekarzy weterynarii zainteresowanych tematyką parazytologiczną  na  III Konferencję Naukowo – Szkoleniową: Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia

– nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

Konferencja odbędzie się po raz trzeci w gościnnych murach Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu w dniach 11-14 września 2023 roku.

 

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii weterynaryjnej  w Polsce  i krajach sąsiednich oraz ich popularyzację w celu praktycznego wykorzystania efektów badań.                               W ramach konferencji świętować będziemy jubileusz 75lecia Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

 

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych w kraju i za granicą oraz zainteresowani praktykujący lekarze weterynarii.

Program konferencji obejmuje odrębne sesje poświęcone parazytozom wielu różnych gatunków  zwierząt  oraz  zoonozom pasożytniczym w kontekście ich inwazjologii, patogenezy diagnostyki                           i zwalczania.

Dla zainteresowanych oferujemy równolegle krótkie warsztaty z zakresu diagnostyki parazytologicznej .

W przerwach w  obradach  planowane są wydarzenia kulturalne i integracyjne.

W miejscowości Ciechanowiec dostępna jest bogata oferta hotelowa

 

Proszę o  wstępną  rejestrację  uczestnictwa do  30 czerwca 2023  na stronie pod linkiem

 

https://docs.google.com/forms/d/1Fjj4Y15FhNvWFnkX3XoZ-JQmGHNL2omvo3GKr7O5hko/edit

 

przewodniczący komitetu organizacyjnego   Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Zakład  Parazytologii  i  Chorób Inwazyjnych

Wydział  Medycyny  Weterynaryjnej,                                                                                                   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                                                                                                                              krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl

 

 

 

 

 

 

III Konferencja Naukowo – Szkoleniowa:

Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne,  Ciechanowiec 11-14 września 2023 r.

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić sympatyków parazytologii weterynaryjnej w tym praktykujących lekarzy weterynarii zainteresowanych tematyką parazytologiczną  na  III Konferencję Naukowo – Szkoleniową: Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia

– nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne.

Konferencja odbędzie się po raz trzeci w gościnnych murach Muzeum Rolnictwa i Weterynarii w Ciechanowcu w dniach 11-14 września 2023 roku.

 

Konferencja ma na celu prezentację najnowszych osiągnięć parazytologii weterynaryjnej  w Polsce  i krajach sąsiednich oraz ich popularyzację w celu praktycznego wykorzystania efektów badań.                               W ramach konferencji świętować będziemy jubileusz 75lecia Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

 

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele wiodących ośrodków badawczych w kraju i za granicą oraz zainteresowani praktykujący lekarze weterynarii.

Program konferencji obejmuje odrębne sesje poświęcone parazytozom wielu różnych gatunków  zwierząt  oraz  zoonozom pasożytniczym w kontekście ich inwazjologii, patogenezy diagnostyki                           i zwalczania.

Dla zainteresowanych oferujemy równolegle krótkie warsztaty z zakresu diagnostyki parazytologicznej .

W przerwach w  obradach  planowane są wydarzenia kulturalne i integracyjne.

W miejscowości Ciechanowiec dostępna jest bogata oferta hotelowa

 

Proszę o  wstępną  rejestrację  uczestnictwa do  30 czerwca 2023  na stronie pod linkiem

 

https://docs.google.com/forms/d/1Fjj4Y15FhNvWFnkX3XoZ-JQmGHNL2omvo3GKr7O5hko/edit

 

przewodniczący komitetu organizacyjnego   Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk

Zakład  Parazytologii  i  Chorób Inwazyjnych

Wydział  Medycyny  Weterynaryjnej,                                                                                                   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie                                                                                                                              krzysztof.tomczuk@up.lublin.pl