Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku lekarzy weterynarii wolnej praktyki dotyczącym dokumentowania leczenia zwierząt koniowatych poprzez umieszczanie odpowiednich informacji w dokumentach identyfikacyjnych tych zwierząt.

Pismo w załączeniu

GLW dot._obowiązku_wpisu_do_UDDI_info_o_leczeniu_oraz_wyłączeniu_konia_z_łańcucha_żwynościowego