Przypominamy, iż do dnia 31 maja 2023 r. można złożyć ankietę zorganizowaną przez FVE, dotyczącą urzędowych lekarzy weterynarii. Celem niniejszej ankiety jest zebranie informacji  na temat wyzwań i możliwości związanych z pracą urzędowego lekarza weterynarii. Udział w tym badaniu jest anonimowy, dobrowolny i nieodpłatny. Informacje, które zostaną udostępnione,  będą traktowane jako całkowicie poufne w pełnym zakresie unijnego RODO i zgodnie z prywatną polityką FVE i będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia badania. Z ankiety można zrezygnować w dowolnym momencie. Link w infografice.