Z radością i dumą informujemy, iż Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o patronat  honorowy Ogólnopolskiej
Konferencji Farmaceutycznej Lekarzy Weterynarii „Wykonywanie zawodu lekarza
weterynarii zgodnie z obowiązującymi przepisami: rozporządzeniem (UE) Nr 2019/6
o produktach leczniczych weterynaryjnych oraz rozporządzeniem (UE) Nr 2016/4 o paszach
leczniczych”, która odbędzie się w dniach 23- 25 czerwca 2023 roku w Kołobrzegu.

zgoda na patronat URPL