Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż kolejne posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023r. W związku z powyższym prosimy, aby osoby zainteresowane załatwieniem sprawy leżącej w zakresie właściwości rzeczowej organu samorządu zawodowego składały w siedzibie Izby dokumenty, wnioski etc. najpóźniej do dnia 5 czerwca  2023r włącznie. (liczy się data wpływu).