Wszystkich zainteresowanych informujemy , iż kolejne posiedzenie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się w dniu 10 marca 2023r. W związku z powyższym prosimy , aby osoby zainteresowane załatwieniem sprawy leżącej w zakresie właściwości rzeczowej organu samorządu zawodowego składały w siedzibie Izby dokumenty, wnioski etc. najpóźniej do dnia 28 lutego 2023r. (liczy się data wpływu)