6 marca 2024 opublikowano najnowszy raport EFSA  , z którego  wynika, że poziomy pozostałości leków weterynaryjnych i innych substancji występujących u zwierząt i żywności pochodzenia zwierzęcego w Unii Europejskiej pozostają niskie.

W raporcie przeanalizowano różne grupy substancji, w tym hormony, środki przeciwbakteryjne, zanieczyszczenia środowiska, substancje zabronione i inne leki weterynaryjne. Sprawozdanie roczne EFSA za 2022 r. obejmuje dane przekazane przez państwa członkowskie, jak również Islandię i Norwegię.

W 2022 r. odsetek próbek niezgodnych wyniósł 0,18%, co jest porównywalne z poprzednimi 13 latami, kiedy odsetek niezgodności wahał się od 0,17% do 0,37%. Wartość za 2021 r. wyniosła 0,17%

Jednocześnie zamieszczamy link do interaktywnej strony, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, w odniesieniu do poszczególnych krajów.

(ikonografiki uruchamiają linki)