Ukraińscy obywatele, którzy uciekli przed wojną ze swoimi zwierzętami, mogą w dalszym uzyskać dostęp do bezpłatnej opieki weterynaryjnej w 38 krajach Europy dzięki programowi Vets for Ukrainian Pets, finansowanemu przez Humane Society International we współpracy z FECAVA i Europejską Federacją Lekarzy Weterynarii FVE. Lekarze weterynarii mogą za pośrednictwem formularza ubiegać się o zwrot kosztów leczenia zwierząt domowych ukraińskich uchodźców. Przypominamy, iż hasło jest dystrybuowane wśród Członków Zachodniopomorskiej Izby przez Członków Rady oraz przez Biuro Izby. W celu uzyskania hasła prosimy o kontakt.